Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Postavení benzodiazepinů v terapii úzkostných poruch − komentář

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 13.7.2016

Postavení benzodiazepinů v terapii úzkostných poruch − komentář

Někteří odborníci ve svých pracích zpochybňují používání benzodiazepinů v dnešní klinické praxi, zdůrazňují jejich potenciál vyvolávat závislost a dotazují se, proč tyto léky nejsou zařazeny na seznam kontrolovaných substancí podobně jako opiáty nebo barbituráty. Komentářem k této problematice přispěli do loňského vydání časopisu JAMA Psychiatry také autoři z univerzity v italské Bologni.

Komentář upozorňuje na skutečnost, že benzodiazepiny (BZD) jsou v léčbě úzkostných poruch prokazatelně účinné látky. V posledních letech sice byly částečně nahrazeny antidepresivy druhé generace, avšak dle názoru autorů se tak stalo bez potřebných podpůrných důkazů. Klinické studie, které přímo porovnávaly BZD s antidepresivy, prokázaly, že BZD jsou účinnější a jejich užívání je spojeno s menším výskytem nežádoucích účinků.

K otázce závislostního potenciálu Fava a jeho spoluautoři připomínají, že procento jedinců, u kterých se zneužívání BZD skutečně objeví, je relativně nízké ve vztahu k celkovému počtu osob, které tyto léky užívají. Odborníci rovněž upozorňují na fakt, že na rozdíl od odvykacího stavu po odnětí BZD už tak často nebývá zdůrazňován obdobně problematický syndrom z vysazení antidepresiv, a táží se, zda by se tedy i tyto léky měly zařadit mezi kontrolované substance.

V otázce spojování BZD s vyšším rizikem pádů či dopravních nehod odkazují na skutečnost, že BZD mají ve srovnání s dlouhodobě užívanými inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či antipsychotiky výhodnější profil nežádoucích účinků, a upozorňují v této souvislosti například na vyšší riziko sebevražedného jednání asociovaného s užíváním antidepresiv.

BZD jistě nejsou trvalým řešením dlouhodobých úzkostných stavů. Jejich racionální užívání však může ulevit od úzkosti a napětí a zlepšit spánek. Proto by podle autorů prezentovaného komentáře měli mít lékaři možnost předepisovat je podobně jako jiná psychofarmaka.

(veri)

Zdroj: Fava G. A., Balon R., Rickels K. Benzodiazepines in anxiety disorders. JAMA Psychiatry 2015 Jul; 72 (7): 733−734; doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinná terapie venlafaxinem u depresivní pacientky se somatickou komorbiditou − kazuistika

Venlafaxin představuje antidepresivum čtvrté generace řadící se do skupiny SNRI (inhibitorů zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu). Je využíván v terapii depresivních a úzkostných poruch. Podávání tohoto preparátu u pacientky se závažnou somatickou komorbiditou po dobu 3,5 roku dokumentuje následující kazuistika.

Porovnání účinnosti agomelatinu a escitalopramu u depresivní poruchy

Klinickou účinnost a bezpečnost antidepresiv agomelatinu a escitalopramu v léčbě velké depresivní poruchy a vliv těchto léčiv na kvalitu spánku porovnávala randomizovaná otevřená studie fáze IV.

Farmakologické možnosti v terapii rezistentní deprese

Depresivní porucha představuje rozšířené onemocnění, jehož celoživotní prevalence se pohybuje kolem 15 % a roční incidence činí přibližně 7 %. Jedná se o chorobu asociovanou s vysokým rizikem mortality a podle odhadů bude brzy představovat jednu z předních příčin invalidity v západních zemích. Přes nesporné pokroky v psychofarmakologii, ke kterým v posledních desetiletích došlo, stále kolem 10−15 % nemocných nedostatečně reaguje na farmakologickou terapii a dalších 30−40 % dosáhne pouze částečné remise.Všechny novinky