Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česko-slovenská patologie

Prediktivní diagnostika adenokarcinomu žaludku – stav v roce 2018

Prediktivní diagnostika adenokarcinomu žaludku – stav v roce 2018

V současné klinické praxi cílenou terapii žaludečního adenokarcinomu představuje použití anti-HER2 monoklonální protilátky trastuzumabu u nádorů s imunohistochemickým skóre 3+ a...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Hodnocení zánětlivé infiltrace (tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) u maligního melanomu

Hodnocení zánětlivé infiltrace (tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) u maligního melanomu

Hodnocení zánětlivé celulizace (tumor infiltrujících lymfocytů – TIL) by u maligního melanomu mělo být standardní součástí bioptického vyšetření. Nejčastěji používaný způsob...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Nefunkční karcinom parathyroidey v terénu parathyreomatózy. Kazuistika

Nefunkční karcinom parathyroidey v terénu parathyreomatózy. Kazuistika

Prezentujeme případ 39-letého muže, který v roce 2013 prodělal thyreoidektomii s parathyreoidektomií následně s mylně diagnostikovaným medulárním karcinomem štítné žlázy...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Dediferencovaný karcinom ovaria – kazuistika

Dediferencovaný karcinom ovaria – kazuistika

Prezentujeme případ 54 leté ženy s dediferencovaným karcinomem ovária. Makroskopicky byla obě ovária prostoupena nádorovými strukturami dosahujícími v největším rozměru 25 mm...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 1/2018

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Molekulární mechanizmy primární  a sekundární rezistence, molekulárně-genetické  znaky a vlastnosti KIT/PDGFRA nemutovaných GIST

Molekulární mechanizmy primární a sekundární rezistence, molekulárně-genetické znaky a vlastnosti KIT/PDGFRA nemutovaných GIST

Gastrointestinální stromální nádory (GIST) tvoří nejčastější mezenchymální nádory gastrointestinálního traktu. Velká část z nich vzniká na základě aktivačních mutací v genech...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 4/2017

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Molekulární patologie plicních karcinomů pro rutinní praxi – update 2017

Molekulární patologie plicních karcinomů pro rutinní praxi – update 2017

Molekulárně patologická klasifikace tzv. nemalobuněčných plicních karcinomů (NSCLC) prodělává prudký rozvoj, zejména s ohledem na vývoj nových speciálních terapeutických metod...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 4/2017

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Hamartom ze zralých kardiomyocytů. <br>Pitevní kazuistika

Hamartom ze zralých kardiomyocytů.
Pitevní kazuistika

Hamartom ze zralých kardiomyocytů (hamartoma of mature cardiac myocytes, HMCM) je vzácná pseudoneoplastická léze myokardu. Autoři popisují případ 39leté Bulharky žijící v České...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 4/2017

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Co nového v Ewing-like family aneb malobuněčné/kulatobuněčné sarkomy měkkých tkání a kostí s rearanží genů CIC a BCOR. Přehled problematiky a naše prvotní zkušenosti

Co nového v Ewing-like family aneb malobuněčné/kulatobuněčné sarkomy měkkých tkání a kostí s rearanží genů CIC a BCOR. Přehled problematiky a naše prvotní zkušenosti

Předkládán je souhrn literárně dokumentovaných poznatků se vzácnou skupinou nediferencovaných sarkomů měkkých tkání a kostí definovaných přeskupením genů CIC resp. BCOR, který...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 4/2017

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska – kazuistické sdělení

Uzlinová metastáza karcinomu z Merkelových buněk bez kožního primárního ložiska – kazuistické sdělení

Karcinom z Merkelových buněk je vzácným maligním kožním nádorem s agresivním chováním, který ve většině případů bývá asociovaný s infekcí polyomavirem karcinomu z Merkelových...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 3/2017

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Izolovaná infekční endokarditida pulmonální chlopně: kazuistika

Izolovaná infekční endokarditida pulmonální chlopně: kazuistika

Izolovaná infekční endokarditida pulmonální chlopně je vzácná choroba, která představuje 1,5 - 2 % všech infekčních endokarditid. Referujeme případ 37leté ženy bez klinicky...

Celý článek   Česko-slovenská patologie Číslo: 3/2017

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články