Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace fingolimodu a antidepresiv účinně zlepšuje stav pacientů s roztroušenou sklerózou a přidruženou depresí

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 12.2.2017

Kombinace fingolimodu a antidepresiv účinně zlepšuje stav pacientů s roztroušenou sklerózou a přidruženou depresí

Přibližně jeden ze dvou pacientů s roztroušenou sklerózou trpí komorbiditou ve formě deprese (celkově 40–60 %), která zhoršuje zdravotní stav i kvalitu života. Riziko onemocnění depresí je celoživotní. Pokud není poskytnuta léčba, hrozí noncompliance i sebevražedné tendence.

Úvod

Roztroušená skleróza (MS, sclerosis multiplex) je chronické demyelinizační autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. K léčbě relabující-remitující formy MS (RRMS) se používá mimo jiné fingolimod, který působí jako modulátor sfingosin-1-fosfátových receptorů. Podává se perorálně v denní dávce 0,5 mg. 

Metodika studie a sledovaná kohorta pacientů

Od listopadu 2011 do září 2013 probíhala v Německu multicentrická otevřená 21týdenní studie REGAIN. Zúčastnilo se jí 54 pacientů s RRMS a přidruženou depresí mírné až střední intenzity. Cílem bylo zjistit bezpečnost, tolerabilitu a účinnost kombinace fingolimodu s antidepresivy. Pacienti užívali selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI, konkrétně citalopram a fluoxetin) nebo inhibitor zpětného vychytávání noradrenalinu a serotoninu (SNRI, venlafaxin). 

Studie zahrnovala 3týdenní screeningovou fázi, během které byl pacientům podáván minimálně 2 týdny fingolimod v dávce 0,5 mg denně. Následovala 16týdenní léčebná fáze, v jejímž průběhu pacienti dostávali fingolimod v kombinaci s citalopramem (40 mg), fluoxetinem (40 mg) nebo venlafaxinem (150 mg). Studie proběhla bez randomizace, zkoušející podával antidepresiva podle vlastního uvážení.

Primárním cílem bylo zjistit závažnost a četnost nežádoucích účinků. Zároveň byl sledován vliv léčby na kvalitu života, denní aktivity, depresi, únavu a vlastní zdravotní postižení. K posouzení jednotlivých složek sloužily dotazníky s několikabodovými stupnicemi. Nakonec byla hodnocena spokojenost pacientů s léčbou.

Výsledky

Zdravotní postižení zůstalo stabilní, ale bylo zjištěno signifikantní zlepšení z hlediska únavy, deprese a kvality života. Pacienti vyjadřovali spokojenost s léčbou.

U 43 pacientů byl zjištěn minimálně jeden nežádoucí účinek mírné až střední závažnosti. Ve 13 případech byl způsoben pravděpodobně fingolimodem, ve 20 případech souvisel s antidepresivy. Závažné nežádoucí účinky měli jen 3 pacienti − krvácení do mozku, relaps MS, sebevražedná nálada. Deset pacientů účast ve studii ukončilo. Tyto výsledky se nelišily od výsledků předchozích studií.

Závěr a diskuse

Studie nepřinesla žádná nová fakta ohledně bezpečnosti a snášenlivosti kombinace uvedených léčiv. Zlepšení pozorovaná v oblasti deprese, únavy a kvality života svědčí o účinnosti terapie. Vzhledem k nízkému počtu pacientů a krátkému trvání léčby je však třeba tyto výsledky ještě prověřit. Doporučuje se zařadit kontrolní skupinu, která by dostávala jen fingolimod, aby se vyloučily jeho případné antidepresivní účinky. Provedení randomizace by snížilo zkreslení daných subjektivních faktorů ze strany lékaře.

(lkt)

Zdroj: Bayas A., Schuh K., Baier M. et al. Combination treatment of fingolimod with antidepressants in relapsing-remitting multiple sclerosis patients with depression: a multicentre, open-label study – REGAIN. Ther Adv Neurol Disord 2016 Sep; 9 (5): 378–388, doi: 10.1177/1756285616651197.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Poruchy nálady spojené s menstruačním cyklem − možnosti léčby

Psychické a somatické potíže spojené s premenstruačním obdobím trápí řadu žen. Některé do té míry, že jim významně snižují kvalitu života. Lékem první volby jsou antidepresiva typu SSRI.

Využití mirtazapinu v terapii anxiózně-depresivního syndromu u pacientky netolerující paroxetin pro galaktoreu

Prezentovaná kazuistika popisuje případ ženy s anxiózně-depresivním syndromem, u které se po nasazení paroxetinu objevila hyperprolaktinémie a galaktorea. Záměna paroxetinu za mirtazapin vedla k vymizení těchto vedlejších účinků a také ke zlepšení psychického stavu pacientky.

Možnosti ovlivnění deprese při poruchách příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy (PPP), mezi které řadíme zejména mentální anorexii a mentální bulimii, bývají často provázeny depresivními příznaky. Léčba deprese coby komorbidity PPP však má určitá specifika, kterými se odlišuje od terapie depresivní poruchy.Všechny novinky