Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pa­cientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění

Neuropaliativní a rehabilitační péče u pa­cientů v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění

Pacienti v pokročilé fázi progresivních neurologických onemocnění patří do skupiny nemocných, kteří mohou být vhodní pro poskytování paliativní péče. Cílem tohoto přehledového...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Olfaktoriální meningiomy – chirurgická léčba, její rizika a možnosti zachování čichu

Olfaktoriální meningiomy – chirurgická léčba, její rizika a možnosti zachování čichu

Práce je zaměřena na poruchy čichu u pacientů s olfaktoriálními meningiomy (OGM). Přesné klinické vyšetření pacientů s OGM, včetně pre- a pooperačního zhodnocení čichu, je...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Měření kognitivních funkcí pomocí krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií

Měření kognitivních funkcí pomocí krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií

Přehledový článek předkládá současný pohled na využití krátkých opakovatelných neuropsychologických baterií a odkazuje na literaturu poslední doby zabývající se tímto typem dia...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy

Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy

Cíl: Na časné poruchy epizodické paměti může upozornit jednoduché a rychlé vyšetření. Cílem práce bylo vyvinout původní českou zkoušku, která by simulovala epizodickou paměť a...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze

Význam morfologických a klinických klasifikací stenózy bederní páteře v předoperační rozvaze

Cíl: Cílem naší práce bylo ověřit vztahy mezi subjektivními obtížemi, klinickým nálezem a obrazem na magnetické rezonanci u pa­cientů, kteří byli operováni pro symptomatickou...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu

Parosmie a fantosmie u pacientů s poruchou čichu

Cíl: Vyhodnotit přítomnost parosmie a fantosmie u osob s poruchou čichu pomocí specifického dotazníku kvality života, který není běžně využívaným nástrojem v klinické praxi...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Syndróm Dravetovej s mutáciou v SCN1A géne, genetické aspekty a klinické skúsenosti

Syndróm Dravetovej s mutáciou v SCN1A géne, genetické aspekty a klinické skúsenosti

Ciele: Prezentujeme retrospektívnu analýzu súboru 11 pacientov s Dravetovej syndrómom (DS) s preukázanou mutáciou v SCN1A géne (sodium voltage-gated channel alpha subunit 1...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Porozumenie viet u slovensky hovoriacich pa­cientov s Parkinsonovou chorobou

Porozumenie viet u slovensky hovoriacich pa­cientov s Parkinsonovou chorobou

Cieľ: Zmapovať porozumenie viet u slovensky hovoriacich pacientov s Parkinsonovou chorobou.Metóda: Testom porozumenia viet sa testovalo porozumenie reverzibilných viet (vety, v...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Neurochirurgické předatestační vzdělávání v ČR

Neurochirurgické předatestační vzdělávání v ČR

Úvod: Předatestační vzdělávání je zásadní k získání kvalitních znalostí a schopností pro následnou lékařskou praxi. Tradiční vzdělávání je v posledních letech ovlivněno zákony...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Pilotní studie efektu ambulantní funkční peroneální stimulace

Pilotní studie efektu ambulantní funkční peroneální stimulace

Cíl: Cílem pilotní studie bylo ověřit terapeutický efekt pravidelné funkční elektrostimulace peroneálního nervu realizované jako každodenní intenzivní ambulantní terapeutická...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 1/2018

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Narušení a deficity kognitivních funkcí u schizofrenie

Autor kurzu: PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články