Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Tolerabilita venlafaxinu, paroxetinu a amitriptylinu v léčbě depresivní poruchy

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 8.10.2015

Tolerabilita venlafaxinu, paroxetinu a amitriptylinu v léčbě depresivní poruchy

Nežádoucí účinky se u jednotlivých antidepresiv liší co do typu, intenzity a frekvence výskytu. Pro tricyklická antidepresiva jsou typické kardiovaskulární a anticholinergní nežádoucí účinky, preparáty z řady SSRI jsou známé svými negativními účinky spojenými se zažívacím systémem nebo majícími vliv na sexuální funkce. Nepravidelnost v užívání léku či jeho úplné vysazení z důvodu přítomných nežádoucích účinků není vzácností. Srovnáním výskytu nežádoucích účinků při terapii venlafaxinem, paroxetinem a amitriptylinem se zabývala nedávno publikovaná studie autorky z Bosny a Hercegoviny.

Studie se zúčastnilo 90 pacientů ve věku od 18 do 65 let, kteří byli léčeni pro depresi, konkrétně těžkou depresivní epizodu bez psychotických příznaků (F32.2 dle klasifikace MKN). 30 jedinců bylo léčeno amitriptylinem v dávce 75–250 mg denně, 30 nemocných užívalo paroxetin v dávce 20–40 mg denně a poslední skupinu tvořilo 30 pacientů léčených venlafaxinem v dávce 75–300 mg denně. Testování se zaměřením na přítomnost nežádoucích účinků proběhlo na počátku léčby a dále po 30 dnech, 12 týdnech a 6 měsících terapie.

Po měsíci terapie byl výskyt nežádoucích účinků mírně vyšší ve skupině nemocných léčených paroxetinem v porovnání se zbylými dvěma skupinami, mezi nimiž byl výskyt nežádoucích účinků srovnatelný. Obdobné rozdíly pak byly pozorovány také po 3 a 6 měsících léčby. U většiny pacientů se nevyskytl žádný závažný nežádoucí účinek.

Profil nežádoucích účinků, který může nepříznivě ovlivnit průběh léčby a pacientovu spolupráci, představuje důležitý aspekt výběru vhodného antidepresiva. Užívané léky by měly pokud možno co nejméně nepříznivě ovlivnit kvalitu života nemocného. V této studii představovaly amitriptylin a venlafaxin efektivní terapii s menším nežádoucím účinkem na kvalitu života.

(veri)

Zdroj: Miskovic M. Comparison of tolerance of venlafaxine, paroxetine and amitriptyline in depression therapy. Med Arch 2015 Apr; 69 (2): 107–109.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Escitalopram je v léčbě depresivní poruchy účinný a dobře snášený

Escitalopram patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Vedle úzkostných stavů je indikován také k terapii depresivních poruch. Provedené studie potvrdily jeho vyšší účinnost v porovnání s placebem a shodnou či vyšší účinnost ve srovnání s ostatními preparáty z téže skupiny.

Specifika depresivních stavů u žen

Depresivní stavy mají u žen oproti druhému pohlaví svá specifika. Vedle odlišností v klinickém obraze a terapii jsou to také období, během kterých se depresivní příznaky u žen častěji objevují. Tato období jsou spojena se změnami hladin ovariálních hormonů.

Výskyt deprese je u pacientů v primární péči vysoký

Deprese představuje závažný zdravotní problém s dalekosáhlými socioekonomickými důsledky, kterému se v podmínkách primární péče často nevěnuje dostatečná pozornost. Praktičtí lékaři jsou zaměřeni spíše na somatická onemocnění, a tak mohou mít problém diagnostikovat hlavní duševní choroby.Všechny novinky