Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí

Gliomy limbického a paralimbického systému, technika a výsledky resekcí

Gliomy limbického a paralimbického systému představují anatomicky a tím pádem i operačními přístupy unikátní skupinu mozkových nádorů. Mikrochirurgie v kombinaci s moderními...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Nová éra endovaskulární terapie 
v léčbě akutních iktů

Nová éra endovaskulární terapie 
v léčbě akutních iktů

Endovaskulární terapie (EVT) je nejúčinnější metoda léčby akutního uzávěru velké tepny (arteria carotis interna, arteria cerebri media, arteria basilaris). Recentně publikované...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 
 
Nanočástice jako nosiče léků přes hematoencefalickou bariéru –  naděje pro léčbu neurodegenerativních onemocnění v budoucnosti?

Nanočástice jako nosiče léků přes hematoencefalickou bariéru –  naděje pro léčbu neurodegenerativních onemocnění v budoucnosti?

Neurodegenerativní onemocnění, mezi něž patří např. Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, se kvůli své neustále se zvyšující prevalenci a nedostupnosti efektivní léčby staly jedním...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Robotická rehabilitace chůze

Robotická rehabilitace chůze

Robotická rehabilitace chůze, která náleží mezi pokročilé rehabilitační technologie, původně vznikla jako modifikace terapie chůze na běžícím pásu při odlehčení v závěsném...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurologie neurochirurgie
Výsledky studií srovnávajících efekt angioplastik a endarterektomií v léčbě karotických stenóz

Výsledky studií srovnávajících efekt angioplastik a endarterektomií v léčbě karotických stenóz

Autoři uvádějí systematický přehled velkých randomizovaných studií z posledních let, které srovnávají krátkodobý i dlouhodobý efekt endovaskulární a chirurgické metody při léčbě...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Management tranzitorní ischemické ataky a minor stroke

Management tranzitorní ischemické ataky a minor stroke

Tranzitorní ischemická ataka (TIA) a minor stroke patří mezi akutní cévní onemocnění mozku, jež sama o sobě nemají ve většině případů invalidizující dopad na pacienta. Jejich...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou stenózu

Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou stenózu

Cíl: Na kohortě pacientů s asymptomatickou stenózou vnitřní karotidy podstupujících karotickou endarterektomii otestovat protokol vyšetření hemodynamiky mozku pomocí magnetické...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Klinická rekognícia spinálneho lipómu a chirurgické riešenie vlastného súboru

Klinická rekognícia spinálneho lipómu a chirurgické riešenie vlastného súboru

Cieľ: Priblížiť problematiku spinálneho lipómu. V súbore pacientov vyhodnotiť neurologický a urodynamický stav pred operáciou a po nej. Zhodnotiť výhody profylaktického výkonu...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Neurosarkoidóza u muže středního věku –  kazuistika

Neurosarkoidóza u muže středního věku –  kazuistika

Sarkoidóza je multisystémové onemocnění granulomatózního charakteru neznámé etiologie, které velmi vzácně postihuje nervový systém. Granulomatózní proces může postihovat všechny...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Ramsay-Huntov syndróm –  vzácna manifestácia pomerne častého ochorenia

Ramsay-Huntov syndróm –  vzácna manifestácia pomerne častého ochorenia

Ramsay-Huntov syndróm je výsledkom reaktivácie varicella-zoster vírusu na úrovni ganglion geniculatum. Syndróm je charakterizovaný kombináciou periférnej tvárovej paralýzy...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Terapie demencí - kurz pro praktické lékaře

Autor kurzu: Doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze