Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česká gynekologie

Analýza materskej morbidity a mortality v Slovenskej republike v rokoch 2007–2012

Analýza materskej morbidity a mortality v Slovenskej republike v rokoch 2007–2012

Cieľ štúdie: Analýza materskej morbidity a mortality v Slovenskej republike (SR) v rokoch 2007–2012.Typ štúdie: Epidemiologická perinatologická celoštátna.Názov a sídlo...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Pacientky s obezitou, hypertenzí a nutností aplikace inzulinu při diagnóze gestační diabetes mellitus vyžadují zvýšenou porodnickou péči

Pacientky s obezitou, hypertenzí a nutností aplikace inzulinu při diagnóze gestační diabetes mellitus vyžadují zvýšenou porodnickou péči

Cíl studie: Srovnání peripartálních parametrů u žen s diagnózou gestační diabetes (GDM) oproti zdravým kontrolám, porovnání vlivu závažnosti poruchy glukózového metabolismu na...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
 
 
Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období důležité pro vznik schizofrenie?

Jsou rizikové faktory v prenatálním a perinatálním období důležité pro vznik schizofrenie?

Schizofrenie je závažné psychické onemocnění multifaktoriálního původu, jehož etiologie není dosud přesně objasněna.Cíl: Přispět k posouzení vlivu faktorů v prenatálním a...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Srovnání vaginálního užití mikronizovaného progesteronu k luteální podpoře.<br> Randomizovaná studie porovnávající Utrogestan a Crinone 8%

Srovnání vaginálního užití mikronizovaného progesteronu k luteální podpoře.
Randomizovaná studie porovnávající Utrogestan a Crinone 8%

Cíl: V naší studii jsme se zaměřili na porovnání účinnosti a snášenlivosti vaginálního užití mikronizovaného progesteronu v preparátech Utrogestan a Crinone 8%.Typ studie...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Úspěšná transplantace ovariální tkáně u pacientky s ovariálním selháním po onkologické léčbě

Úspěšná transplantace ovariální tkáně u pacientky s ovariálním selháním po onkologické léčbě

Cíl studie: Na případu úspěšné transplantace rozmražené ovariální tkáně u mladé ženy s ovariálním selháním po gonadotoxické léčbě karcinomu prsu demonstrovat a diskutovat...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Vliv glykosylace hCG na jeho funkce v ženské reprodukci

Vliv glykosylace hCG na jeho funkce v ženské reprodukci

Cíl studie: Podat stručný přehled současného vývoje znalostí o molekule hCG, izoformách hCG a významu glykosylace. Biologické varianty hCG mají v závislosti na stupni...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Stupeň spokojenosti pacientů pokračujících v léčbě hyperaktivního močového měchýře mirabegronem

Stupeň spokojenosti pacientů pokračujících v léčbě hyperaktivního močového měchýře mirabegronem

Cíl studie: Hyperaktivní močový měchýř patří mezi chronická onemocnění s relativně vysokou prevalencí (9–42 %). Terapie je dlouhodobá, avšak setrvání na léčbě (perzistence) je...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Ovce jako experimentální model pro studium vlivu těhotenství, porodu a operačních technik na pánevní dno

Ovce jako experimentální model pro studium vlivu těhotenství, porodu a operačních technik na pánevní dno

Cíl studie: Využití ovce jako experimentálního modelu, při studiu vlivu těhotenství, porodu a urogynekologických operačních výkonů na orgány pánevního dna.Typ studie: Přehledový...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Management recidivující stresové inkontinence moči po selhání efektu anti-inkontinentních operací

Management recidivující stresové inkontinence moči po selhání efektu anti-inkontinentních operací

Cíl práce: Článek popisuje možnosti řešení selhání antiinkontinentních operací, zda volit operaci s užitím pásky, či „bulking agent“?Typ studie: Přehledový článek.Pracoviště...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Chirurgická léčba stresové inkontinence moči u žen – od jehel až k (mini)pásce

Chirurgická léčba stresové inkontinence moči u žen – od jehel až k (mini)pásce

Cíl: Stresová inkontinence moči (SIM) je klinický problém postihující velkou část ženské populace, její incidence roste s věkem ženy. Cílem práce je podat čtenáři formou...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 1/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
 
 
 
 
 
 
 

diskuze