Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PALIATIVNÍ PÉČE V ČR V ROCE 2016

Autoři: Ondřej Sláma1, Ladislav Kabelka2, Martin Loučka3

Autoři - působiště: 1Masarykův onkologický ústav, Brno, 2Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP, 3Centrum paliativní péče, Praha

Článek: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 445-450
Kategorie: Přehledové články
Počet zobrazení článku: 245x

uzamčeno uzamčeno

Palliative care in Czech Republic in 2016

In the Czech Republic more than 70,000 patients with chronic incurable diseases need palliative care each year. In 50,000 this need is manageable in the context of general palliative care, 20,000 patients would greatly benefited from specialized palliative care. Most chronically ill patients (> 60 %) died in acute or post acute inpatient health care facilities. Here s the availability and quality of palliative care varies substantially. Inpatient hospices provide end of life palliative care to less than 3000 patients each year. Outpatient and mobile specialized palliative care services are available only to a few hundreds of patients.

In the year 2016 palliative care at the appropriate professional level ("state of art") is not a generally available and guaranteed within Czech health care and social system. We perceive an urgent need for the systematic development of general and specialized palliative care at the level of education, healthcare organization and the development of new health and social services.

Keywords:
general palliative care, specialized palliative care, hospice care


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V České republice potřebuje každoročně paliativní péči více než 70 tisíc pacientů s chronickým nevyléčitelným onemocněním. U 50 tisíc z nich jsou potřeby paliativní péče zvládnutelné v rámci obecné paliativní péče, 20 tisíc pacientů by významně profitovalo ze specializované paliativní péče. Většina chronicky nemocných (> 60 %) umírá v lůžkových zdravotnických zařízeních akutní nebo následné péče. Zde je dostupnost kvalitní paliativní péče velmi různá. V lůžkových hospicech prožívá závěr života a umírá méně než 3 tisíce nemocných. Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péče jsou dostupné pouze několika stovkám pacientů.

Paliativní péči na náležité odborné úrovni (lege artis) nelze v roce 2016 považovat za běžně dostupnou a garantovanou zdravotní a sociální službu. V ČR je naléhavá potřeba koncepčního rozvoje obecné a specializované paliativní péče, a to na úrovni vzdělávání, organizace zdravotní péče a rozvoje nových zdravotních a sociálních služeb.

Klíčová slova:
obecná paliativní péče, specializovaná paliativní péče, hospic

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 13x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články