Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Rasmussenova encefalitída

Rasmussenova encefalitída

Rasmussenova encefalitída je zriedkavé chronické neurologické ochorenie, ktorého typický klinický obraz predstavujú: farmakorezistentná epilepsia, progredujúca atrofia jednej...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Léky navozená spánková endoskopie – cesta k lepším chirurgickým výsledkům při léčbě syndromu obstrukční spánkové apnoe

Léky navozená spánková endoskopie – cesta k lepším chirurgickým výsledkům při léčbě syndromu obstrukční spánkové apnoe

Syndrom obstrukční spánkové apnoe je nejčastější porucha dechu ve spánku. Přes velké množství nových přístupů je úspěšnost chirurgické léčby stále významně nižší než při léčbě...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 
 
Současná kortikoterapie u nádorů mozku

Současná kortikoterapie u nádorů mozku

Vzhledem k tomu, že u většiny maligních nádorů mozku neexistuje kurativní forma léčby, hraje podpůrná terapie velmi důležitou roli a kortikoterapie je její nedílnou součástí...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Individualizovaný přístup k léčbě roztroušené sklerózy

Individualizovaný přístup k léčbě roztroušené sklerózy

Přehledný článek se zabývá individualizovanou léčbou relaps remitující roztroušené sklerózy. Pro predikci další prognózy onemocnění a zvolení optimální léčby je důležitý...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě – pilotní studie

Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě – pilotní studie

Cíl: Cílem této pilotní studie bylo zhodnotit korelaci tří dostupných diagnostických metod v detekci pravolevých zkratů u mladých pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Myxovirus resistance protein A v terapii interferony-β u pacientů s roztroušenou sklerózou a algoritmus sledování účinnosti léčby

Myxovirus resistance protein A v terapii interferony-β u pacientů s roztroušenou sklerózou a algoritmus sledování účinnosti léčby

Úvod: Interferony-β (IFNβ) patří mezi léky první volby v terapii roztroušené sklerózy. Myxovirus resistance protein A (MxA) je považován za marker účinnosti IFN...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Myasténia gravis asociovaná s tymómom – súbor pacientov v Slovenskej republike (1978–2015)

Myasténia gravis asociovaná s tymómom – súbor pacientov v Slovenskej republike (1978–2015)

Úvod: Myasténia gravis asociovaná s tymómom (MGAT) sa od ostatných foriem MG líši najmä kombinovaným uplatňovaním intratýmusových (týmus, tymóm) a extratýmusových autoimunitných...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pacientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny

Vztah likvorových hladin IL-6 ke změnám parciálního tlaku kyslíku v mozku a k rozvoji vazospazmů u pacientů po subarachnoidálním krvácení z ruptury aneuryzmatu mozkové tepny

Cíl: Cílem práce bylo zjistit, zda existuje vztah mezi likvorovými hladinami IL-6 a nálezy na transkraniální dopplerometrii či hodnotami parciálního tlaku kyslíku v mozku (PbtO2...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Stereotaktické biopsie mozkových patologií systémem Varioguide – zkušenosti ze 101 výkonů

Stereotaktické biopsie mozkových patologií systémem Varioguide – zkušenosti ze 101 výkonů

Úvod: Stereotaktická biopsie je standardní, rutinně využívaný výkon v diagnostice mozkových lézí. Bioptické ověření histologického charakteru patologie je nutnost pro další...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Myasthenia Gravis Composite – validace české verze

Myasthenia Gravis Composite – validace české verze

Cíl: V roce 2008 byla z vybraných položek stávajících škál myastenie (QMG, MG-MMT, MG-ADL) vytvořena nová škála s názvem MG Composite (MGC). Cílem práce bylo validovat českou...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Fabryho choroba pohledem neurologa

Autor kurzu: MUDr. Petra Reková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostný test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze