Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česká gynekologie

Léčebný efekt a perzistence na léčbě mirabegronem u pacientů s příznaky hyperaktivního močového měchýře v multicentrické klinické studii

Léčebný efekt a perzistence na léčbě mirabegronem u pacientů s příznaky hyperaktivního močového měchýře v multicentrické klinické studii

Cíl studie: Cílem studie bylo vyhodnotit perzistenci a léčebný efekt mirabegronu u pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem po 18 měsících léčby.Typ studie: Prospektivní...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Vaginální rekonstrukce prolapsu pánevních orgánů: efekt, komplikace, vliv na močové a pohlavní funkce a kvalitu života ve dvouletém follow-up<br>Část I. Vaginální nález a komplikace

Vaginální rekonstrukce prolapsu pánevních orgánů: efekt, komplikace, vliv na močové a pohlavní funkce a kvalitu života ve dvouletém follow-up
Část I. Vaginální nález a komplikace

Cíl studie: Vyhodnocení efektu a rizik vaginální rekonstrukce prolapsu pánevních orgánů (POP). Tento článek (část I studie) je zaměřen na vaginální nálezy (POP-Q status...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Výskyt děložních sarkomů v západních Čechách, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

Výskyt děložních sarkomů v západních Čechách, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň

Cíl studie, název a sídlo pracoviště: Cílem této studie na Gynekologicko-porodnické klinice ve FN Plzeň bylo provedení retrospektivní analýzy dat našich pacientek s děložními...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Obrat plodu zevními hmaty z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity – hodnocení úspěšnosti a komplikací

Obrat plodu zevními hmaty z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity – hodnocení úspěšnosti a komplikací

Cíl: Hodnocení úspěšnosti a bezpečnosti zevního obratu plodu naléhajícího koncem pánevním po 36. týdnu gravidity.Typ studie: Retrospektivní analýza.Název a sídlo pracoviště...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Ambulantní miniinvazivní léčba funkčních cyst ovaria

Ambulantní miniinvazivní léčba funkčních cyst ovaria

Cíl studie: Ověřit, zdali je aspirace funkčních cyst bezpečná metoda a může nahradit dosavadně používanou laparoskopickou cystektomii.Typ studie: Retrospektivní analýza.Název a...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Hypercholesterolémie v těhotenství: úvahy o jejich etiologii a diagnostickém významu

Hypercholesterolémie v těhotenství: úvahy o jejich etiologii a diagnostickém významu

Cíl studie: Analýza výskytu těhotenské hypercholesterolémie ve zdravé pražské populaci těhotných žen. Diagnostický význam necholesterolových sterolů (NCHS) – markerů syntézy a...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Souvisí postoje žen k těhotenství, porodu a mateřství s délkou porodu?

Souvisí postoje žen k těhotenství, porodu a mateřství s délkou porodu?

Cíl studie: Sledovat souvislost postojů žen k těhotenství, porodu a mateřství s délkou porodu a zohlednit současně dopad biomedicínských a psychosociálních faktorů.Typ studie...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Cystická adenomatoidná malformácia plodu

Cystická adenomatoidná malformácia plodu

Cieľ štúdie: Prezentácia kazuistiky prenatálne diagnostikovanej cystickej adenomatoidnej malformácie plodu (congenital cystic adenomatoid malformation – CCAM). Zhrnutie...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Současné limity prevence karcinomu děložního hrdla v České republice

Současné limity prevence karcinomu děložního hrdla v České republice

Cíl studie: Karcinom děložního hrdla je onemocnění s unikátními možnostmi prevence. Přesto je u nás každoročně zaznamenáno nepřiměřené množství nových případů a úmrtí. Cílem...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Placenta percreta a její atypická lokalizace jako příčina silného nitrobřišního krvácení

Placenta percreta a její atypická lokalizace jako příčina silného nitrobřišního krvácení

Cíl práce: Popsat raritní případ rozvoje masivního hemoperitonea v důsledku krvácení při prorůstání rohu děložního nepoznanou perkrétní placentou.Typ práce: Kazuistika.Název a...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 6/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína

Kreditovaný kurz

 

Zhoršená kvalita života pacientů s žilním onemocněním

Autor kurzu: MUDr. Jana Vojtíšková, MUDr. Júlia Černohorská a MUDr. Veronika Slonková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články