Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Časopis lékařů českých

Úvodník k elektronické verzi Časopisu lékařů českých

Úvodník k elektronické verzi Časopisu lékařů českých

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, ještě před rokem bych začínal tento úvodník slovy „Dostává se Vám do rukou první číslo…“. Čísla tohoto, již 155. ročníku Časopisu lékařů...

Celý článek

Role mikroRNA u nádorů hlavy a krku se zaměřením na sinonazální karcinom

Role mikroRNA u nádorů hlavy a krku se zaměřením na sinonazální karcinom

MikroRNA jsou malé (18–25 nt) nekódující molekuly RNA, které se účastní regulace genové exprese a mají vliv na tumorigenezi. V budoucnosti by mohly být využívány jako...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 2/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie urologie
 
 
Hodnocení a léčba portální hypertenze

Hodnocení a léčba portální hypertenze

Jaterní cirhóza je závažným stavem, který zkracuje život nemocného. Prognóza je limitována komplikacemi portální hypertenze, která je nevyhnutelným důsledkem jaterní cirhózy...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 2/2016

Specializace: urologie dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie anesteziologie a resuscitace
Realimentační syndrom

Realimentační syndrom

Realimentační syndrom (RS, v anglické literatuře refeeding syndrome), ač v odborných kruzích známý již více než 60 let, je stále obklopen řadou nejasností – není například...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 2/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie urologie
Úloha bilirubinu v prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění

Úloha bilirubinu v prevenci kardiovaskulárních a nádorových onemocnění

Oxidační stres hraje významnou roli v patogenezi řady civilizačních onemocnění, kardiovaskulárními chorobami počínaje, přes nemoci nádorové až po onemocnění autoimunitní a...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 2/2016

Specializace: urologie dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie anesteziologie a resuscitace
Desaturázy mastných kyselin: patofyziologie a klinický význam

Desaturázy mastných kyselin: patofyziologie a klinický význam

Stavy asociované s inzulinovou rezistencí, jako jsou nadváha/obezita, diabetes mellitus 2. typu (DM2), kardiovaskulární onemocnění (KVO), některé nádory a neurologicko...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 2/2016

Specializace: anesteziologie a resuscitace dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie praktické lékařství pro dospělé revmatologie urologie
Nové zobrazovací metody v endoskopické diagnostice nádorů trávicího ústrojí

Nové zobrazovací metody v endoskopické diagnostice nádorů trávicího ústrojí

Pokroky ve zobrazení, digitalizaci a technologiích všeho druhu vedou ke vzniku potenciálně účinných zobrazovacích modalit, které umožňují zvětšení zobrazení až na subcelulární...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 1/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé anesteziologie a resuscitace dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie revmatologie urologie
Maligní biliární obstrukce

Maligní biliární obstrukce

Karcinom pankreatu a karcinom žlučových cest jsou nejčastější příčiny maligní biliární obstrukce. Jedná se o onemocnění se stoupající incidencí a nepříznivou prognózou. Jedinou...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 1/2016

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost anesteziologie a resuscitace dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie revmatologie urologie
Karcinom pankreatu – současný efektivní diagnosticko-terapeutický postup

Karcinom pankreatu – současný efektivní diagnosticko-terapeutický postup

Karcinom pankreatu je solidní zhoubný, chemoradiorezistentní nádor s nepříznivou prognózou. Radikální resekce je jedinou potenciálně kurabilní terapeutickou modalitou, která ve...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 1/2016

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé anesteziologie a resuscitace dermatologie gynekologie a porodnictví chirurgie všeobecná interní lékařství neurologie onkologie revmatologie urologie
 
 
 
 
 
 
 
 

diskuze