Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PREVENCE PÁDŮ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ – INTERVENČNÍ PROGRAMY

Autoři: H. Hajduchová, I. Brabcová, V. Tóthová, S. Bártlová

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 3: 117-122
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 124x

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

Fall prevention in hospitalised patients – intervention programmes

The falls of hospitalized patients are one of the most common undesirable events in elderly patients. The incidence of falls increases with the age of the patients. Serious injuries to patients may result from falls, which cause hospitalization to be prolonged. The economic impact for healthcare providers is also considerable. Developing effective precautions to prevent them is important for patient safety and maintaining hospital care quality. Falls in medical settings have attracted a certain amount of research during the past three decades. Studies have suggested that focusing precautions on individual components of falls and fall risks has been unsuccessful in significantly reducing falls. Due to the multitude of factors that play a role in patient falls, most successful fall reduction programmes have implemented simultaneous strategies.

KEYWORDS:
intervention programs – hospitalized patients – prevention of falls


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Pády hospitalizovaných pacientů představují nejčastější nežádoucí událost. Výskyt pádů se zvyšuje s věkem pacientů. Důsledkem pádů mohou být vážná zranění pacientů, kvůli nimž pak dochází k prodloužení hospitalizace, a pro poskytovatele péče je nezanedbatelný také dopad ekonomický. Vývoj efektivních intervencí pro prevenci takových událostí je důležitý pro bezpečnost pacienta a pro udržení kvality nemocnice. Pády v lékařském prostředí se staly předmětem několika studií posledních třech dekád. Z těchto studií vyplývá, že soustředění intervencí na jednotlivé příčiny pádů a rizikové faktory pádů nemělo výrazný dopad na snížení jejich počtu. Vzhledem k mnoha faktorům, které hrají v pádech pacientů roli, zavedly nejúspěšnější programy pro redukci pádů simultánní strategie.

Klíčová slova:
intervenční programy – hospitalizovaní pacienti – prevence pádů

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články