Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Crohnova nemoc: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Specializace: gastroenterologie a hepatologie
Téma: Crohnova nemoc

Vydáno: 4.7.2017

Nerovnováha cytokinů v patogenezi nespecifických střevních zánětů

Přehledový článek shrnuje recentní poznatky o cytokinech, především z rodiny interleukinů IL-12 a IL-1, které jsou spojovány s nespecifickými střevními záněty (IBD). Diskutovány jsou výsledky použití nových cílených léčiv v klinické praxi i z jejich testování v klinických studiích.

Nerovnováha interleukinů

Cytokiny hrají důležitou roli v imunopatogenezi IBD, včetně Crohnovy choroby (CD) a ulcerózní kolitidy, u kterých řídí a regulují mnohé aspekty zánětu. Nerovnováha mezi prozánětlivými a protizánětlivými cytokiny, která tato onemocnění provází, vede k jejich progresi a dalšímu poškození tkáně a omezuje možnost potlačení zánětu.

Výsledky řady studií dokládají význam IL-12 a IL-23 v patogenezi CD. U pacientů s CD byla pozorována zvýšená produkce IL-12 v žaludeční sliznici, v mononukleárních buňkách lamina propria a v makrofázích. Zvýšené koncentrace IL-23 byly nalezeny v tlustém střevě a myeloidních dendritických buňkách z mezenterických lymfatických uzlin, a navíc byla zjištěna i zvýšená exprese receptoru pro IL-23 v lamina propria u pacientů s CD. Společným rysem těchto dvou prozánětlivých cytokinů z rodiny IL-12 je přítomnost podjednotky p40 a schopnost aktivovat signální dráhu JAK/STAT, což vede k ovlivnění exprese mnoha genů.

Cílená léčba

Lidské monoklonální protilátky cílené proti p40 podjednotce IL-12/IL-23 (např. ustekinumab) jsou proto intenzivně testovány v preklinických a klinických studiích zaměřených na léčbu střevních zánětů. V randomizované studii fáze III byla při podávání ustekinumabu pozorována významná klinická odpověď a remise onemocnění u středně těžké až těžké formy CD, a to u pacientů refrakterních k předchozí terapii antagonisty tumor nekrotizujícího faktoru (anti-TNF-α).

V současnosti jsou klíčovými léčivy využívanými v cílené terapii IBD anti-TNF-α a anti-integrin-α4β7 monoklonální protilátky. Klinický efekt užívání nových léčiv cílených na cytokiny nebo cytokinové signální dráhy byl dosud prokázán pouze u některých podskupin pacientů s IBD. Předpokládá se, že k optimalizaci odpovědi na terapii a k remisi onemocnění může být zapotřebí více cytokinových inhibitorů, které současně blokují několik cytokinů nebo jejich signálních drah (např. JAK/STAT). Spolu s personalizovaným přístupem mohou mít nová léčiva cílená na IL-12/IL-23 p40 nebo SMAD7 a protizánětlivé cytokiny IL-35 a IL-37 potenciál v rámci terapie pacientů s IBD.

(pbl)

Zdroj: Guan Q., Zhang J. Recent advances: the imbalance of cytokines in the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Mediators Inflamm 2017; 4810258, doi: 10.1155/2017/4810258.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ustekinumab v terapii Crohnovy choroby

Ustekinumab byl nedávno schválen v EU a USA pro léčbu středně těžké až těžké aktivní Crohnovy choroby u dospělých pacientů, u nichž selhala léčba imunomodulancii, glukokortikoidy či antagonisty TNF nebo kteří tuto konvenční léčbu netolerovali. Následující článek přehledně shrnuje informace z literatury o použití ustekinumabu v této indikaci.

Eskalace dávek biologických léčiv u Crohnovy choroby

U biologických léčiv, která se užívají pro terapii Crohnovy choroby, může časem docházet ke snížení jejich účinku, což vede k nutnosti zvyšovat dávku. Objasnění otázky, jak často k tomu dochází, se věnovala studie publikovaná v červnu 2017.

Cílená terapie ustekinumabem − významný pokrok v léčbě pacientů s Crohnovou chorobou

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT), charakterizované střídáním period aktivního onemocnění a remise. Následující práce se věnuje možnostem biologika ustekinumabu v terapii této nemoci.Všechny novinky