Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česká gynekologie

Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů, v České republice

Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů, v České republice

Cíl studie: V České republice (ČR) lze ženě ženě uměle ukončit těhotenství v I. trimestru Farmakologickou metodou od června roku 2014, pokud o to písemně požádá a je-li při...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů, v České republice

Management umělého ukončení těhotenství Farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství 7 týdnů, v České republice

Cíl studie: V České republice (ČR) lze ženě ženě uměle ukončit těhotenství v I. trimestru Farmakologickou metodou od června roku 2014, pokud o to písemně požádá a je-li při...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Selektivní fetoredukce u monochoriálních gravidit komplikovaných vrozenou vývojovou vadou jednoho z plodů: management a výsledky péče

Selektivní fetoredukce u monochoriálních gravidit komplikovaných vrozenou vývojovou vadou jednoho z plodů: management a výsledky péče

Cíl studie: Audit výsledků péče o monochoriální dvojčata s vrozenou vývojovou vadou jednoho z plodů.Typ studie: Prospektivní kohortová.Název a sídlo pracoviště: Centrum fetální...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Vplyv nálezu izolovaného oligohydramnia po 37. týždni tehotnosti na perinatálne výsledky

Vplyv nálezu izolovaného oligohydramnia po 37. týždni tehotnosti na perinatálne výsledky

Cieľ štúdie: Autori vo svojej práci sledovali vplyv zisteného oligohydramnia v poslednom mesiaci tehotnosti na perinatálne výsledky.Typ štúdie: Retrospektívna porovnávacia...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Zevní obrat plodu z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity <br>Analýza subjektivního hodnocení rodiček

Zevní obrat plodu z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity
Analýza subjektivního hodnocení rodiček

Cíl: Vyhodnocení názorů a subjektivních pocitů rodiček, které podstoupily zevní obrat plodu z polohy podélné koncem pánevním do polohy podélné hlavičkou po 36. týdnu gravidity...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Corifollitropin alfa u žen poprvé stimulovaných v programu mimotělního oplodnění

Corifollitropin alfa u žen poprvé stimulovaných v programu mimotělního oplodnění

Cíl práce: Zhodnotit výsledky ovariální stimulace corifollitropinem alfa (Elonva) na neselektovaném souboru žen poprvé stimulovaných v programu mimotělního oplodnění (IVF) ve...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Screeningové vyšetření endometriálních NK buněk u vybraných infertilních pacientek <br>1. část – metodika a průběžné výsledky

Screeningové vyšetření endometriálních NK buněk u vybraných infertilních pacientek
1. část – metodika a průběžné výsledky

Úvod: Přirození zabíječi (natural killer cells – NK bb) patří mezi jedny z nejdůležitějších buněk našeho imunitního obranného systému. Jsou přítomny v krvi, v decidue, ale i v...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Jaká je česká dárkyně oocytů?<br>Analýza profilu

Jaká je česká dárkyně oocytů?
Analýza profilu

Cíl studie: Zmapovat (a) základní sociodemografické charakteristiky dárkyň vajíček, (b) jejich postoj k různým aspektům anonymního a neanonymního dárcovství a (c) jejich...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Jaké je riziko recidivy sestupu pánevních orgánů po vaginální hysterektomii s poševními plastikami?

Jaké je riziko recidivy sestupu pánevních orgánů po vaginální hysterektomii s poševními plastikami?

Cíl studie: Stanovit riziko recidivy sestupu poševních stěn a poševního pahýlu po vaginální hysterektomii s poševními plastikami.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Karcinosarkom endometria s melanomovou diferenciací, kazuistika

Karcinosarkom endometria s melanomovou diferenciací, kazuistika

Cíl studie: Představujeme případ 60leté pacientky odeslané z okresní nemocnice, kde byla provedena ablace cervikálního polypu a separovaná kyretáž s histologickým nálezem vysoce...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína

Kreditovaný kurz

 

Volba antikoncepce u specifických skupin žen

Autor kurzu: Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články