Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída – súčasný pohľad na genetickú determináciu, imunopatogenézu a biologickú liečbu

Crohnova choroba a ulcerózna kolitída – súčasný pohľad na genetickú determináciu, imunopatogenézu a biologickú liečbu

Crohnova choroba (CD) a ulcerózna kolitída (UC) patria k chronickým zápalovým chorobám (IBD) čreva, ktoré nevyvolávajú patogénne mikroorganizmy, ale ide o nešpecifický zápalový...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Prevalence, incidence, perzistence a možnosti přenosu infekce lidským papilomavirem (HPV)

Prevalence, incidence, perzistence a možnosti přenosu infekce lidským papilomavirem (HPV)

Lidský papilomavirus (HPV) je celosvětově nejčastěji pohlavně přenášenou infekcí, která může vyústit v rozvoj benigních a maligních nádorů. HPV infekce způsobí přibližně 5...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2017

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
Určení etiologických patogenů nozokomiální pneumonie – porovnání validity různých typů odběrů biologického materiálu: prospektivní, observační studie u mechanicky ventilovaných pacientů v intenzivní péči

Určení etiologických patogenů nozokomiální pneumonie – porovnání validity různých typů odběrů biologického materiálu: prospektivní, observační studie u mechanicky ventilovaných pacientů v intenzivní péči

Úvod: Pro určení optimální metody získání vzorku biologického materiálu k určení etiologického agens nozokomiální pneumonie (HAP) stále neexistuje dostatek důkazů, přičemž snaha...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2017

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
Mykologická diagnostika plicních aspergilových infekcí se zaměřením na sérologické metody

Mykologická diagnostika plicních aspergilových infekcí se zaměřením na sérologické metody

Aspergily jsou ubikvitní houby, které u vnímavých jedinců mohou způsobit závažná onemocnění. Nejčastěji infikovaným orgánem jsou plíce. Závažnost onemocnění je závislá na stupni...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2017

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
Průtoková cytometrie v mikrobiologii

Průtoková cytometrie v mikrobiologii

Průtoková cytometrie je metoda, která umožňuje simultánní měření a analýzu fyzikálních a chemických vlastností buňky nebo jiných biologických částic během jejich průchodu...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Humánní alveolární echinokokóza a přehled výskytu tasemnic <em>Echinococcus multilocularis</em> u zvířat v České republice

Humánní alveolární echinokokóza a přehled výskytu tasemnic Echinococcus multilocularis u zvířat v České republice

Původcem humánní alveolární echinokokózy (AE) jsou larvální stadia tasemnic Echinococcus multilocularis. Specifická vyšetření vedoucí k průkazu infekčního agens jsou v České...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 4/2017

Specializace: mikrobiologie infekční lékařství hygiena a epidemiologie
Fatální průběh multifokální infekce <i>Aspergillus sp.</i> a multirezistentní <i>Pseudomonas aeruginosa</i> u pacienta s toxickou epidermální nekrolýzou a renální malignitou

Fatální průběh multifokální infekce Aspergillus sp. a multirezistentní Pseudomonas aeruginosa u pacienta s toxickou epidermální nekrolýzou a renální malignitou

Toxická epidermální nekrolýza je autoimunitní onemocnění, které se dominantně projevuje v oblasti kůže a sliznic. Jedná se o závažné bulózní onemocnění, při kterém dochází k...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 3/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Molekulárně epidemiologická charakteristika a diverzita <i>Listeria monocytogenes</i> v humánní populaci České republiky v letech 2013–2016

Molekulárně epidemiologická charakteristika a diverzita Listeria monocytogenes v humánní populaci České republiky v letech 2013–2016

Listeria monocytogenes je původcem závažného alimentárního onemocnění s vysokou mírou mortality. Cílem této práce bylo posoudit pomocí molekulárně biologických metod diverzitu...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 3/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Séronegativní <i>Toxocara spp.</i> u českých pacientů s časnou formou roztroušené sklerózy – klinicky izolovaný syndrom

Séronegativní Toxocara spp. u českých pacientů s časnou formou roztroušené sklerózy – klinicky izolovaný syndrom

Úvod: U infekcí parazitárními červy byla popsaná možnost lehkého ovlivnění imunitního systému a také snížení rizika autoimunitního onemocnění, ale na druhé straně také víme, že...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 3/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie
Sérologická diagnostika dávivého kašle imunoblotovacími metodami

Sérologická diagnostika dávivého kašle imunoblotovacími metodami

Cíl práce: Primárním cílem této práce bylo ověřit tvrzení, že imunoblotovací metody nejsou vhodnými sérologickými metodami pro diagnostiku pertuse, poněvadž jejich výsledky...

Celý článek   Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie Číslo: 3/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie infekční lékařství mikrobiologie

Kreditovaný kurz

 

HIV infekce

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články