Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

OBROVSKOBUNĚČNÉ LÉZE KOSTÍ A JEJICH DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

Autoři: Zambo Iva1, Pazourek Lukáš2

Autoři - působiště: 1I. patologicko-anatomický ústav, FN u sv. Anny a LF MU, Brno, 2I. ortopedická klinika, FN u sv. Anny a LF MU, Brno

Článek: Čes.-slov. Patol., 53, 2017, No. 2, p. 61-70
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 187x

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie

Giant cell-rich lesions of bone and their differential diagnosis

Giant cell-rich lesions form a heterogeneous group of reactive and truly neoplastic processes with diverse clinical presentation and biological behavior. Common to all of them are variably numerous multinucleated osteoclast-like giant cells and the presence of mononuclear stroma. Based on the histological picture alone it is sometimes impossible to reliably distinguish certain tumors from each other. The pathologist has to know the patient´s age, the exact localization, tumor growth dynamics and its radiographic characteristics. Secondary reactive changes occur frequently and these can completely alter the morphology of the lesion and thus overshadow the underlying neoplasm. Reparative changes in a pathological fracture may histologically mimic primary bone malignancy. Immunohistochemistry helps only in select cases and molecular genetic methods still have very limited utility for the diagnosis of giant cell-rich tumors. It is necessary to correlate the microscopic features of the lesion with clinical and radiological findings. A correct diagnosis is of paramount importance for proper treatment and prognosis.

Keywords:
giant cell tumor – non-ossifying fibroma – chondroblastoma – aneurysmal bone cyst – giant cell reparative granuloma – giant cell-rich osteosarcoma


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Obrovskobuněčné léze kostí tvoří heterogenní skupinu reaktivních i nádorových procesů s odlišným klinickým projevem a biologickým chováním. Společným znakem pro všechny jsou různě početné mnohojaderné buňky typu osteoklastů a přítomnost stromatu s jednojadernými buňkami. Pouze na základě histologického obrazu není občas možné od sebe některé jednotky spolehlivě odlišit. Patolog musí znát věk pacienta, přesnou lokalizaci a dynamiku růstu tumoru a jeho radiografické charakteristiky. Časté jsou sekundární reaktivní změny, které mohou kompletně alterovat morfologii léze a tím zastřít původní tumor. Reparativní změny v patologické fraktuře mohou mikroskopicky napodobit primární kostní malignitu. Imunohistochemické vyšetření pomáhá jen v některých případech a molekulárně genetické metody mají v diagnostice obrovskobuněčných tumorů dosud jen velmi omezené využití. V mnoha případech stanovení správné diagnózy vyžaduje úzkou mezioborovou spolupráci. Určení přesné diagnózy má zásadní význam pro správnou léčbu a prognózu.

Klíčová slova:
obrovskobuněčný tumor kostí – neosifikující fibrom – chondroblastom – aneuryzmatická kostní cysta – obrovskobuněčný reparativní granulom – osteosarkom bohatý na mnohojaderné buňky

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Čtěte dále

Specializační kurz v patologii

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza?

Česko-slovenská patologie

Jaká je Vaše diagnóza? Odpověď

Česko-slovenská patologie

Transplantace jater z pohledu hepatologa

Česko-slovenská patologie

Intersticiální plicní procesy

Česko-slovenská patologie

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články