Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Loketní nerv

Loketní nerv

Loketní nerv spolu se středním nervem inervují volární skupinu svalů předloktí, ruku i prsty. Má větší význam pro motorickou inervaci a při jeho poruše vzniká oslabení...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Nastupující tonus u předčasně narozených dětí jako projev vývoje nervové soustavy a možnosti jeho hodnocení

Nastupující tonus u předčasně narozených dětí jako projev vývoje nervové soustavy a možnosti jeho hodnocení

Se zvyšující se incidencí předčasných porodů vzrůstá potřeba hodnotit fyziologický vývoj nervové soustavy předčasně narozených dětí, který se odráží v jejich psychomotorickém...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: neurochirurgie dětská neurologie neurologie
 
 
Toxické účinky pesticidů

Toxické účinky pesticidů

I přesto, že v České republice jsou intoxikace organofosforovými inhibitory acetylcholinesterázy zaznamenány jen ojediněle, dle World Health Organization roční odhad celosvětově...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Role specifické buněčné imunity v patogenezi roztroušené sklerózy se zaměřením 
na Th17 a Treg lymfocyty

Role specifické buněčné imunity v patogenezi roztroušené sklerózy se zaměřením 
na Th17 a Treg lymfocyty

Roztroušená skleróza je závažné autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy. Vyskytuje se s relativně vysokou prevalencí, a to především u mladých lidí. K vývoji nových...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Incidence cévní mozkové příhody v Evropě –  systematická review

Incidence cévní mozkové příhody v Evropě –  systematická review

Úvod: Spolehlivá data o výskytu cévní mozkové příhody v mnoha zemích chybějí a jsou dostupné pouze odhady se spornou přesností. Cílem tohoto článku je přehledně prezentovat data...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Okulárna myasténia gravis v Slovenskej republike

Okulárna myasténia gravis v Slovenskej republike

Úvod: Okulárna symptomatika je najčastejším prvým prejavom myasténie gravis (MG), pri prirodzenom priebehu dochádza obvykle k rýchlej generalizácii. O čisto okulárnej MG (OMG...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Emoční uvědomění u adolescentů –  pilotní studie ověřující základní psychometrické vlastnosti 
české verze Škály úrovně emočního uvědomění pro děti LEAS-C

Emoční uvědomění u adolescentů –  pilotní studie ověřující základní psychometrické vlastnosti 
české verze Škály úrovně emočního uvědomění pro děti LEAS-C

Úvod: Škála úrovně emočního uvědomění pro děti (LEAS-C) je jedinečný dia­gnostický a výzkumný nástroj v oblasti neuropsychologie a afektivních neurověd.Cíl: Cílem článku je...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Přesnost uložení elektrod pro hlubokou mozkovou stimulaci 
pomocí bezrámového systému NexFrame<sup>©</sup>

Přesnost uložení elektrod pro hlubokou mozkovou stimulaci 
pomocí bezrámového systému NexFrame©

Úvod: Hluboká mozková stimulace využívá k přesnému cílení jader v oblasti bazálních ganglií přímé zobrazení magnetickou rezonancí, intraoperační microrecording nebo dané...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Fingolimod v reálné klinické praxi

Fingolimod v reálné klinické praxi

Cíl: Retrospektivní zhodnocení klinické účinnosti fingolimodu v prvním a druhém roce léčby u pacientů s aktivní roztroušenou sklerózou.Soubor a metodika: Jeden rok bylo léčeno...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
„Awake“ resekce gliomu v poloze pa­cienta v polosedě –  kazuistika

„Awake“ resekce gliomu v poloze pa­cienta v polosedě –  kazuistika

Úvod: Dvěma základními polohami pacienta při „awake“ operacích mozkových nádorů jsou poloha na boku a na zádech (supinační). Tyto polohy jsou výhodné pro pacienty s nádory...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 2/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Leberova hereditární neuropatie optiku - LHON

Autor kurzu: prim. MUDr. Pavel Diblík
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze