Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace

Průkaz bakteriálních agens z hemokultur metodou fluorescenční in situ hybridizace

Diagnostika bakteriálního původce sepse z hemokultur bývá stěžejním bodem pro následnou léčbu. Cílem studie bylo porovnat barvení podle Grama, kultivaci a biochemickou...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 2/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Geny virulence a rezistence k antibiotikům u Campylobacter spp. v České republice

Geny virulence a rezistence k antibiotikům u Campylobacter spp. v České republice

Cíl práce: Termotolerantní druhy bakterií rodu Campylobacter jsou významná agens způsobující alimentární infekce člověka na celém světě. Cílem této studie bylo prověřit výskyt...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 2/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
 
 
Efekt adenotómie, alergie a fajčenia na mikrobiálnu kolonizáciu horného aerodigestívneho traktu u detí

Efekt adenotómie, alergie a fajčenia na mikrobiálnu kolonizáciu horného aerodigestívneho traktu u detí

Cieľ: Vyšetriť mikrobiálnu kolonizáciu horného aerodigestívneho traktu a sledovať vplyv adenoidných vegetácií, alergie a expozície cigaretovému dymu na prítomnosť patogénov...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 2/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Vliv sepse na úmrtnost v České republice: analýza vícečetných příčin úmrtí

Vliv sepse na úmrtnost v České republice: analýza vícečetných příčin úmrtí

Cíle: Sepse je stále častější komplikací u hospitalizovaných pacientů. Tato problematika však v rámci České republiky zatím nebyla podrobně analyzována. Předložená studie...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 2/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Diagnostický význam chemokinu CXCL13 a protilátek proti C6 peptidu u pacientů s neuroborreliózou

Diagnostický význam chemokinu CXCL13 a protilátek proti C6 peptidu u pacientů s neuroborreliózou

Cíl práce: Studie byla zaměřena na ověření klinického významu stanovení chemokinu CXCL13 (chemoatraktant pro B lymfocyty) a protilátek proti C6 peptidu (syntetického antigenu...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 2/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Prevalence protilátek proti viru hepatitidy E 
v České republice – sérologický přehled

Prevalence protilátek proti viru hepatitidy E 
v České republice – sérologický přehled

Cíl práce: Zjistit prevalenci protilátek proti viru hepatitidy E (HEV) v populaci České republiky ve věku od 15 do 64 let a provést analýzu podle věku a pohlaví a zhodnotit...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 1/2017

Specializace: infekční lékařství hygiena a epidemiologie mikrobiologie
Infekční choroby a laboratorní diagnostika 
v podmínkách Židovského ghetta Terezín

Infekční choroby a laboratorní diagnostika 
v podmínkách Židovského ghetta Terezín

Článek je historickou přehledovou studií představující epidemiologickou situaci v ghettu Terezín, včetně možností laboratorní diagnostiky a připomenutí významných medicínských...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 1/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Nespecifická imunoterapie inhibuje angiogenezi – výsledky monitorování sérových hladin vaskulárního endotelového růstového faktoru a matrixmetaloproteinázy 8 v průběhu adjuvantní léčby vysokodávkovaným interferonem u pacientů s maligním melanomem

Nespecifická imunoterapie inhibuje angiogenezi – výsledky monitorování sérových hladin vaskulárního endotelového růstového faktoru a matrixmetaloproteinázy 8 v průběhu adjuvantní léčby vysokodávkovaným interferonem u pacientů s maligním melanomem

Cíl práce: V současné době se objevují zajímavé informace o tom, že aktivace angiogeneze má kromě přímého vlivu na nádorovou vaskulaturu i imunosupresivní působení, a to jak...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 1/2017

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
Alimentárny botulizmus – staronová výzva 
pre verejné zdravotníctvo

Alimentárny botulizmus – staronová výzva 
pre verejné zdravotníctvo

Alimentárny botulizmus u ľudí predstavuje intoxikáciu botulickými neurotoxínmi (BoNT) sérotypov A, B, E a výnimočne aj F, ktoré sa vytvorili v potravinách pomnožením anaeróbnych...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 1/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Možnosti implementace sekvenace celého genomu (WGS) Neisseria meningitidis do molekulární surveillance invazivního meningokokového onemocnění 
v České republice

Možnosti implementace sekvenace celého genomu (WGS) Neisseria meningitidis do molekulární surveillance invazivního meningokokového onemocnění 
v České republice

Zavedení molekulární surveillance u invazivního meningokokového onemocnění je celosvětově doporučeno. Nově se do popředí dostává metoda sekvenace celého genomu (Whole Genome...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 1/2017

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze