Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česká gynekologie

Periferní předčasná puberta (pseudopubertas praecox)

Periferní předčasná puberta (pseudopubertas praecox)

Cíl studie: Shrnout literární údaje o syndromu periferní předčasné puberty.Typ studie: Literární přehled.Název a sídlo pracoviště: Středomoravská nemocniční a.s., nemocnice...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Akutní infarkt myokardu komplikující graviditu u pacientky po transplantaci ledviny a osteosarkomu kolene

Akutní infarkt myokardu komplikující graviditu u pacientky po transplantaci ledviny a osteosarkomu kolene

Cíl studie: Popsat případ pacienky s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi a formací Q kmitu v 26. týdnu gravidity.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
 
 
Ultrazvuková studie porovnání kvality fixace pásky a léčebného efektu pásky zaváděné z jedné incize (Ajust) a transobturatorní pásky TVT-O

Ultrazvuková studie porovnání kvality fixace pásky a léčebného efektu pásky zaváděné z jedné incize (Ajust) a transobturatorní pásky TVT-O

Cíl: Cílem studie bylo porovnat fixaci pásky Ajust a pásky TVT-O na základě pooperačního ultrazvukového sledování uložení pásky v klidu a při maximálním Valsalvově manév­ru...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Histopatologické změny tkáně placent v souvislosti s vybranými klinickými případy v porodnictví

Histopatologické změny tkáně placent v souvislosti s vybranými klinickými případy v porodnictví

Cíl práce: Vyhodnocení klinického významu histopatologického vyšetření na základě analýzy makroskopických a mikroskopických změn placent u vybraných klinických případů.Typ...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Efekt erytropoetinu při reperfuzním poškození u zánětu dělohy u krys

Efekt erytropoetinu při reperfuzním poškození u zánětu dělohy u krys

Cíl práce: Zhodnocení efektu léčby erytropoetinem na zánětlivé poškození dělohy (UI). Experiment ukazuje vliv erytropoetinu při reperfuzním poškození dělohy na zvířecím modelu u...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Sexuální morbidita pacientek po léčbě karcinomu děložního hrdla

Sexuální morbidita pacientek po léčbě karcinomu děložního hrdla

Cíl práce: Jsme si vědomi nízké sexuální informovanosti pacientek se zhoubným nádorem děložního hrdla v České republice a zároveň velmi malé pozornosti, která je věnována tomuto...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Poporodní blues – česká adaptace dotazníku „Maternity Blues Questionnaire“

Poporodní blues – česká adaptace dotazníku „Maternity Blues Questionnaire“

Cíl studie: Validizovat dotazník Maternity Blues Questionnaire (MBQ) britských autorů H. Kennerleyové a D. Gatha pro populaci českých žen v časném poporodním období, popsat...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Současné možnosti ultrazvukové diagnostiky v urogynekologii

Současné možnosti ultrazvukové diagnostiky v urogynekologii

Cíl práce: Článek popisuje možnosti UZV diagnostiky v urogynekologii.Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP a FN Olomouc...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Technika pánevní a paraaortální lymfadenektomie

Technika pánevní a paraaortální lymfadenektomie

Cíl studie: Přehled klasifikace, anatomických předpokladů, způsobů provedení a komplikací pánevní a paraaortální lymfadenektomie.Typ studie: Přehledová práce.Pracoviště...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Porovnanie perinatálnej mortality v Slovenskej republike v rokoch 2007–2009 a v rokoch 2010–2012

Porovnanie perinatálnej mortality v Slovenskej republike v rokoch 2007–2009 a v rokoch 2010–2012

Cieľ štúdie: Porovnanie perinatálnej mortality v Slovenskej republike (SR) v rokoch 2007–2009 a v rokoch 2010–2012.Typ štúdie: Epidemiologická perinatologická celoštátna...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
 
 
 
 
 
 
 

diskuze