Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTORKA

MUDr. Pavla Křížová, CSc.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍ REDAKTORKY

MUDr. Jana Kozáková
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10

REDAKČNÍ RADA

doc. MUDr. Sylvia Bazovská, CSc.
Ústav epidemiológie LF UK
Špitálska 24
Bratislava

MUDr. Eliška Bébrová
Ústav lékařské mikrobiologie LF aFN
V Úvalu 84
Praha 5

doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
3. LF UK
Ruská 87
Praha 10

RNDr. Karel Fajfrlík Ph.D.
Mikrobiologický ústav LF a FN Plzeň
dr. E. Beneše 13
Plzeň

prof. MUDr. Daniela Kotulová, CSc.
Mikrobiologický ústav LF UK a FN
Sasinkova 4
Bratislava

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie
LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Pekařská 53
Brno

RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10

doc. RNDr. František Ondriska, Ph.D.
HPL, spol. s.r.o.
Istrijská 20
Bratislava

prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
Ústav epidemiologie LF UK
Dr. E. Beneše 13
Plzeň

RNDr. Petr Petráš, CSc.
Státní zdravotní ústav,
Šrobárova 48
Praha 10

prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
Fakulta vojenského zdravotnictví
Třebešská 1585
Hradec Králové

MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
KHS Ústeckého kraje
Moskevská 15
Ústí nad Labem

MUDr. Jana Vlčková
Ústav preventivního lékařství LF UP
Hněvotínská 3
Olomouc

prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny
Pekařská 53
Brno

MUDr. Pavel Žampach
Nemocnice České Budějovice, a. s.
B. Němcové 54
České Budějovice 7

Poslední aktualizace: 24. 3. 2017

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články