Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česká a slovenská farmacie

Vliv velikosti oka extruzní přepážky na vlastnosti jader určených k přípravě pelet s řízeným uvolňováním glukosy

Vliv velikosti oka extruzní přepážky na vlastnosti jader určených k přípravě pelet s řízeným uvolňováním glukosy

Diabetes mellitus a jeho kompenzaci provází závažné komplikace. Jednou z nich je hypoglykemie, ke které dochází u pacientů užívajících insulin a/nebo některá perorální...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 1/2016

Specializace: farmakologie farmacie
Orální filmy jako perspektivní léková forma

Orální filmy jako perspektivní léková forma

Orální filmy, konkrétně bukální mukoadhezivní filmy a orodispergovatelné filmy jsou inovativní formulace pro podání široké palety léčiv. Orální filmy vynikají řadou výhodných...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 1/2016

Specializace: farmakologie farmacie
 
 
Antibakteriální účinky přírodních látek – silice

Antibakteriální účinky přírodních látek – silice

Vzhledem k tomu, že problém bakteriální rezistence se stal vážným celosvětovým problémem, bylo nutné hledat nové účinné látky, které mohou překonat tento problém a zlepšit...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 6/2015

Specializace: farmakologie farmacie
Povrch těla a tělesná hmotnost dospělé české onkologické populace

Povrch těla a tělesná hmotnost dospělé české onkologické populace

Téměř všechna konvenční cytostatika se dávkují podle povrchu těla pacienta. Většina monoklonálních protilátek se také dávkuje s ohledem na povrch těla nebo tělesnou hmotnost...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 6/2015

Specializace: farmakologie farmacie
Metody používané ve farmaceutické technologii ke zvyšování biologické dostupnosti špatně rozpustných léčiv po perorálním podání

Metody používané ve farmaceutické technologii ke zvyšování biologické dostupnosti špatně rozpustných léčiv po perorálním podání

Zvyšování biologické dostupností léčiv špatně rozpustných ve vodě se stalo jedním z trendů moderní farmaceutické technologie. Doposud byla popsána řada metod fungujících na...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 5/2015

Specializace: farmacie farmakologie
Výdaje na léky a péči pro stárnoucí populaci

Výdaje na léky a péči pro stárnoucí populaci

Cílem příspěvku je specifikovat hlavní determinanty ovlivňující budoucí vývoj zdravotnických výdajů vzhledem kpředpokládanému stárnutí populace. Pozornost bude zaměřena na...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 5/2015

Specializace: farmakologie farmacie
Úroveň a faktory ovplyvňujúce pacientsku spokojnosť s lekárenskou starostlivosťou na Slovensku

Úroveň a faktory ovplyvňujúce pacientsku spokojnosť s lekárenskou starostlivosťou na Slovensku

Pacientska spokojnosť je integrálnou súčasťou poskytovanej lekárenskej starostlivosti a činiteľom ovplyvňujúcim jej kvalitu. Predložená práca podáva hodnotenie spokojnosti...

Celý článek   Česká a slovenská farmacie Číslo: 5/2015

Specializace: farmacie farmakologie

Kreditovaný kurz

 

Adherence k farmakologické léčbě

Autor kurzu: PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D
Kurz je ohodnocen 0 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze