Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Biologická léčba

Baricitinib v léčbě refrakterní revmatoidní artritidy

Baricitinib v léčbě refrakterní revmatoidní artritidy

Zavedení biologických chorobu modifikujících léků (bDMARDs) do léčby revmatoidní artritidy vedlo k zásadnímu zlepšení léčby revmatoidní artritidy. Biologické léky inhibují klíčové cirkulující a na membránu vázané prozánětlivé cytokiny (TNF alfa, interleukin 6) nebo ovlivňují cílové buňky (T a B lymfocyty). Přestože biologická léčba cíleně zasahuje do imunitního systému, není účinná nebo vhodná u všech pacientů a bývá provázena nežádoucími účinky a nutností parenterálního podání. Proto jsou zkoušeny léky s jiným mechanismem působení s možností perorální aplikace.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Baricitinib versus methotrexát u pacientů s revmatoidní artritidou

Baricitinib versus methotrexát u pacientů s revmatoidní artritidou

Studie fáze III RA-BEGIN srovnávala účinnost baricitinibu, methotrexátu (MTX) a jejich kombinace u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou (RA), kteří neabsolvovali žádnou nebo podstoupili jen minimální léčbu konvenčními chorobu modifikujícími léčivy (DMARDs – disease-modifying antirheumatic drugs) a nebyli vůbec léčeni biologickými DMARDs.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Vysoká míra terapeutické odpovědi na ixekizumab u pacientů s psoriázou po selhání předchozí léčby biologiky

Vysoká míra terapeutické odpovědi na ixekizumab u pacientů s psoriázou po selhání předchozí léčby biologiky

Nedávno byly publikovány výsledky subanalýzy studií s ixekizumabem v terapii středně těžké nebo těžké plakové psoriázy. Tato nová biologická látka vede k vysoké míře trvající odpovědi u pacientů se závažnějšími formami psoriázy.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Baricitinib inhibuje radiograficky hodnocenou progresi poškození kloubů

Baricitinib inhibuje radiograficky hodnocenou progresi poškození kloubů

Ve 24 týdnů trvající klinické studii fáze III RA-BUILD baricitinib, inhibitor Janusových kináz JAK1 a JAK2, prokázal účinnost u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na konvenční systémová chorobu modifikující léčiva (csDMARDs). Pacientům byla nabídnuta účast v prodloužení studie.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Nízká imunogenita ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Nízká imunogenita ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Při cílené terapii biologiky mohou u některých pacientů vzniknout protilátky proti podávanému léčivu, jejichž výskyt snižuje účinnost léčby. Autoři posteru prezentovaného na 74. výroční konferenci American Academy of Dermatology se zaměřili na imunogenitu ixekizumabu, monoklonální protilátky proti IL-17A, u pacientů s psoriázou.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie