Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Biologická léčba

Zapíjení kyselým nápojem příznivě zvyšuje biologickou dostupnost erlotinibu

Zapíjení kyselým nápojem příznivě zvyšuje biologickou dostupnost erlotinibu

Nizozemští lékaři provedli farmakokinetickou studii, aby ověřili, že je možné lékovou interakci na úrovni absorpce mezi inhibitory tyrosinkináz a inhibitory protonové pumpy řešit krátkodobým okyselením žaludečního obsahu.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Příklady úspěšné terapie infliximabem v dermatologických indikacích u dětí a dospívajících

Příklady úspěšné terapie infliximabem v dermatologických indikacích u dětí a dospívajících

Infliximab není u dětí schválen pro jiné než gastroenterologické indikace. V publikované literatuře se ovšem objevují příklady použití infliximabu u dětí a dospívajících s chronickým kožním onemocněním, jako je hidradenitis suppurativa či toxická epidermální nekrolýza, a dále u dermatologických projevů Crohnovy choroby.   celý článek
Specializace: dětská revmatologie revmatologie
Vztah obezity a nespecifických střevních zánětů

Vztah obezity a nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou chronická zánětlivá střevní onemocnění nejasné etiologie, v jejichž patogenezi se uplatňují vlivy genetické, imunologické i environmentální. Obezita je definována jako nadměrný podíl tukové tkáně v těle člověka. Nedávno publikovaný přehledový článek na téma obezity a IBD přináší pohled na možné spojitosti mezi nimi.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Biologická léčba psoriázy nehtů vyžaduje trpělivost

Biologická léčba psoriázy nehtů vyžaduje trpělivost

Psoriáza postihuje 2−3 % populace a má silný dopad na kvalitu života, a to jak po stránce fyzické, tak i psychické. Ukazuje se, že pro průběh onemocnění je velmi důležité, jestli je přítomno postižení nehtů.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Mechanismy imunoterapie pokročilého maligního melanomu

Mechanismy imunoterapie pokročilého maligního melanomu

Imunoterapie umožnila značný pokrok v léčbě pokročilého maligního melanomu. Nedávno publikovaná přehledová práce japonských autorů shrnuje mechanismy účinku a výsledky klinických studií s imunoterapeutickými přípravky v této indikaci.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Cílená léčba u generalizované pustulární psoriázy u dětí

Cílená léčba u generalizované pustulární psoriázy u dětí

Generalizovaná pustulární psoriáza (GPP) u dětí je vzácné onemocnění, kde typicky pro pediatrii chybí robustní publikované důkazy a standardizované doporučené postupy systémové léčby. Cílem nedávno publikované nesystematické rešerše bylo nastínit současné poznatky a zkušenosti s využitím cílené léčby v indikaci GPP u dětí.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie