Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory
Zaslat článek
Kontakt
 

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Terapia pokročilých štádií Parkinsonovej choroby invazívnymi postupmi

Terapia pokročilých štádií Parkinsonovej choroby invazívnymi postupmi

Pokročilé štádiá Parkinsonovej choroby sú sprevádzané širokou škálou motorických i nemotorických komplikácií, ktoré závažnou mierou negatívne vplývajú na kvalitu života...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Neurorehabilitace chůze po cévní mozkové příhodě

Neurorehabilitace chůze po cévní mozkové příhodě

Cévní mozková příhoda (CMP) je jedna z hlavních příčin chronické disability populace v rozvinutých zemích. Obnova maximálně možné lokomoční samostatnosti, umožňující vyšší míru...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
 
 
Esenciální tremor –  vzniká nový nozologický koncept?

Esenciální tremor –  vzniká nový nozologický koncept?

Esenciální tremor (ET), nejobvyklejší chorobná forma třesu, postihuje až 4 % populace. Podle tradiční koncepce je ET benigní monosymptomatická klinická jednotka spojená vedle...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Leberova hereditární neuropatie optiku

Leberova hereditární neuropatie optiku

Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON) je maternálně dědičné onemocnění projevující se rychlou, nebolestivou ztrátou zraku v důsledku poruchy funkce a odumírání...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Funkce lícního nervu po mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomu

Funkce lícního nervu po mikrochirurgické léčbě vestibulárního schwannomu

Technický rozvoj mikrochirurgie ve 20. století vedl k výraznému snížení mortality a morbidity operační léčby vestibulárních schwannomů. Jedním z hlavních kritérií hodnocení...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Teplotní management u pa­cientů podstupujících plánovaný spondylochirurgický výkon v pronační poloze – prospektivní randomizovaná studie

Teplotní management u pa­cientů podstupujících plánovaný spondylochirurgický výkon v pronační poloze – prospektivní randomizovaná studie

Cíl: Perioperační hypotermie je běžnou komplikací celkové anestézie a operačních výkonů. V této studii byla testována hypotéza, že použití nové samozahřívací přikrývky (Barrier...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Prevalence kouření u středoevropských pacientů s narkolepsií s kataplexií, narkolepsií bez kataplexie a idiopatickou hypersomnií

Prevalence kouření u středoevropských pacientů s narkolepsií s kataplexií, narkolepsií bez kataplexie a idiopatickou hypersomnií

Cíl: Zmapování závislosti na tabáku u osob s narkolepsií s kataplexií (NC), s narkolepsií bez kataplexie (N) a s idiopatickou hypersomnií (IH). Ověření hypotézy, že ve střední...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Zhodnocení dlouhodobého prospívání pacientů po operaci intramedulárního kavernomu

Zhodnocení dlouhodobého prospívání pacientů po operaci intramedulárního kavernomu

Úvod: Kavernomy jsou vzácné cévní malformace postihující celý centrální nervový systém (CNS). Své nositele zatěžují výraznou morbiditou. Jediná léčebná možnost je resekce...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie
Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie

Statiny indukovaná nekrotizující autoimunitní myopatie

Cíl: Léčba statiny může být ve vzácných případech asociována s tvorbou specifických autoprotilátek proti 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzym A reduktáze (anti-HMGCR), pletencovou...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Aminoguanidin podávaný subchronicky intrahipokampálně zlepšuje u diabetických potkanů plnění úkolů pasivního vyhýbání a expresi genů z rodiny Bcl-2

Aminoguanidin podávaný subchronicky intrahipokampálně zlepšuje u diabetických potkanů plnění úkolů pasivního vyhýbání a expresi genů z rodiny Bcl-2

Cíle: Pozitivní vliv jednotlivých dávek aminoguanidinu (AG) podaných intrahipokampálně na postižení způsobená diabetem u experimentálního zvířecího modelu diabetu již byl popsán...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská neurologie neurochirurgie neurologie

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu:
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 

Vědomostní test

 
 
 
 
 
 
 

diskuze