Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy

Neurorehabilitace senzomotorických funkcí po poranění míchy

Neurorehabilitace je základní terapeutický přístup k pa­cientům po míšním poranění. Intenzivní stimulace centrálního nervového systému má za cíl maximální neurologické zlepšení...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Genetické a epigenetické faktory podmiňující vznik a prognózu mozkových gliomů –  souhrn současných poznatků

Genetické a epigenetické faktory podmiňující vznik a prognózu mozkových gliomů –  souhrn současných poznatků

Gliomy představují heterogenní skupinu primárních mozkových nádorů, jejichž prognóza a léčba se mohou významně lišit. WHO klasifikace je založena na morfologických kritériích...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 
 
Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci

Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci

Cíl: Test kreslení hodin (TKH) je oblíbená orientační zkouška k detekci demence. Cílem práce bylo ověřit jeho význam v diagnostice časných stadií Alzheimerovy nemoci (AN).Soubor...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Kresba jízdního kola –  validizační studie pro syndrom demence

Kresba jízdního kola –  validizační studie pro syndrom demence

Cíle: Test Kresby jízdního kola (KJK) se v neuropsychologickém vyšetření používá pro hodnocení zrakově-prostorových a exekutivních funkcí. Zadání i vyhodnocení je jednoduché a...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Měření vrstvy nervových vláken sítnice u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Měření vrstvy nervových vláken sítnice u pacientů s Alzheimerovou chorobou

Úvod: Alzheimerova choroba (ACH) je nejčastější příčina syndromu demence a mírné kognitivní poruchy (MCI). Současné diagnostické metody jsou nákladné, náročné a pro pacienta...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Epileptochirurgická léčba zlepšuje kvalitu života –  výsledky dotazníkové studie

Epileptochirurgická léčba zlepšuje kvalitu života –  výsledky dotazníkové studie

Cíl: Tradičním cílem epileptochirurgické léčby je dosažení bezzáchvatovosti. V současnosti se naše pozornost stále více soustřeďuje na dopad epileptochirurgické léčby na ostatní...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Morfologické zmeny nervus medianus u pa­cientov s novodia­gnostikovanou, neliečenou, autoimunitne podmienenou hypotyreózou

Morfologické zmeny nervus medianus u pa­cientov s novodia­gnostikovanou, neliečenou, autoimunitne podmienenou hypotyreózou

Cieľ: Monitorovanie ultrasonograficky hodnotiteľných zmien nervus medianus v úrovni priečneho rezu karpálneho tunela u pacientov s hypotyreózou.Materiál a metódy: Prierezová...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Principy operací páteřních sutkovitých nádorů nervové pochvy

Principy operací páteřních sutkovitých nádorů nervové pochvy

Retrospektivně jsme vyhodnotili výsledky páteřních operací sutkovitých nádorů nervové pochvy (neurinomů a neurofibromů). Soubor tvořilo 15 pacientů s průměrným věkem 43,6 let...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Tubulopapilární adenom žlučníku – náhodný nález u tříletého chlapce s později dia­gnostikovanou metachromatickou leukodystrofií –  kazuistika

Tubulopapilární adenom žlučníku – náhodný nález u tříletého chlapce s později dia­gnostikovanou metachromatickou leukodystrofií –  kazuistika

Autoři prezentují případ tříletého chlapce vyšetřovaného v souvislosti s úrazem. Při ultrazvukovém vyšetření byl nalezen útvar nejasného původu vyplňující žlučník. Ten byl...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Přední ischemická optická neuropatie a okluze větve retinální tepny po transkatétrové okluzi foramen ovale –  kazuistika

Přední ischemická optická neuropatie a okluze větve retinální tepny po transkatétrové okluzi foramen ovale –  kazuistika

Tato kazuistika dokumentuje pozdní oftalmologické komplikace po transkatétrové okluzi foramen ovale patens u mladé pa­cientky. Žena (39 let) podstoupila transkatétrovou okluzi...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Neurologická diagnostika neuropatické bolesti v klinické praxi a výzkumu

Autor kurzu: As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze