Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Biologická léčba: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Biologická léčba

Na podávání ixekizumabu reagují nejrychleji projevy psoriázy v oblasti hlavy a krku

Na podávání ixekizumabu reagují nejrychleji projevy psoriázy v oblasti hlavy a krku

Zlepšení projevů psoriázy na více viditelných oblastech povrchu těla má významný dopad na kvalitu života pacienta. Bylo pozorováno, že odpověď na biologickou léčbu se může v závislosti na lokalizaci a závažnosti postižení lišit. K vyhodnocení účinku ixekizumabu na projevy psoriázy v různých anatomických oblastech byla provedena post hoc analýza dat z dosud provedených klinických studií.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Baricitinib zmírňuje bolest u revmatoidní artritidy účinněji a rychleji než adalimumab

Baricitinib zmírňuje bolest u revmatoidní artritidy účinněji a rychleji než adalimumab

Pacienti s revmatoidní artritidou, kteří nevykazují dostatečnou odpověď na monoterapii methotrexátem, si zaslouží přidání biologické léčby. Co ale rozhoduje o volbě přípravku? Přinášíme výsledky post hoc analýzy studie RA-BEAM, která porovnávala baricitinib s adalimumabem a placebem z hlediska zmírnění bolesti.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Ixekizumab v terapii psoriatické artritidy: Co ukazují primární výsledky studie SPIRIT-P1?

Ixekizumab v terapii psoriatické artritidy: Co ukazují primární výsledky studie SPIRIT-P1?

SPIRIT-P1 je dvojitě zaslepená randomizovaná klinická studie fáze III hodnotící efekt ixekizumabu, rekombinantní humanizované monoklonální protilátky typu Ig4, která s velkou afinitou specificky váže a neutralizuje interleukin 17A, v terapii pacientů s psoriatickou artritidou.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Srovnání ixekizumabu s placebem a etanerceptem v hodnocení kvality života a subjektivních potíží psoriatiků

Srovnání ixekizumabu s placebem a etanerceptem v hodnocení kvality života a subjektivních potíží psoriatiků

Dvě prospektivní dvojitě zaslepené multicentrické studie fáze III sledovaly účinnost a bezpečnost ixekizumabu (rekombinantní humanizované monoklonální protilátky proti interleukinu 17A) ve srovnání s placebem a etanerceptem v léčbě středně těžké až těžké chronické ložiskové psoriázy. V rámci hodnocení se věnovala pozornost také dermatologickému indexu kvality života (DLQI) a intenzitě pruritu.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Nejnovější doporučení EULAR k léčbě revmatoidní artritidy

Nejnovější doporučení EULAR k léčbě revmatoidní artritidy

Na základě usnesení široké pracovní skupiny v rámci EULAR byla v roce 2016 aktualizována doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy (RA).   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie
Baricitinib u pacientů s nedostatečnou odpovědí na konvenční DMARDs nebo s intolerancí této léčby

Baricitinib u pacientů s nedostatečnou odpovědí na konvenční DMARDs nebo s intolerancí této léčby

Cílem léčby revmatoidní artritidy (RA) je dosažení remise, snížení aktivity onemocnění a dlouhodobého postižení kloubů a tím zlepšení kvality života pacienta. Základem konvenční terapie jsou chorobu modifikující léčiva (DMARDs). U pacientů s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí na konvenční léčbu je možné použít baricitinib.   celý článek
Specializace: dermatologie dětská dermatologie dětská revmatologie revmatologie