Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

LÉČBA DIABETU MELLITU 1. TYPU U OSOB VYŠŠÍHO VĚKU

Autoři: D. Janíčková Žďárská

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 4: 163-167
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 69x

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

Type 1 diabetes mellitus treatment in seniors

Older adults with type 1 diabetes are at an elevated risk of severe hypoglycaemia and may have serious comorbid conditions. Problems with cognition, mobility, dexterity, vision, hearing, chronic pain, unpredictable eating and frailty interfere with the ability to follow complex insulin regimens. For the treatment of type 1 diabetes mellitus intensive insulin regime is the preferred choice with adequate frequent self-monitoring; we do not hesitate to use insulin analogues. Targets of metabolic compensation are individual, treatment regimens must be modified with the goal of minimizing hypoglycaemia and severe hyperglycaemia and maximizing quality of life.

Keywords:
type 1 diabetes mellitus – geriatric patient – insulin analogues – hypoglycaemia


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Starší nemocní s diabetem mellitem 1. typu jsou ve vysokém riziku hypoglykemie a mohou mít závažné komorbidity. Problémy s kognitivní poruchou, mobilitou, smyslovou deteriorací, chronickou bolestí, nepravidelnost ve stravovacím režimu, častá interkurentní onemocnění či progrese stávajících komorbidit interferují se schopností dodržovat běžnou péči o diabetes. V léčbě diabetu mellitu 1. typu volíme jednoznačně intenzifikovaný inzulinový režim za podmínek frekventního selfmonitoringu, nebráníme se novějším typům inzulinů, jako jsou inzulinová analoga. Cílovou metabolickou kompenzaci posuzujeme individuálně, zaměřujeme se na minimalizaci rizika hypoglykemie či závažné hyperglykemie s maximalizací kvality života.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu – geriatrický pacient – inzulinová analoga – hypoglykemie

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články