Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Open Journal System
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Strach související s bolestí u pa­cientů s chronickou bolestí dolní části zad

Strach související s bolestí u pa­cientů s chronickou bolestí dolní části zad

Cílem přehledového článku je popsat zprostředkující roli strachu souvisejícího s bolestí a jeho bezprostřední a dlouhodobé důsledky při vzniku a udržování invalidity při...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Možnosti transkraniální sonografie 
na neuropsychiatrickém pomezí

Možnosti transkraniální sonografie 
na neuropsychiatrickém pomezí

Využívání zobrazovacích metod je jeden z pilířů opětovného sbližování psychiatrie s neurologií. Transkraniální sonografie mozkové tkáně je metoda klinicky využívaná především v...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 
 
Úvod do neuromuskulární ultrasonografie

Úvod do neuromuskulární ultrasonografie

Ultrasonografie, která využívá vysokofrekvenční sondy s vynikající rozlišovací schopností, zažívá prudký vývoj v neuromuskulární i muskuloskeletální medicíně. Vzhledem k absenci...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Návrh bezpečnostní MR monitorace u pa­cientů 
s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Návrh bezpečnostní MR monitorace u pa­cientů 
s roztroušenou sklerózou léčených natalizumabem

Radiologický panel sdružený z radiologů zabývajících se problematikou zobrazení pomocí magnetické rezonance u roztroušené sklerózy navrhuje bezpečnostní monitorační protokol pro...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Netestuj, ale POBAV –  písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kognitivní zkouška

Netestuj, ale POBAV –  písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kognitivní zkouška

Cíl: Krátké a hlavně snadné vyšetření kognitivních funkcí je přáním lékařů a dalších odborníků, kteří nemají dostatek času nebo zkušeností k jejich orientačnímu zhodnocení...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Předoperační výkony v oblasti vizuální paměti jako prediktivní faktor kognitivních změn po hluboké mozkové stimulaci subthalamického jádra u Parkinsonovy nemoci

Předoperační výkony v oblasti vizuální paměti jako prediktivní faktor kognitivních změn po hluboké mozkové stimulaci subthalamického jádra u Parkinsonovy nemoci

Cíl: Hluboká mozková stimulace subthalamického jádra (DBS STN) je považována za klinicky přínosnou metodu léčby příznaků pokročilého stadia Parkinsonovy nemoci. Avšak i přes...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Význam testování termických prahů v detekci neuropatie tenkých vláken u diabetiků 1. typu

Význam testování termických prahů v detekci neuropatie tenkých vláken u diabetiků 1. typu

Úvod: Testování termických prahů je nedílnou součástí neurofyziologické diagnostiky neuropatie tenkých vláken, jejíž nejčastější příčinou je diabetes mellitus. Hlavním cílem...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Orbitocelulitida jako komplikace akutní rhinosinusitidy –  naše zkušenosti s léčbou u dospělých pa­cientů

Orbitocelulitida jako komplikace akutní rhinosinusitidy –  naše zkušenosti s léčbou u dospělých pa­cientů

Cíl: Studie má ukázat na závažnost orbitocelulitidy, která přestože je popisována Chandlerem jako počáteční stadium orbitální komplikace rhinosinusitidy může probíhat dramaticky...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Autoimunitní encefalitidy –  kazuistiky

Autoimunitní encefalitidy –  kazuistiky

Úvod: Autoimunitní encefalitidy jsou heterogenní skupina neurologických onemocnění s akutně vzniklými epileptickými záchvaty, kognitivním deficitem, poruchami paměti nebo...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Spinálny gos­sypibóm 20 rokov po lumbálnej diskektómii –  kazuistika

Spinálny gos­sypibóm 20 rokov po lumbálnej diskektómii –  kazuistika

Úvod: Pooperačne ponechaný gázový materiál v paraspinálnej oblasti predstavuje vzácnu a väčšinou asymptomatickú komplikáciu, v chronických prípadoch však môže predstavovať...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Leberova hereditární neuropatie optiku - LHON

Autor kurzu: prim. MUDr. Pavel Diblík
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze