Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Užití nízkých dávek mirtazapinu a quetiapinu k léčbě tranzientní nespavosti

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 10.4.2017

Užití nízkých dávek mirtazapinu a quetiapinu k léčbě tranzientní nespavosti

Níže prezentovaná studie nizozemských vědců zkoumala vliv mirtazapinu a quetiapinu na normální spánek a na spánek narušený akustickým stresem (hluk z dopravy) jakožto model pro tranzientní insomnii.

Úvod

Prevalence nespavosti v obecné populaci je vysoká. K jejímu řešení jsou nejprve využívány nefarmakologické metody (spánková hygiena, kognitivně behaviorální terapie). K lékům první volby patří hypnotika (benzodiazepiny, Z-hypnotika). Epidemiologické studie ukazují, že jsou z různých důvodů v klinické praxi k léčbě nespavosti často využívány i nízké dávky některých antidepresiv a antipsychotik (především mirtazapin a quetiapin).

Metodika a průběh studie

Data ze studií zabývajících se vlivem antidepresiv a antipsychotik na spánek a jejich vedlejšími účinky v průběhu dalšího dne (tzv. kocovina) jsou stále omezené. Předkládaná randomizovaná dvojitě zaslepená studie popisuje vliv 7,5 mg mirtazapinu a 50 mg quetiapinu na normální spánek a na spánek narušený akustickým stresem (hluk z dopravy).

Současně byl zkoumán vliv na pozornost a další kognitivní funkce v průběhu následujícího dne. Studie se zúčastnilo 19 zdravých mužů bez obtíží se spánkem, již podstoupili 3 testovací cykly. Každý cyklus sestával ze tří po sobě následujících nocí, kdy byl podáván mirtazapin, queitiapin nebo placebo. Spánek byl hodnocen pomocí polysomnografického záznamu a pomocí dotazníku LSEQ (Leeds Sleep Evaluation Questionnaire). Ospalost a kognitivní funkce v průběhu dne byly hodnoceny rovněž pomocí LSEQ, pomocí škály Karolinska Sleepiness Scale, testu záměny čísel a symbolů (Digit Symbol Substitution Task), testu vigilance a dalších.

Výsledky

V případě spánku rušeného akustickým stresem došlo při užití jak mirtazapinu, tak i quetiapinu k prodloužení celkové doby spánku o půl hodiny a redukci počtu probuzení o 35−40 % ve srovnání s placebem. Při užití quetiapinu došlo k prodloužení non-REM cyklu spánku (stadium N2). Mirtazepin prodloužil především hlubokou fázi spánku (stadium N3). Všichni vyšetřovaní jedinci udávali po užití obou léků snadnější usínání a zlepšení kvality spánku. Oba léky způsobily ospalost a sníženou pozornost během dne.

Závěr

Výsledky této studie podporují užití nízkých dávek mirtazepinu a quetiapinu pro léčbu nespavosti. Pro jejich běžné užívání je nutné doplnit další prospektivní studie k posouzení jejich dlouhodobých a vedlejších účinků. 

(gpl)

Zdroj: Karsten J., Hagenauw L. A., Kamphuis J., Lancel M. Low doses of mirtazapine or quetiapine for transient insomnia: a randomised, double-blind, cross-over, placebo-controlled trial. J Psychopharmacol 2017 Jan 1: 269881116681399, doi: 10.1177/0269881116681399 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Chybějící léčebná odpověď jako indikátor vhodnosti kombinace antidepresiv

Neuropsychiatrický tým odborníků z Japonska a Itálie porovnával účinnost a toleranci antidepresiv mirtazapinu či SSRI (inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu) u pacientů s velkou depresivní poruchou. Cílem studie bylo zjistit, zda nedostatečná léčebná odpověď v týdnu 4 představuje klinický indikátor pro kombinaci těchto dvou antidepresiv v následné léčbě.

Kombinace mirtazapinu a SSRI v terapii posttraumatické stresové poruchy

Nedávno publikovaná práce v časopisu Depression and Anxiety prokázala vyšší účinnost kombinace sertralinu s mirtazapinem oproti samotnému sertralinu v léčbě posttraumatické stresové poruchy.

Kombinace fingolimodu a antidepresiv účinně zlepšuje stav pacientů s roztroušenou sklerózou a přidruženou depresí

Přibližně jeden ze dvou pacientů s roztroušenou sklerózou trpí komorbiditou ve formě deprese (celkově 40–60 %), která zhoršuje zdravotní stav i kvalitu života. Riziko onemocnění depresí je celoživotní. Pokud není poskytnuta léčba, hrozí noncompliance i sebevražedné tendence.Všechny novinky