Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Ataxie

Ataxie

Výraz „ataxie“ je homonymum pro atypii průběhu nemoci, symptom popisující poruchu pohybu a označení skupiny dědičných chorob. Historický Hippokratův význam ataxie k označení...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Kognitivní funkce u pacientů s nízkostupňovými gliomy – přehledová studie

Kognitivní funkce u pacientů s nízkostupňovými gliomy – přehledová studie

Přehledový článek přibližuje a shrnuje problematiku kognitivních funkcí u pacientů s nízkostupňovými gliomy. Gliomy samotné i jejich léčba mají negativní vliv na kognitivní...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 
 
Klinický přínos radiologických parametrů u lumbální spinální stenózy

Klinický přínos radiologických parametrů u lumbální spinální stenózy

Vztah mezi radiologickými nálezy (tíží radiologické stenózy) a klinickou manifestací u lumbální spinální stenózy (LSS) je stále nejasný. Cílem práce je upozornit na diskrepanci...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Neurosonologické markery predikce kognitivní deteriorace

Neurosonologické markery predikce kognitivní deteriorace

Úvod: Vaskulární změny mozku ovlivňují riziko rozvoje i rychlost progrese Alzheimerovy choroby (AD). Primárním cílem studie bylo ověřit prediktivní hodnotu neurosonologických...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu

Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu

Úvod: Guillainův-Barrého syndrom je akutní zánětlivá autoimunitní polyradikuloneuropatie patřící mezi vzácnější neurologická onemocnění, nicméně po téměř úplné eradikaci...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí

Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí

Cíl: Cílem spánkové endoskopie (Drug-Induced Sleep Endoscopy; DISE) je objektivizace míst/ a obstrukce v horních cestách dýchacích (HCD) v uměle navozeném spánku u pacientů s...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Prevalence Martin-Gruberovy anastomózy – elektrofyziologie studie

Prevalence Martin-Gruberovy anastomózy – elektrofyziologie studie

Úvod: Prevalence Martin-Gruberovy anastomózy (MGA), spojky n. medianus a ulnaris na předloktí se uvádí v rozmezí 15– 39 %. Existují tři různé typy MGA, kdy motorická vlákna...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016

Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016

Úvod: Mechanická trombektomie (MT) je standardní léčba pacientů s akutním mozkovým infarktem. Proto jsme se rozhodli systematicky zhodnotit činnost center provádějících MT v...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Predikce úmrtnosti na neurochirurgické jednotce intenzivní péče

Predikce úmrtnosti na neurochirurgické jednotce intenzivní péče

Cíl: Celosvětově je pro péči o pacienty velmi důležité, abychom byli schopni identifikovat faktory, které ovlivňují výsledky intenzivní péče, obzvláště mortalitu. Byla...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Klinický pohled otorinolaryngologa a radiologa na klasifikaci zlomenin spánkové kosti

Klinický pohled otorinolaryngologa a radiologa na klasifikaci zlomenin spánkové kosti

Úvod: Zlomeniny spánkové kosti se podle tradiční klasifikace (podle směru lomné linie) rozdělují na příčné (transverzální), podélné (longitudinální) a smíšené. Tato klasifikace...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Bolesti hlavy, migréna

Autor kurzu: prim. MUDr. Jolana Marková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze