Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Biologická léčba

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

Ixekizumab v léčbě ložiskové psoriázy

Ixekizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A (IL-17A). V časopisu Lancet byla publikována práce shrnující výsledky dvou randomizovaných studií fáze III, které hodnotily účinnost a bezpečnost ixekizumabu ve srovnání s placebem a etanerceptem v akutní léčbě středně těžké až těžké psoriázy.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Vztah obezity a nespecifických střevních zánětů

Vztah obezity a nespecifických střevních zánětů

Nespecifické střevní záněty (IBD) jsou chronická zánětlivá střevní onemocnění nejasné etiologie, v jejichž patogenezi se uplatňují vlivy genetické, imunologické i environmentální. Obezita je definována jako nadměrný podíl tukové tkáně v těle člověka. Nedávno publikovaný přehledový článek na téma obezity a IBD přináší pohled na možné spojitosti mezi nimi.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Léčba psoriatické artritidy − doporučené postupy České revmatologické společnosti ČLS JEP s přihlédnutím k indikaci biologické terapie

Léčba psoriatické artritidy − doporučené postupy České revmatologické společnosti ČLS JEP s přihlédnutím k indikaci biologické terapie

Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, které nezahrnuje jen příznaky kloubní a kožní, ale týká se rovněž difuzního zánětu celého prstu a axiálního skeletu, proto se dnes hovoří o psoriatické nemoci. Aktuální doporučení České revmatologické společnosti ČLS JEP (ČRS) pro léčbu psoriatické artritidy shrnují poznatky pracovních skupin GRAPPA a EULAR týkající se klasifikace, monitorování průběhu a léčby onemocnění.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Nutriční aspekty nespecifických střevních zánětů

Vztah mezi nespecifickými střevními záněty (IBD) a výživou je velmi důležitý, ať už se jedná o nutriční status pacientů, nutriční léčbu jako podpůrnou metodu základní léčby, nebo imunomodulaci cíleně navozenou specifickou výživou. Nutriční terapie je u IBD prováděna buď enterální (p. o. / NGS), nebo parenterální cestou.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Abnormální lipidový profil přispívá k aterogenním změnám u dětí s psoriázou

Psoriáza je onemocněním, u něhož je známá asociace se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob. Jak je to s rizikem této komplikace u dětí, ovšem není až tak jasné.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Současné výzvy z hlediska farmakovigilance biosimilars

Sledovatelnost a zpětná dohledatelnost přípravků cílené terapie patří mezi důležité aspekty farmakovigilance, neboť změny ve výrobním procesu mohou vést ke vzniku specifických rizik v souvislosti s jednotlivými výrobky či šaržemi. S očekávanou expanzí biotechnologického trhu navíc panují obavy ohledně schopnosti sledovat jednotlivé produkty v rámci farmakovigilance.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie