Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PREVENCE ATEROSKLEROTICKÝCH KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD U KŘEHČÍCH PACIENTŮ

Autoři: J. Piťha

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 4: 158-162
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 57x

Specializace: protetika praktické lékařství pro dospělé geriatrie a gerontologie

Prevention of atheroslerotic cardiovascular events in frail patiens

Cardiovascular events of atherosclerotic origin most often affect older people. In elderly patients however, in addition to advanced and complex changes in the cardiovascular system, we are facing further long-term illnesses and additionally the consequences of their treatment. Older patients also experience different responses to treatment due to different pharmacodynamics and pharmacokinetics; these patients also take other drugs that could adversely interact with our treatment. The situation is further complicated by the generally worse cooperation because of impaired cognitive abilities in seniors. On the one hand, elderly patients with high cardiovascular risk benefit from the appropriate treatment most; on the other hand, they are often more sensitive to adverse effects of some drugs. However, appropriate treatment and prevention of cardiovascular diseases can also improve substantially overall condition of the patient and thus reduce his or her frailty. Among the most successful drugs in this respect are hypolipemic drugs, statins, and some antihypertensive drugs. Even in advanced age, the course of many illnesses could be also significantly affected by appropriate lifestyle measures. We have tried to discuss this topic in more detail in this article.

Keywords:
cardiovascular disease – atherosclerosis – elderly – management – frailty


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Kardiovaskulárními příhodami aterosklerotického původu jsou nejčastěji postihovány osoby vyššího věku. U starších pacientů však kromě pokročilých a komplexních změn kardiovaskulárního systému čelíme dalším dlouhodobým onemocněním i následkům jejich léčby. Navíc u starších pacientů narážíme i na odlišnou odpověď na jakoukoli léčbu způsobenou obecně odlišnou farmakodynamikou a farmakokinetikou; tito pacienti také užívají další léky, které mohou s naší léčbou v tomto terénu nevhodně interagovat. Situaci dále komplikuje celkově horší spolupráce pro zhoršené kognitivní schopnosti. Na jedné straně tedy starší pacienti s vysokým kardiovaskulárním rizikem profitují z dobře nastavené léčby kardiovaskulárních onemocnění nejvíce, na straně druhé jsou často více vystaveni jejím nepříznivým účinkům. V některých případech lze však vhodnou léčbou a prevencí kardiovaskulárních onemocnění příznivě ovlivnit také celkový stav pacienta a snížit tak i křehkost. Mezi nejúspěšnější léky v této oblasti patří statiny a některá antihypertenziva. I v pokročilém věku lze navíc výrazně ovlivnit průběh řady onemocnění opatřeními životního stylu. Zmíněnou problematiku jsme se pokusili v tomto článku podrobněji diskutovat.

Klíčová slova:
kardiovaskulární onemocnění – ateroskleróza – starší osoby – léčba – křehkost

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články