Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Pre-motorické a non-motorické príznaky Parkinsonovej choroby –  taxonómia, klinická manifestácia a neuropatologické koreláty

Pre-motorické a non-motorické príznaky Parkinsonovej choroby –  taxonómia, klinická manifestácia a neuropatologické koreláty

Parkinsonova choroba (PCh) je multisystémové degeneratívne ochorenie asociované s typickou alfa-synukleinopatiou Lewyho typu, ktoré sa klinicky manifestuje okrem klasickej...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Atypický parkinsonizmus a frontotemporální demence –  klinické, patologické a genetické aspekty

Atypický parkinsonizmus a frontotemporální demence –  klinické, patologické a genetické aspekty

Frontotemporální demence (FTD) je heterogenní klinický syndrom zahrnující behaviorální variantu FTD (bvFTD) a primární progresivní afázii (PPA). Klinicky jsou tyto syndromy...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 
 
MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění –  od patofyziologie k potenciálním bio­markerům

MikroRNA u cerebrovaskulárních onemocnění –  od patofyziologie k potenciálním bio­markerům

Malé nekódující molekuly ribonukleových kyselin (RNA) jsou důležité regulátory genové exprese. Jednu ze skupin nekódujících RNA představují tzv. mikroRNA –  22-24 nukleotidů...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Současné možnosti <i>in vivo</i> protonové (<sup>1</sup>H) MR spektroskopie v dia­gnostice mozkového abscesu

Současné možnosti in vivo protonové (1H) MR spektroskopie v dia­gnostice mozkového abscesu

Mozkový absces v současné době nadále představuje závažné zánětlivé onemocnění mozku s významnou morbiditou a mortalitou. Význam neurozobrazovacích metod v diagnostice hraje...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA

Korelace intenzity fluorescence s proporcionálním zastoupením maligních buněk ve tkáni při resekci glioblastomu s použitím 5-ALA

Cíl: Objasnění patologicko-anatomického korelátu k intenzitě peroperačně zaznamenané fluorescence. Během fluorescencí navigované resekce glioblastomu mohou být v chirurgickém...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování

Validační studie české verze Bostonského testu pojmenování

Cíl: Cílem našeho článku je ověřit validitu Bostonského testu pojmenování (BNT) v českém prostředí a předložit pilotní jazykovou studii na české populaci.Úvod: Vyšetření řeči je...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Periprocedurální komplikace a dlouhodobý efekt karotických angioplastik – výsledky z praxe

Periprocedurální komplikace a dlouhodobý efekt karotických angioplastik – výsledky z praxe

Cíl: Karotická angioplastika je preventivní metoda, jejímž účelem je snížit riziko mozkové ischemie způsobené stenózou odstupu vnitřní karotické tepny. K dosažení tohoto účelu...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Baha jako možné řešení jednostranné hluchoty

Baha jako možné řešení jednostranné hluchoty

Cíl: Shrnout výsledky souboru pacientů používajících implantabilní sluchový systém Baha (Bone anchored hearing aid; Baha) využívající princip kostního vedení pro kompenzaci...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Pacient s homozygozitou mutácie E200K v rodine slovenského klastru genetickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby

Pacient s homozygozitou mutácie E200K v rodine slovenského klastru genetickej formy Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby

Práca informuje o prvom prípade homozygozity mutácie E200K na géne prionového proteínu v slovenskom súbore 227 pacientov postihnutých genetickou formou Creutzfeldtovej-Jakobovej...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Schwannom nejspíše z krčního sympatiku – kazuistika

Schwannom nejspíše z krčního sympatiku – kazuistika

Prezentujeme případ náhodně zjištěného asymptomatického tumoru horního mediastina. Bylo indikováno jeho operační odstranění. Nádor byl odstraněn při zachování hlavního krčního...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 3/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie

Kreditovaný kurz

 

Neurologická diagnostika neuropatické bolesti v klinické praxi a výzkumu

Autor kurzu: As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze