Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Potenciální prediktivní faktory účinnosti mirtazapinu v léčbě deprese

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 19.4.2017

Potenciální prediktivní faktory účinnosti mirtazapinu v léčbě deprese

Práce publikovaná v časopisu Neuropsychiatric Disease and Treatment se zabývala výzkumem faktorů, které by mohly predikovat účinnost mirtazapinu, a zkoumala též míru diskontinuity léčby z důvodu nežádoucích účinků způsobených tímto antidepresivem.

Úvod

Mirtazapin je klasifikován jako noradrenergní a specifické serotoninergní antidepresivum (NaSSA). Posiluje serotonergní a noradrenergní transmisi v CNS především díky antagonistickému působení na α2-receptory. Několik metaanalýz prokázalo, že nástup jeho účinku může být rychlejší než u SSRI antidepresiv (selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu).

Autoři prezentované práce retrospektivně zkoumali účinnost mirtazapinu v terapii deprese za účelem stanovení klinických faktorů, které mohou predikovat účinnost tohoto léčiva. Zaměřili se rovněž na snášenlivost mirtazapinu a jeho vysazení v důsledku výskytu nežádoucích účinků. 

Studovaný soubor pacientů a metodika studie

Retrospektivní studie zahrnula 68 pacientů (30 mužů, 38 žen) s velkou depresivní poruchou, u kterých byla léčba započata právě monoterapií mirtazapinem. Účinnost byla hodnocena pomocí skóre CGI-I (Clinical Global Impression Improvement). Nemocní byli rozděleni do dvou skupin: v první podávání mirtazapinu vedlo k remisi, ve druhé nikoli. Hodnoceny a mezi skupinami srovnávány byly demografické a klinické charakteristiky, jako je např. věk v době nástupu nemoci, počet rekurencí, rodinná anamnéza, závažnost deprese, přítomnost somatických symptomů nemoci, ztráty chuti k jídlu, insomnie, pocitů viny, suicidálních představ, symptomů psychózy, anxiety, psychomotorické retardace a agitovanosti. Dále byla zkoumána míra diskontinuity léčby mirtazapinem pro jeho nežádoucí účinky, jako jsou nadměrná sedace a výskyt iniciálního zvýšení anxiety (tzv. jitteriness syndrom).

Výsledky

36,8 % nemocných s depresí dosáhlo remise. V dávkování mirtazapinu mezi skupinou bez remise a s remisí nebyl signifikantní rozdíl. Střední konečná dávka mirtazapinu ve skupině s remisí činila 27,6 ± 13,5 mg (25 osob) a ve skupině bez remise 26 ± 14,1 mg (43 osob).

Mnohočetná logistická regrese odhalila, že s vyšší efektivitou mirtazapinu byly signifikantně spojeny absence pocitu viny (odds ratio [OR] 0,15; 95% CI 1,66−37,24; p = 0,006) a přítomnost psychomotorické retardace (OR 4,3; 95% CI 1,3−16,6; p = 0,016).

Míra přerušení léčby z důvodu nadměrné sedace a výskytu jitteriness syndromu činila v první skupině 13,2 % a v druhé 11,8 %. Přítomnost nadměrné sedace nebo jitteriness syndromu nebyla závislá na věku ani pohlaví pacientů. U nemocných s výskytem výrazné sedace byly používány signifikantně nižší dávky mirtazapinu (14,2 ± 7,0 mg oproti 28,5 ± 13,6 mg u pacientů bez přítomnosti sedace, p = 0,0005). Výskyt jitteriness syndromu nebyl na dávce závislý.

Závěr

Autoři studie zjistili, že absence pocitu viny a přítomnost psychomotorické retardace predikovaly efektivitu monoterapie velké depresivní poruchy mirtazapinem. Ten byl všemi věkovými skupinami dobře tolerován.

(raj)

Zdroj: Tsutsumi T., Sugawara H., Ito R. et al. Identifying predictive clinical characteristics of the treatment efficacy of mirtazapine monotherapy for major depressive disorder. Neuropsychiatr Dis Treat 2016 Oct 5; 12: 2533−2538, doi: 10.2147/NDT.S112901.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace quetiapinu s mirtazapinem by mohla být slibnou strategií v léčbě závislosti na alkoholu

Předchozí výzkumy na zvířatech naznačují, že parciální blokáda dopaminového receptoru D2 a naopak potenciace noradrenergní aktivity by mohla vést ke snížení konzumace alkoholu. V otevřené pilotní studii se Brunette et al. zabývali otázkou, zda je tento poznatek aplikovatelný i u lidí.

Užití nízkých dávek mirtazapinu a quetiapinu k léčbě tranzientní nespavosti

Níže prezentovaná studie nizozemských vědců zkoumala vliv mirtazapinu a quetiapinu na normální spánek a na spánek narušený akustickým stresem (hluk z dopravy) jakožto model pro tranzientní insomnii.

Chybějící léčebná odpověď jako indikátor vhodnosti kombinace antidepresiv

Neuropsychiatrický tým odborníků z Japonska a Itálie porovnával účinnost a toleranci antidepresiv mirtazapinu či SSRI (inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu) u pacientů s velkou depresivní poruchou. Cílem studie bylo zjistit, zda nedostatečná léčebná odpověď v týdnu 4 představuje klinický indikátor pro kombinaci těchto dvou antidepresiv v následné léčbě.Všechny novinky