Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

STARŠÍ ŘIDIČI, MOBILITA A BEZPEČNOST

Autoři: M. Šucha

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 3: 123-125
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 117x

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie

Older drivers, mobility and safety

Senior citizens are currently the fastest-growing demographic group in the majority of countries. Moreover, older drivers (65+) are the fastest-growing segment of the active driving population. Rather than posing a threat to others, senior drivers are those who are themselves at higher risk on roads. Drivers’ physical and mental capabilities, their driving behaviour, and the level of the risk of accidents change as people grow older, although age in itself has no direct correlation with the driver’s performance. Numerous elements of the existing traffic system, including traffic signalling and control, the system of how driver’s licences are being obtained (or suspended), and car designs, do not seem to accommodate older drivers’ needs.

KEYWORDS:
traffic psychology – older drivers – traffic safety – psychological assessment of fitness to drive – mobility


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Ve většině zemí představují senioři v současné době nejrychleji rostoucí demografickou skupinu, navíc starší řidiči (starší než 65 let) jsou nejrychleji rostoucí částí populace aktivních řidičů. Řidiči vyššího věku nejsou ani tak rizikem pro druhé, jako jsou spíše sami v ohrožení. Fyzické a duševní schopnosti řidičů, jejich chování za volantem i míra rizika nehody se s přibývajícím věkem mění, i když věk samotný nemá přímou souvislost s řidičským výkonem. Mnohé prvky stávajícího dopravního systému, např. dopravní značení a řízení dopravy, legislativa, praxe udělování (a odebírání) řidičských oprávnění a design vozidel nejsou koncipovány tak, aby zohledňovaly potřeby starších řidičů.

Klíčová slova:
dopravní psychologie – starší řidič – bezpečnost dopravy – dopravně-psychologické vyšetření – mobilita

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články