Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Česká gynekologie

Laparoskopická a robotická sakropexe: retrospektivní studie zkušeností z learning curve a následného follow-up

Laparoskopická a robotická sakropexe: retrospektivní studie zkušeností z learning curve a následného follow-up

Cíl: Porovnat laparoskopickou (LSC) a robotickou (RSC) sakrokolpopexi při léčbě prolapsu pánevních orgánů v průběhu fáze „learning curve“ robotické chirurgie. Vyhodnocovali...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
Rekonstrukce defektu zadního a středního kompartmentu pomocí kotveného implantátu Prolift Posterior: kohortová studie s pětiletým follow-up

Rekonstrukce defektu zadního a středního kompartmentu pomocí kotveného implantátu Prolift Posterior: kohortová studie s pětiletým follow-up

Cíl studie: Cílem předložené práce je analýza výsledků dlouhodobého sledování pacientek po inzerci kotveného implantátu do oblasti zadního kompartmentu.Typ studie: Prospektivní...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: reprodukční medicína gynekologie a porodnictví dětská gynekologie
 
 
Řešení sestupu tří kompartmentů pomocí syntetického implantátu a sakrospinózní fixace: kohortová prospektivní studie s délkou follow-up pěti let

Řešení sestupu tří kompartmentů pomocí syntetického implantátu a sakrospinózní fixace: kohortová prospektivní studie s délkou follow-up pěti let

Cíl studie: Porovnání pooperačního stavu u pacientek po operaci s Prolift Total anebo po sakrospinózní fixaci (SSF) po pěti letech od operace.Typ studie: Prospektivní kohortová...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Zachování fertility u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou

Zachování fertility u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou

Cíl studie: Prezentovat současné možnosti ovariální stimulace u žen s karcinomem prsu před gonadotoxickou léčbou.Typ studie: Literární přehled s vlastním pozorováním.Název a...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Případ peritoneální tuberkulózy: diagnostika pomocí PET/CT a laparoskopie

Případ peritoneální tuberkulózy: diagnostika pomocí PET/CT a laparoskopie

Cíl studie: Prezentujeme případ peritoneální tuberkulózy u mladé pacientky a poukazujeme na obtíže diagnostiky tohoto onemocnění v prostředí jeho nízkého výskytu ve vyspělých...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Katameniální pneumotorax – kazuistiky a literální přehled

Katameniální pneumotorax – kazuistiky a literální přehled

Cíl: Katameniální pneumotorax je vázán na menstruační cyklus a je nejčastější formou syndromu torakální endometriózy. Zpravidla opakovaně recidivuje a recidivy nejsou neobvyklé...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Exstirpace suburetrální pásky z důvodu chronických bolestí

Exstirpace suburetrální pásky z důvodu chronických bolestí

Cíl práce: Upozornit na jednu z možných komplikací po zavedení suburetrální pásky. Představit možnosti řešení této komplikace, zejména pak částečné či úplné odstranění pásky...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Rozsáhlý hematom – časná komplikace po antiinkontinentní operaci transobturátorovým přístupem

Rozsáhlý hematom – časná komplikace po antiinkontinentní operaci transobturátorovým přístupem

Cíl práce: Prezentovat kazuistiku s rozvojem rozsáhlého hematomu po implantaci tahuprosté vaginální pásky transobturátorovou technikou.Typ práce: Kazuistika.Název a sídlo...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Tuboovariální absces ve 39. týdnu gravidity (kazuistika)

Tuboovariální absces ve 39. týdnu gravidity (kazuistika)

Cíl práce: Popis případu pacientky s tuboovariálním abscesem v termínové graviditě.Typ práce: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice s...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Informovanost rodiček v oblasti primární a sekundární prevence poruch pánevního dna po porodu

Informovanost rodiček v oblasti primární a sekundární prevence poruch pánevního dna po porodu

Cíl studie: Zhodnotit informovanost rodiček v oblasti primární prevence poruch pánevního dna po porodu. Sekundárním cílem bylo zjistit zdroje informací, do jaké míry se rodičky...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 4/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína

Kreditovaný kurz

 

HPV infekce a lidský papilomavirus

Autor kurzu: MUDr.Jiří Dvořák
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze