Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

MOZGOVÝ ABSCES – ZRIEDKAVÁ, ALE ZÁVAŽNÁ INFEKCIA V DETSKOM VEKU

Autoři: Dická E.1, Ľ. Podracká1, Pavlovičová Z.2, Vojtech I.3

Autoři - působiště: 1Detská klinika DFNsP a LFUK, Bratislava, 2Rádiologicko-diagnostické oddelenie DFNsP, Bratislava, 3KIGM, Univerzitná nemocnica, Bratislava

Článek: Čes-slov Pediat 2017; 72 (8): 489-494.
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 94x

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
uzamčeno uzamčeno

Brain abscess – a rare but a serious infection in childhood

Neuroinfections are among the most urgent medical conditions. A brain abscess may have been maturing for weeks or even months. The clinical symptoms are nonspecific and may include fever, up to a consciousness disorder when the abscess spills over into ventricles of the brain. CT and MRI scans of the brain are a key to a correct diagnosis. Lumbar puncture may not give relevant information. Treatment must be aggressive and depends on the size and site of the abscess. The general recommendation is an evacuation of the brain abscess and a minimum administration of 6 to 8 weeks of intravenous antibiotics with good penetration through the hematoencephalic barrier.

The autors present three interesting cases of children with brain abscesses. Pre-disposition factors were present in all three patients (two had the cyanotic heart defect and one had esophageal varices) and the patients had surgeries without relevant antibiotic prophylaxis in their pre-disease period. Streptococcus was cultivated in two patients and the infectious agent was not identified in the boy patient with multiple abscesses. Abscess evacuation combined with wide-spectrum antibiotics resulted in healing of two children but the patient with multifocal abscesses died in spite of the aggressive therapy.

Key words:
brain abscess, CT and MRI scan of brain, brain abcess treatment


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Neuroinfekcie patria k urgentným medicínskym situáciám. Mozgový absces môže vyzrievať niekoľko týždňov či mesiacov. Klinický obraz je nešpecifický, od febrilít až po poruchu vedomia pri prevalení abscesového ložiska do mozgových komôr. Kľúčom k správnej diagnóze je CT a MR vyšetrenie mozgu. Lumbálna punkcia nemusí byť výpovedná. Liečba musí byť agresívna a závisí od veľkosti a lokalizácie abscesového ložiska. Vo všeobecnosti sa odporúča evakuácia abscesového ložiska a intravenózne antibiotiká s dobrým prienikom cez hematoencefalickú bariéru po dobu minimálne 6 až 8 týždňov.

Autori prezentujú 3 zaujímavé kazuistiky detí s mozgovým abscesom. Všetci pacienti mali predisponujúce faktory (dvaja cyanotickú chybu srdca a jeden ezofágové varixy) a v predchorobí podstúpili chirurgický výkon bez adekvátnej antibiotickej profylaxie. U dvoch chorých sa vykultivoval Streptococcus, u chlapca s početnými abscesmi sa pôvodca infekcie nezistil. Evakuácia abscesu s kombináciou širokospektrálnych antibiotík viedla u dvoch detí k uzdraveniu, ale pacient s multifokálnymi abscesmi napriek agresívnej terapii exitoval.

Klúčové slová:
absces mozgu, CT a MRI mozgu, liečba mozgového abscesu

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Akutní zánět středouší

Autor kurzu: MUDr. Dana Jenšovská
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články