Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Ramipril v terapii pacientů trpících intermitentními klaudikacemi

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 14.3.2018

Ramipril v terapii pacientů trpících intermitentními klaudikacemi

Cílem britské klinické studie publikované v British Journal of Surgery bylo porovnat vliv podávání ramiprilu oproti placebu na klinické parametry pacientů s intermitentními klaudikacemi.

Periferní arteriální onemocnění dolních končetin

Periferní arteriální onemocnění dolních končetin (PAO) postihuje 3–7 % běžné populace a až 20 % osob starších 75 let. Symptomatické PAO způsobuje intermitentní klaudikace, které jsou definovány jako bolest ve svalech nohou, stehen nebo hýždí. Tato bolest se spouští zejména při chůzi a ustupuje, pokud se pacient zastaví a odpočine si. Prevalence intermitentních klaudikací se pohybuje od 3 % u osob ve věku 40 let až po 6 % u osob ve věku 60 let. Celková prognóza u pacientů s PAO je špatná, s kumulativní roční mortalitou kolem 5 %. Prognóza intermitentních klaudikací je však příznivější, přibližně 75 % pacientů má stabilní klaudikace a pouze u minima pacientů se vyskytne závažný průběh a zhoršení stavu ve formě ischemie.

Ramipril patří mezi inhibitory angiotenzin konvertujícícho enzymu. U pacientů s PAO redukuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu. V zásadě však není znám vliv ramiprilu na zlepšení schopnosti chůze u pacientů s intermitentními klaudikacemi a na kvalitu jejich života. Pro zjištění tohoto vlivu byla provedena následující klinická studie. 

Metodika studie

Dvojitě zaslepená randomizovaná klinická studie trvala 24 týdnů. Sledovanými parametry byla vzdálenost, kterou byl pacient schopný ujít na běžeckém pásu, dále arteriální tuhost a kvalita života zjištěná z výsledků dotazníků EQ-5D, SF-36 a VascuQol. 

Do studie bylo zařazeno 33 pacientů (25 mužů a 8 žen s průměrným věkem 64,6 roku), z toho 14 pacientů užívalo ramipril a 19 placebo. 

Výsledky

Díky užívání ramiprilu se prodloužila maximální vzdálenost, kterou byli pacienti schopni ujít pěšky, o 131 metrů (95% interval spolehlivosti [CI] 62−199; p = 0,001) oproti placebu. Podobně se zvýšila i vzdálenost, kterou pacienti ušli, než začali cítit bolest, a to o 122 metrů (95% CI 56−188; p = 0,001). Ramipril také snížil rychlost karotidofemorální pulzní vlny o 1,47 m/s (95% CI 0,57−2,40; p = 0,002) oproti placebu.

Oproti těmto výsledkům nedosáhl v parametru indexu kotníkových tlaků ramipril (0,02 [95 % CI −0,08 až 0,11]) signifikantního zlepšení oproti placebu (0,03 [95% CI −0,05 až 0,10]; p = 0,830). Měl také nesignifikantní vliv na parametry kvality života.

Závěr

U pacientů užívajících ramipril se prodloužila vzdálenost, kterou ušli, než začali cítit bolest kvůli intermitentní klaudikaci. Tento účinek nesouvisel se zlepšením hodnot indexu kotníkových tlaků, ale spíše se snížením arteriální tuhosti.

(jtr)

Zdroj: Shahin Y., Cockcroft J. R., Chetter I. C. et al. Randomized clinical trial of angiotensin-converting enzyme inhibitor, ramipril, in patients with intermittent claudication. Br J Surg 2013; 100 (9): 1154−1163, doi: 10.1002/bjs.9198.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání losartanu a telmisartanu v rámci kombinace sartan/hydrochlorothiazid v léčbě hypertenze

Kombinace hydrochlorothiazidu jak s losartanem, tak i s telmisartanem vede k efektivnímu snížení zvýšeného krevního tlaku. Významné odlišnosti ovšem najdeme v dopadu obou léčiv na urátový a glukózový metabolismus.

Kombinace amlodipinu a kandesartanu snižuje výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční

Vliv kombinace blokátorů receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB) a dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů (DHP-CCB) na výskyt kardiovaskulárních příhod je nejasný, byť se jedná o účinnou kombinaci v léčbě hypertenze. Cílem post hoc analýzy studie HIJ-CREATE bylo porovnat incidenci závažných kardiovaskulárních událostí (MACE) u pacientů s hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) léčených buď kombinací kandesartanu s amlodipinem, nebo kandesartanu s jiným DHP-CCB.

Renoprotektivní účinky kombinace losartan + hydrochlorothiazid v experimentálním modelu

Kombinace losartan + hydrochlorothiazid (HCTZ) byla v prevenci rozvoje renálního postižení po 5/6 nefrektomii u potkanů účinnější než kombinace losartan + furosemid. Tato studie vyvrací představu, že thiazidová a thiazidům podobná diuretika jsou neúčinná u pokročilého renálního selhání.Všechny novinky