Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SELEKTIVNÍ FETOREDUKCE U MONOCHORIÁLNÍCH GRAVIDIT KOMPLIKOVANÝCH VROZENOU VÝVOJOVOU VADOU JEDNOHO Z PLODŮ: MANAGEMENT A VÝSLEDKY PÉČE

Autoři: Vojtěch J., Hašlík L., Pock R., Běhávková K., Macková K., Hanulíková P., Heřman H., Krofta L.

Autoři - působiště: Centrum fetální medicíny, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc.

Článek: Čes. Gynek.2017, 82, č. 5 s. 345-350
Počet zobrazení článku: 267x

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
uzamčeno uzamčeno

Selective feticide in monochorionic twin pregnancies with discordant fetal anomalies: management and outcome

Objective:
To analyze results and outcome after selective feticide for discordant anomalies in monochorionic twins.

Design:
Prospective cohort study.

Setting:
Fetal medicine center, Institute for the Care of Mother and Child, Praha.

Methods:
Analysis of outcome of monochorionic pregnancies after intrauterine surgery for structural abnormalities between January 2013 and June 2016.

Results:
We performed 13 intrauterine operations in monochorionic twins with structural anomalies during the period. There were 12 monochorionic diamniotic and one monochorionic monoamniotic twins. We encountered four cases of Twin Reversed Arterial Perfusion sequence (TRAP), six central nervous system lesions, two abdominal wall defects and one heterokaryotypic pregnancy with trisomy 13. In seven cases we performed bipolar cord occlusion, in four cases of TRAP sequence we performed radiofrequency ablation (RFA). We also performed laser photocoagulation of placental anastomoses in a case of gastroschisis complicated with twin-to-twin transfusion syndrome. One operation was unsuccessful for technical reasons – failing to perform amnioinfusion in a fetus with eventeration and anhydramnios. All procedures were performed in local anesthesia. Fetuses were born between 26 a 41 weeks of gestation (mean 35 weeks; 77% of fetuses were delivered after 32 weeks). Mean neonatal weight 2260 g. We encountered no intrauterine demise of a healthy fetus.

Conclusion:
Patients with discordant fetal anomalies in monochorionic twins can be offered a selective feticide via bipolar umbilical cord occlusion or radiofrequency ablation that are proven to be safe and effective.

Keywords:
monochorionic twins, discordant anomalies, radiofrequency ablation, RFA, bipolar occlusion, selective feticide, results, outcome, fetal medicine center


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Cíl studie:
Audit výsledků péče o monochoriální dvojčata s vrozenou vývojovou vadou jednoho z plodů.

Typ studie:
Prospektivní kohortová.

Název a sídlo pracoviště:
Centrum fetální medicíny, Ústav pro péči o matku a dítě, Praha.

Metodika:
Analýza souboru monochoriálních gravidit po nitroděložních výkonech pro vrozenou vývojovou vadu za období od ledna 2013 do června 2016.

Výsledky:
Ve sledovaném období bylo na našem pracovišti provedeno 13 fetálních výkonů u monochoriálních dvojčat se zjištěnou vrozenou vývojovou vadou jednoho z plodů. Jednalo se o 12 monochoriálních biamniálních gravidit a jednu monochoriální monoamniální. Ve čtyřech případech se jednalo o twin reversed arterial perfusion sequence (TRAP), v šesti případech o vrozenou vadu centrálního nervového systému, dva defekty břišní stěny a jeden případ heterokaryotypické gravidity (normální karyotyp/trizomie 13). V sedmi případech byla v souladu s přáním rodičů provedena bipolární koagulace pupečníku postiženého plodu, čtyřikrát radiofrekvenční ablace (RFA) u TRAP sekvence a jedna laserová fotokoagulace placentárních anastomóz u případu gastroschízy komplikované transfuzním syndromem (TTTS). Jeden výkon byl neúspěšný z důvodu nemožnosti provést amnioinfuzi u plodu s eventerací a anhydramniem. Všechny výkony byly provedeny v lokální anestezii. Plody byly porozeny mezi 26. a 41. týdnem gravidity (průměrně 35. týden; 77 % plodů se narodilo po ukončeném 32. týdnu). Průměrná porodní hmotnost plodů 2260 g. Nezaznamenali jsme žádný případ nitroděložního úmrtí zdravého plodu v souvislosti s nitroděložním výkonem.

Závěr:
Bipolární okluze pupečníku a radiofrekvenční ablace jsou prověřené metody selektivní fetoredukce u monochoriálních gravidit. Pacientkám s komplexní vrozenou vývojovou vadou u jednoho z monochoriálních dvojčat tak můžeme nabídnout intrauterinní fetální výkon s vysokou mírou úspěšnosti a bezpečnosti pro zdravý plod.

Klíčová slova:
vrozená vada, monochoriální gravidita, selektivní redukce, fetoredukce, fetocida, bipolární okluze pupečníku, radiofrekvenční ablace, výsledky, centrum fetální medicíny

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 11x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články