Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nové poznatky o využití escitalopramu v léčbě specifických skupin nemocných

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 15.4.2016

Nové poznatky o využití escitalopramu v léčbě specifických skupin nemocných

Escitalopram je s úspěchem užíván v terapii depresivních a úzkostných poruch. Aktuálními poznatky o jeho využití u specifických skupin nemocných, konkrétně somaticky nemocných, seniorů a žen v menopauze, se zabývá článek prof. Jiřího Horáčka, který byl publikován v časopisu Psychiatrie pro praxi.

Escitalopram u somaticky nemocných

Podle výsledků studií může být terapie escitalopramem u nemocných s afektivními poruchami spojená se zmírněním bolesti a somatických obtíží. Například zlepšení schopnosti kontrolovat příznaky bronchiálního astmatu u takto nemocných podle současných poznatků koreluje se subjektivním zlepšením depresivní symptomatiky.

Nedávno provedené studie rovněž prokázaly, že escitalopram v porovnání s placebem snižuje výskyt deprese u nemocných po akutním koronárním syndromu. Tito pacienti jsou navíc v léčbě vysoce spolupracující. U depresivních žen s karcinomem prsu léčených escitalopramem dochází podle studie z roku 2012 ke zlepšení nálady již po prvním týdnu léčby a po 12 týdnech dosáhne remise 45,1 % z nich (pokles hodnot na Hamiltonově škále deprese [HAMD] o 50 % a více), resp. 30,6 % (HAMD < 7).

Escitalopram u starších pacientů

Escitalopram je s výhodou používán také u depresivních seniorů, a to díky svému příznivému profilu nežádoucích účinků a lékových interakcí. Studie prokázaly dobrou tolerabilitu v této věkové skupině a výskyt nežádoucích účinků u 10−13 % takto léčených seniorů. Vzhledem k tomu, že escitalopram neovlivňuje aktivitu cytochromu P450 a je metabolizován hned třemi paralelními izoenzymy tohoto systému, je vhodný rovněž v případech polypragmazie, která se u starších jedinců nezřídka vyskytuje.

Escitalopram u menopauzálních žen

Placebem kontrolovaná studie z roku 2012 prokázala pozitivní vliv escitalopramu na vazomotorické příznaky (lidově „návaly“), specifické bolestivé příznaky i celkovou kvalitu života žen v menopauze. Další studie ze stejného roku poukázala na výskyt recidivy u jedné třetiny žen, které ukončily původně úspěšnou léčbu.

(veri)

Zdroj: Horáček J. Escitalopram: nové klinické poznatky. Psychiatrie pro praxi 2013; 14 (1): 22–25.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antidepresivní účinnost venlafaxinu a jeho snášenlivost

Venlafaxin patří mezi takzvaná duální antidepresiva, a to díky své schopnosti inhibice zpětného vychytávání serotoninu a menší míře také noradrenalinu. Ve vyšších dávkách ovlivňuje rovněž vychytávání dopaminu, což se ovšem v jeho klinickém působení pravděpodobně neuplatňuje. Je indikován při léčbě depresivní poruchy, generalizované úzkostné poruchy i sociální fobie.

Postavení venlafaxinu mezi ostatními antidepresivy v terapii depresivní poruchy – metaanalýza

Duální antidepresivum venlafaxin je svou účinností blízké tricyklickým antidepresivům a bezpečností a snášenlivostí preparátům z řady specifických inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Uplatňuje se v léčbě depresivní poruchy i úzkostných stavů. U závažnějších depresí se dle provedených studií zdají být duální antidepresiva účinnější a razantnější než SSRI.

Nejčastější nežádoucí účinky venlafaxinu během terapie odeznívají

Duální antidepresivum venlafaxin představuje obecně dobře snášené léčivo. Některé z nežádoucích účinků, jež se během terapie mohou vyskytnout, jsou závislé na dávce. Řada nežádoucích účinků v průběhu léčby obvykle odeznívá.Všechny novinky