Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Využití mirtazapinu v terapii anxiózně-depresivního syndromu u pacientky netolerující paroxetin pro galaktoreu

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 6.2.2017

Využití mirtazapinu v terapii anxiózně-depresivního syndromu u pacientky netolerující paroxetin pro galaktoreu

Prezentovaná kazuistika popisuje případ ženy s anxiózně-depresivním syndromem, u které se po nasazení paroxetinu objevila hyperprolaktinémie a galaktorea. Záměna paroxetinu za mirtazapin vedla k vymizení těchto vedlejších účinků a také ke zlepšení psychického stavu pacientky.

Kazuistika

48letá postmenopauzální žena přichází k vyšetření pro pokleslou náladu, úzkostné prožitky, neklid a poruchu spánku trvající 1 rok. Pacientka má negativní rodinnou a osobní anamnézu z hlediska výskytu psychického onemocnění, není na chronické medikaci, abúzus návykových látek neguje. V osobní anamnéze se objevuje totální hysterektomie (pro myomatózní dělohu) rok před vyšetřením.

Hlavní stížností pacientky je smutek přítomný po většinu času a neschopnost cítit se dobře ve společnosti, prožívat radost během rodinných oslav či absence potěšení z aktivit, které jí v minulosti přinášely radost. Pocity úzkosti a neklidu se objevují bez reálného podkladu. Nemocná má snížený zájem o domácí práce a celkově se cítí podstatně méně výkonná již při vykonávání jednoduchých činností, kvůli čemuž se jim vyhýbá. Udává snížené sexuální libido, hmotnostní úbytek, pocity tíhy a bolesti celého těla. Spánek se jí zkrátil ze 6−8 hodin na 3−4 hodiny, hůře se jí usíná a v noci se často budí. Pacientka není na hormonální substituční terapii. 

Status psychicus při vyšetření: Pacientka vzhledu přiměřeného k věku, oděná adekvátně k jejímu socioekonomickému statutu, psychomotorické tempo snížené, oční kontakt redukován, myšlení koherentní, v kontaktu aspontánní, nálada depresivní, verbalizuje pocity bezmoci a beznaděje, bez sebevražedných tendencí nebo proklamací, abstraktní a úsudkové schopnosti intaktní. K posouzení deprese byla použita Hamiltonova škála deprese (HAMD = 13 bodů) a k posouzení úzkosti Hamiltonova škála úzkosti (HAMA = 16 bodů).

Pacientce byl nasazen paroxetin s prodlouženým účinkem v dávce 12,5 mg na noc a bylo doporučeno vyšetření hormonů štítné žlázy. Po 20denní léčbě byl hormonální profil v normě. Došlo ke zlepšení depresivní a úzkostní symptomatologie (HAMD = 10 bodů a HAMA = 11 bodů), ale nemocná si stěžovala na 6 dní trvající sekreci z prsou.

Laboratorní vyšetření odhalilo zvýšení sérové hladiny prolaktinu (41,31 μg/l). Toto vedlo k vysazení paroxetinu a nově byl pacientce nasazen mirtazapin (v úvodní dávce 7,5 mg na noc, po 7 dnech byla dávka navýšena na 15 mg na noc). Po 15 dnech se galaktorea zmírnila a za další dva týdny úplně vymizela. Hladina prolaktinu klesla na fyziologických 20,53 μg/l. Skóre HAMD a HAMA se zlepšilo na 8 bodů.

Diskuse a závěr

Antidepresiva skupiny SSRI mohou vyvolat hyperprolaktinémii, ale přesný mechanismus jejího vzniku není znám. Serotonin podmiňuje uvolňování prolaktinu v neurohypofýze přímo i nepřímo prostřednictvím stimulace postsynaptických serotoninových receptorů 5-HT1A, 5-HT2A a 5-HT2C. Mirtazapin má odlišný receptorový profil, jelikož blokuje presynaptické α2-adrenoreceptory a spíše blokuje než stimuluje postsynaptické receptory 5-HT2 a 5-HT3. Jeho podávání by tedy nemělo vést ke galaktoree. Mirtazapin tak může být variantou pro nemocné s úzkostně-depresivní problematikou, kteří pro galaktoreu netolerují SSRI.

(raj)

Zdroj: Singh M., Anwar Z., Sinha V. et al. Mirtazapine in paroxetine-induced hyper-prolactinemic galactorrhoea. Clin Psychopharmacol Neurosci 2015; 13 (2): 222−223, doi: 10.9758/cpn.2015.13.2.222.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti ovlivnění deprese při poruchách příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP), mezi které řadíme zejména mentální anorexii a mentální bulimii, bývají často provázeny depresivními příznaky. Léčba deprese coby komorbidity PPP však má určitá specifika, kterými se odlišuje od terapie depresivní poruchy.

Prevalence deprese mezi pacienty s gastroezofageálním refluxem

Gastroezofageální reflux (GER) je jednou z nejčastějších chronických chorob dospělé populace. Její projevy jsou neodmyslitelně spojeny také se stresem, proto se autoři níže prezentované práce rozhodli zkoumat prevalenci psychiatrických komorbidit právě u pacientů s různými podtypy gastroezofageálního refluxu. Výzkumníci si kladli za cíl především posoudit prevalenci deprese, úzkosti a somatoformní poruchy mezi pacienty s různými podtypy gastroezofageálního refluxu a srovnat je s prevalencí u zdravých kontrol.

Dosavadní poznatky o léčbě chronické bolesti pomocí SSRI

Nedávno publikovaná přehledová práce shrnuje aktuální důkazy o účinnosti antidepresiv ze skupiny SSRI v léčbě chronické bolesti u dospělých pacientů.Všechny novinky