Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Transkraniální sonografie –  možnosti zobrazení intrakraniálních struktur v B obraze

Transkraniální sonografie –  možnosti zobrazení intrakraniálních struktur v B obraze

Transkraniální sonografie (TCS) je založena na zobrazení intrakraniálních struktur v ultrazvukovém B obraze. V posledních letech došlo k rozšíření této metody především jako...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Kmenové buňky v léčbě amyotrofické laterální sklerózy –  přehled současných klinických zkušeností

Kmenové buňky v léčbě amyotrofické laterální sklerózy –  přehled současných klinických zkušeností

Amyotrofická laterální skleróza (ALS) je progresivní neurodegenerativní onemocnění motorických neuronů. Ačkoliv se během posledních několika let podařilo definovat genetické...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
 
 
Genetika atypického parkinsonizmu

Genetika atypického parkinsonizmu

Atypické parkinsonské syndromy tvoří pestrou škálu fenotypů charakterizovaných přítomností parkinsonského syndromu s měnlivou akcentací jednotlivých symptomů, motorických...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie

Hodnocení rohovkové inervace pomocí konfokální mikroskopie

Konfokální mikroskopie rohovky (Corneal Confocal Microscopy; CCM) je neinvazivní metoda morfologického vyšetření rohovky umožňující m.j. vizualizaci korneálních nervových vláken...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Diabetická retinopatie a změny nervových vláken hodnocené konfokální mikroskopií rohovky

Diabetická retinopatie a změny nervových vláken hodnocené konfokální mikroskopií rohovky

Cíl: Testovat korelaci změn subbazálního nervového plexu rohovky a stupně diabetické retinopatie u pacientů s diabetes mellitus 1. typu (DM 1).Metodika: Konfokální mikroskopií...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií –  česká verze MG-QOL15

Validace dotazníku kvality života pro pacienty s myastenií –  česká verze MG-QOL15

Úvod: V roce 2000 Task Force MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of America) doporučila vytvoření MG-specifického QOL dotazníku. V roce 2008 byl vytvořen 15bodový dotazník s...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Vztah časných metabolických změn mozku 
a vybraných vstupních parametrů u pacientů po
subarachnoidálním krvácení z prasklého aneuryzmatu

Vztah časných metabolických změn mozku 
a vybraných vstupních parametrů u pacientů po
subarachnoidálním krvácení z prasklého aneuryzmatu

Cíl: Objasnění vztahu metabolických dějů sledovaných mozkovou mikrodialýzou k radiologickým a klinickým parametrům u pacientů po subarachnoidálním krvácení z prasklého...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Změna mikrobiologickýho vzorku u pacientů s potvrzenou bakteriální meningitidou po postkraniotomiální operaci

Změna mikrobiologickýho vzorku u pacientů s potvrzenou bakteriální meningitidou po postkraniotomiální operaci

Meningitida po kraniotomii(PCM) představuje důležitou výzvu v neurochirurgii. Tato práce popisuje diagnostikovanou PCM u 22 z 4 392 pacientů s provedenou kraniotomií v intervalu...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Základní neurologické vyšetření –  nastal čas pro změny?

Základní neurologické vyšetření –  nastal čas pro změny?

V neurologii stejně jako v celé medicíně dochází v posledních desetiletích k velkým změnám. Významně se zvýšila dostupnost a přesnost pomocných vyšetřovacích metod, odhaluje se...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Neurologický a MR skríning pacientů 
s Crohnovou chorobou může zvýšit bezpečnost dlouhodobé terapie anti-TNF-α

Neurologický a MR skríning pacientů 
s Crohnovou chorobou může zvýšit bezpečnost dlouhodobé terapie anti-TNF-α

Úvod: V minulosti bylo publikováno několik prací popisujících gliové změny na MR mozku typické pro demyelinizační onemocnění u pacientů s nespecifickými střevními záněty, kteří...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Leberova hereditární neuropatie optiku - LHON

Autor kurzu: prim. MUDr. Pavel Diblík
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze