Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Biologická léčba

Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Účinnost ixekizumabu v dlouhodobé léčbě psoriázy

Psoriáza je chronická zánětlivá dermatóza postihující 2–4 % středoevropské populace. Nejedná se o život ohrožující onemocnění, ale má obrovský vliv na fyzickou, sociální a hlavně psychickou stránku života.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A – ixekizumab – je indikovaná pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. V březnu 2017 byla v Journal of the American Academy of Dermatology publikována souhrnná data o krátkodobé i dlouhodobé bezpečnosti ixekizumabu.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Příznivý vliv baricitinibu na kvalitu života hodnocenou pacientem

Příznivý vliv baricitinibu na kvalitu života hodnocenou pacientem

Posuzování kvality života vztažené ke zdraví se stalo nutnou součástí hodnocení nových léčiv pro revmatoidní artritidu. Po podávání baricitinibu bylo v klinické studii fáze III u pacientů prokázáno klinické zlepšení a inhibice radiologické progrese kloubního postižení. Výsledky této studie týkající se kvality života přináší článek nedávno publikovaný v časopisu Rheumatic and Musculoskeletal Diseases Open.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Baricitinib: nová látka v léčbě revmatoidní artritidy

Baricitinib: nová látka v léčbě revmatoidní artritidy

Zavedení cílené léčby představovalo významný posun v léčbě revmatoidní artritidy. Nedávno byla vyvinuta a do terapie zavedena nová třída cílených syntetických léčiv − inhibitorů Janusových kináz.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib zlepšuje klinický stav pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na methotrexát

Baricitinib reverzibilně inhibuje Janusovy kinázy, svou účinnost prokázal u revmatoidní artritidy. Recentní výsledky klinické studie fáze III byly publikovány v prestižním New England Journal of Medicine.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

Významným přínosem ixekizumabu v léčbě psoriázy je rychlost nástupu jeho účinku

V terapii psoriázy má pro pacienta velký význam rychlost nástupu účinku a je také jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné léčby. Práce analyzující výsledky dvou randomizovaných dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických hodnocení fáze III se zabývala rychlostí nástupu klinického účinku při léčbě ixekizumabem v porovnání s placebem a aktivním komparátorem.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie