Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Postavení venlafaxinu mezi ostatními antidepresivy v terapii depresivní poruchy – metaanalýza

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 10.10.2015

Postavení venlafaxinu mezi ostatními antidepresivy v terapii depresivní poruchy – metaanalýza

Duální antidepresivum venlafaxin je svou účinností blízké tricyklickým antidepresivům a bezpečností a snášenlivostí preparátům z řady specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Uplatňuje se v léčbě depresivní poruchy i úzkostných stavů. U závažnějších depresí se dle provedených studií zdají být duální antidepresiva účinnější a razantnější než SSRI. Venlafaxin je uplatnitelný jako lék volby u nemocných, kteří nedostatečně reagovali na první antidepresivum (nejčastěji SSRI) nebo ho netolerovali, a u pacientů s farmakorezistentní depresí.

V roce 2006 byla publikována metaanalýza randomizovaných klinických studií, které srovnávaly účinnost tricyklických antidepresiv (TCA), specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI) v minimálně šestitýdenní léčbě depresivní poruchy. Zahrnuté studie pocházely z let 1980–2005. Efektivita léčby byla hodnocena podle procenta dosažení remise onemocnění a dále byla sledována frekvence přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků či nedostatečné účinnosti. Ve skupině SNRI byl venlafaxin (pouze forma s prodlouženým účinkem), milnacipran a duloxetin, mezi SSRI byly hodnoceny citalopram, escitalopram, fluoxetin, paroxetin a sertralin a mezi zástupce TCA se řadily amitriptylin, klomipramin a imipramin. Celkový počet relevantních studií byl 15 a celkový počet zúčastněných subjektů 2458.

Metaanalýza prokázala, že nejčastěji dosáhli remise onemocnění pacienti léčení preparáty ze skupiny SNRI (49 %), následovala skupina TCA (44,1 %) a SSRI (37,7 %). Nejvyššího procenta remisí bylo dosaženo u hospitalizovaných nemocných léčených SNRI (52 %), zatímco u ambulantních pacientů léčených stejnou skupinou to bylo 49,3 %. Ve stejné skupině byla dále zaznamenána nejnižší frekvence přerušení léčby z důvodu nežádoucích účinků či nedostatečného efektu léčby (26,1 %) oproti SSRI (28,4 %) a TCA (35,7%).

(veri)

Zdroj: Češková E. Postavení venlafaxinu v léčbě depresivních a úzkostných poruch. Remedia, Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 18. 3. 2008.
Machado M., Iskedjian M., Ruin I., Einarson T. R. Remission, dropouts, and adverse drug reaction rates in major depressive disorder. A metaanalysis of head-to-head trials. Curr Med Res Opin 2006; 22: 1825–1837.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nejčastější nežádoucí účinky venlafaxinu během terapie odeznívají

Duální antidepresivum venlafaxin představuje obecně dobře snášené léčivo. Některé z nežádoucích účinků, jež se během terapie mohou vyskytnout, jsou závislé na dávce. Řada nežádoucích účinků v průběhu léčby obvykle odeznívá.

Tolerabilita venlafaxinu, paroxetinu a amitriptylinu v léčbě depresivní poruchy

Nežádoucí účinky se u jednotlivých antidepresiv liší co do typu, intenzity a frekvence výskytu. Pro tricyklická antidepresiva jsou typické kardiovaskulární a anticholinergní nežádoucí účinky, preparáty z řady SSRI jsou známé svými negativními účinky spojenými se zažívacím systémem nebo majícími vliv na sexuální funkce. Nepravidelnost v užívání léku či jeho úplné vysazení z důvodu přítomných nežádoucích účinků není vzácností. Srovnáním výskytu nežádoucích účinků při terapii venlafaxinem, paroxetinem a amitriptylinem se zabývala nedávno publikovaná studie autorky z Bosny a Hercegoviny.

Escitalopram je v léčbě depresivní poruchy účinný a dobře snášený

Escitalopram patří do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Vedle úzkostných stavů je indikován také k terapii depresivních poruch. Provedené studie potvrdily jeho vyšší účinnost v porovnání s placebem a shodnou či vyšší účinnost ve srovnání s ostatními preparáty z téže skupiny.Všechny novinky