Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česká gynekologie

Gravidita u pacientek s vrozenou krvácivou chorobou

Gravidita u pacientek s vrozenou krvácivou chorobou

Cíl: Poukázat na rizika spojená s těhotenstvím a porodem u dvou nejčastěji se vyskytujících vrozených krvácivých chorob – von Willebrandovy nemoci a hemofilie. Zkompletovat...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Cervix skóre dle Bishopa
 a jeho modifikace

Cervix skóre dle Bishopa
 a jeho modifikace

Cíl: Přehled Cervix skóre podle Bishopa a jeho modifikací v kontextu s indukcí vaginálního porodu.Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
 
 
Mutace v genech ovlivňujících plodnost mužů – současná rutinní laboratorní genetická diagnostika a hledání dalších úseků DNA a genů, ovlivňujících spermatogenezi

Mutace v genech ovlivňujících plodnost mužů – současná rutinní laboratorní genetická diagnostika a hledání dalších úseků DNA a genů, ovlivňujících spermatogenezi

Cíl studie: Prezentace výsledků molekulárně genetických vyšetření u mužů s poruchami reprodukce se zaměřením na výzkum úseků DNA a genů ovlivňujících spermatogenezi.Typ studie...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Význam trifolátů u gynekologických onemocnění

Význam trifolátů u gynekologických onemocnění

Cíl: Trefoil peptidy patří do skupiny malých peptidů, jejichž exprese je místně i tkáňově specifická. Tyto peptidy mají význam pro hojení sliznic, u nádorových onemocnění a v...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Možnosti užití selektivních modulátorů progesteronových receptorů v léčbě děložních myomů

Možnosti užití selektivních modulátorů progesteronových receptorů v léčbě děložních myomů

Cíl: Shrnout poznatky o účinku selektivních modulátorů progesteronových receptorů a možností jejich užití v léčbě myomů u žen ve fertilním věku a v perimenopauze.Typ studie...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Sarkoidóza ženského pohlavního ústrojí

Sarkoidóza ženského pohlavního ústrojí

Cíl práce: Prezentovat dosavadní poznatky o sarkoidóze ženského genitálu.Typ studie: Přehledový článek.Název a sídlo pracoviště: Porodnicko-gynekologické oddělení Slezské...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Celiakia ako možná príčina niektorých gynekologicko-pôrodníckych ochorení

Celiakia ako možná príčina niektorých gynekologicko-pôrodníckych ochorení

Cieľ práce: Priniesť ucelený prehľad dostupných literárnych zdrojov o výskyte celiakie a jej možných vplyvoch na gynekologicko-pôrodnícke ochorenia.Typ štúdie: Prehľadová práca...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Incidence císařského řezu a úspěšnost vaginálně vedeného porodu u těhotných po myomektomii

Incidence císařského řezu a úspěšnost vaginálně vedeného porodu u těhotných po myomektomii

Cíl práce: Stanovení incidence primárního a akutního císařského řezu a zhodnocení úspěšnosti vaginálně vedeného porodu po myomektomii. Analýza mateřských komplikací a stavu...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Nekrotizující fasciitida laterální svalové skupiny stehna jako pozdní komplikace inzerce tahuprosté transobturátorové pásky

Nekrotizující fasciitida laterální svalové skupiny stehna jako pozdní komplikace inzerce tahuprosté transobturátorové pásky

Cíl práce: Antiinkontinenční operace pomocí tahuprostých pásek je preferovaná chirurgická metoda v léčbě stresového úniku moči s vysokou úspěšností a malým rizikem komplikací...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Ektopická gravidita v jizvě po císařském řezu

Ektopická gravidita v jizvě po císařském řezu

Cíl studie: Shrnout současné poznatky o mimoděložním těhotenství v jizvě po předchozím císařském řezu a poskytnout základní přehled o možnostech řešení této závažně těhotenské...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2016

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
 
 
 
 
 
 
 

diskuze