Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost venlafaxinu u anxiózně-depresivních stavů

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 12.10.2016

Účinnost a bezpečnost venlafaxinu u anxiózně-depresivních stavů

Cílem české studie bylo zhodnotit bezpečnost a účinnost venlafaxinu u nemocných s depresivním a anxiózně-depresivním syndromem v ambulantní praxi po dobu 1 roku.

Úvod

Prevalence depresivní poruchy v populaci dosahuje až 23 %. Mnohdy bývá spojena s anxietou provázenou tělesnými příznaky. V terapii se mimo jiné uplatňuje duální antidepresivum venlafaxin, které brání zpětnému vychytávání serotoninu a adrenalinu, přičemž právě dysbalance v serotoninergním a noradrenergním systému je vedle dopaminergního systému pro depresivně-úzkostný syndrom charakteristická.

Metodika a průběh studie

Studie se zúčastnilo 102 pacientů s depresivním a anxiózně-depresivním syndromem v rámci první epizody depresivní poruchy, rekurentní depresivní poruchy či smíšené úzkostně-depresivní poruchy, u nichž příznaky přetrvávaly nejméně 1 měsíc. Vyloučeni byli jedinci s thyreopatií, závažným tělesným onemocněním nebo s užíváním psychoaktivních látek včetně hypnotik a anxiolytik.

Nemocným byl podáván venlafaxin v úvodní denní dávce 75 mg, která musela být u 11 jedinců pro hypertenzi a cefaleu v prvním týdnu léčby snížena na 50 mg denně. Dávka byla nadále navyšována individuálně, přičemž ve 4. týdnu musela být u 24 osob zvýšena ze 75 mg na 150 mg a v 6. týdnu došlo u 10 jedinců vzhledem k nedostatečnému efektu k dalšímu navýšení na 225 mg pro die.

Hodnocení stavu s pomocí 14položkové Hamiltonovy škály úzkosti (HAMA), sebehodnocení psychického stavu samotným pacientem a škály CGI (Clinical Global Impression Scale) bylo provedeno v 1., 2., 4., 8. a 12. týdnu a v 6., 9. a 12. měsíci studie. 

Výsledky 

Studii dokončilo 90 osob. Významného zlepšení dle škály CGI dosáhlo 71 pacientů (72,42 %). Skóre HAMA kleslo během léčby z průměrných 26,6 na 7 bodů, což představuje zlepšení o 76 %. Příznivého skóre spokojenosti podle hodnocení psychického stavu samotným pacientem  (1−3 ze 7 bodů, kde 1 = žádné potíže a 7 = velice závažné těžkosti) dosáhlo na konci ročního sledování až 95 % jedinců, kteří studii dokončili. U všech pacientů došlo ke zlepšení sexuálního života, k celkové aktivizaci při řešení osobních, rodinných a pracovních problémů. U 38 % žen se zlepšilo společenské postavení a u 23 % vztahy v rodině či v partnerství.

Nejčastějšími nežádoucími vedlejšími účinky byly zažívací potíže. Některé nežádoucí účinky (cefalea, hypertenze), pro které musela být u několika jedinců zredukována úvodní dávka, po tomto snížení odezněly.

Závěr

Výsledky provedené studie jsou v souladu s výsledky kontrolovaných studií a potvrzují účinnost a bezpečnost venlafaxinu při ambulantní léčbě depresivního a anxiózně-depresivního syndromu.

(veri)

Zdroj: Borzová C. Venlafaxin v praxi. Psychiatria pre prax 2005; 6 (2): 84–86.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pozitivní přínosy antidepresiva mirtazapinu v léčbě deprese spojené s funkční dyspepsií a úbytkem hmotnosti

Cílem studie recentně zveřejněné ve World Journal of Gastroenterology bylo prozkoumat účinky a mechanismy působení antidepresiva mirtazapinu u pacientů s depresí, která je spojena s funkční dyspepsií (FD) a úbytkem tělesné hmotnosti.

Escitalopram, paroxetin a sertralin − jsou, nebo nejsou stejné?

Výhodou novějších antidepresiv ze skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) je lepší snášenlivost v porovnání s tricyklickými antidepresivy. Ale i ve skupině SSRI jsou mezi jednotlivými účinnými látkami podstatné rozdíly. Jejich shrnutí uvádí přehledový článek publikovaný v roce 2014 v časopisu International Clinical Psychopharmacology.

SSRI versus tricyklická antidepresiva u mladých pacientů

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) mají podobné spektrum účinku jako tricyklická antidepresiva, ale současně vykazují menší četnost nežádoucích účinků. S těmito výsledky přichází rozsáhlá metaanalýza porovnávající farmakoterapii deprese u mladých jedinců.Všechny novinky