Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Informace o časopisu

Česká stomatologie je vyhraněným vědeckým časopisem, jehož cílem je publikovat práce základního a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií ze stomatologických a všech souvisejících oborů v problematice orálního zdraví. Dále obsahuje kazuistiky, souborné referáty, přednášky a krátká sdělení z literatury.

Praktické zubní lékařství uveřejňuje jednak práce ze všech oblastí stomatologické péče, které jsou zaměřeny pro každodenní praxi, jednak kazuistiky zajímavých a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti. V referátové části přináší anotace zajímavých článků ze zahraniční literatury.

Oba tituly jsou tištěny v jednom svazku.

ISSN 1213-0613 (Print)
ISSN 1805-4471 (Online)

Oznámení současným a budoucím autorům odborných sdělení v časopisech Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Dne 10. dubna 2009 na 242. zasedání schválila Rada pro výzkum a vývoj vlády ČR rozšíření Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, v němž jsou uvedeny i naše časopisy Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství (ISSN 1213 – 0613).

Publikace v našich časopisech lze tedy uznat jako výstup

  • při hodnocení vědecko-výzkumné činnosti jako „Článek v odborném neimpaktovaném periodiku (databáze seznamu Jneimp s příslušnou bodovou hodnotou
  • u dílčích a závěrečných zpráv při řešení grantových projektů a vědeckých úkolů ve výzkumných centrech

U většiny českých lékařských fakult:

  • pro habilitační a jmenovací řízení
  • při obhajobách doktorandských disertačních prací

Dále jednáme a připravujeme spolupráci se společností Meditorial, která pomocí internetových stránek poskytuje odborná medicínská periodika v elektronické podobě. Tato spolupráce by za daných podmínek umožnila podstatně rozšířit počet zájemců o naše časopisy nejen u nás ale i v zahraničí.

Věříme, že dlouholetá tradice obou našich časopisů poskytne v rámci uvedených zpráv dostatek důvodů,proč i nadále svěřit své publikace naší redakci a těšíme se na další spolupráci.

Redakce

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články