Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Deprese a úzkost: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Deprese je u starších nemocných nedostatečně diagnostikovaná

Specializace: praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Deprese a úzkost

Vydáno: 1.6.2015

Deprese je u starších nemocných nedostatečně diagnostikovaná

Přestože se depresivní poruchy u starších jedinců vyskytují často a představují závažný problém, zůstávají nedostatečně diagnostikovány a léčeny. Příčinou může být mimo jiné atypický průběh deprese, který se u osob této věkové kategorie nezřídka objevuje.

Významnými rizikovými faktory pro rozvoj deprese jsou ve vyšším věku přítomná somatická onemocnění a omezení spojená s narušeným zdravím a přirozeným stárnutím jako takovým. Riziko vzniku deprese zvyšují vaskulární choroby zahrnující cévní mozkové příhody či infarkt myokardu a dále cévní změny související s diabetem mellitem. K depresi tak přispívají přímé změny v centrální nervové soustavě, ale také související psychosociální vlivy. Deprese je také často spojena s demencí, která představuje další rizikový faktor tohoto onemocnění.

Mezi často skloňované psychosociální vlivy, které hrají v rozvoji deprese u seniorů důležitou roli, patří ztráta životního partnera, omezený kontakt s rodinnými příslušníky, ztráta pocitu významnosti a osobní prestiže a snížení soběstačnosti. Jedinci, u kterých se již v minulosti depresivní či úzkostná porucha objevila, jsou v tomto ohledu zvýšeně rizikoví také do budoucna.

V diferenciální diagnostice deprese je u seniorů podobně jako u ostatních jedinců nutné zvažovat jiné onemocnění jako možnou příčinu přítomných obtíží (například hypotyreózu či organické postižení mozku) nebo vliv užívané medikace.

Vzhledem k úzkostem a somatickým steskům, které bývají u starších depresivních osob často v popředí (na rozdíl od pocitů smutku, které bývají vyjádřeny minimálně), se s takto postiženými jedinci nezřídka setkávají v první řadě praktičtí lékaři. Ti by měli být schopni odhalit příznaky deprese, byť v atypické formě, a zahájit vhodnou léčbu. Odeslání dotyčného k psychiatrovi je vhodné v následujících případech: diagnostické rozpaky, špatná odpověď na léčbu, psychotické symptomy, riziko sebepoškození či suicidia a významná psychiatrická komorbidita.

Deprese mohou být ve vyšším věku často zaměněny za somatické onemocnění. Příznaky, které depresi u seniorů provází, bývají bagatelizovány či považovány za normu. Adekvátní léčba této duševní poruchy však může významně zvýšit kvalitu seniorova života a podílet se na zlepšení pacientovy spolupráce v léčbě ostatních chorob.

(veri)

Zdroj: Allan C. E., Valkanova V., Ebmeier K. P.: Depression in older people is underdiagnosed. Practitioner. 2014 May; 258 (1771): 19–22, 2–3

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost escitalopramu v léčbě depresivní poruchy ve srovnání s placebem a citalopramem

Účinnost escitalopramu v léčbě depresivní poruchy byla potvrzena řadou klinických studií. Výzkumy prokázaly vyšší účinnost v porovnání s placebem a shodnou či vyšší účinnost ve srovnání s ostatními preparáty ze skupiny SSRI.

Farmakologický profil escitalopramu

Escitalopram patří mezi antidepresiva 3. generace. Jedná se o S-enantiomer citalopramu a stejně jako on patří mezi selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Jde o antidepresivum, které se vyznačuje rychlým nástupem účinku, dobrou účinností a příznivým profilem nežádoucích účinků. SSRI se díky těmto vlastnostem staly léky první volby v terapii deprese a úzkostných stavů.

Sebevraždy zapříčiní více úmrtí než dopravní nehody

Deprese patří mezi duševní onemocnění, která jsou spojena s vysokým rizikem sebevraždy. V kontextu statistik, jež se zabývají příčinami úmrtí v Evropské unii, představují sebevraždy významný problém. Přestože na prvních místech stále nacházíme onkologická onemocnění a nemoci oběhové soustavy, mezi vnějšími příčinami úmrtí předčí suicidium i tolik diskutované a časté dopravní nehody.Všechny novinky