Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Probíhá první síťová metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií s přípravky pro symptomatickou léčbu stabilní anginy pectoris

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 16.9.2015

Probíhá první síťová metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií s přípravky pro symptomatickou léčbu stabilní anginy pectoris

Očekáváme výsledky síťové metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií s beta-blokátory (BB), blokátory Ca kanálů (CCB) a nitráty v léčbě stabilní anginy pectoris. Současná klinická doporučení pro antianginózní léčbu (např. NICE) vycházejí pouze z jednotlivých klinických studií a párových metaanalýz. Nová síťová metaanalýza bude provedena bayesiánským přístupem a bude porovnávat účinnost těchto přípravků na zmírnění anginózních příznaků. Zároveň bude provedena analýza senzitivity kvality studií a analýza podskupin jednotlivých kategorií zařazených léků.

Antianginózní léky spadají do tří lékových tříd: BB (atenolol, propranolol, bisoprolol, metoprolol a nadrol), CCB (amlodipin, diltiazem, felodipin, nifedipinverapamil) a nitráty (izosorbiddinitrát, izosorbidmononitrát, nitrogylcerin). Podávají se z důvodu zmírnění anginózních obtíží, přičemž v první linii u stabilní anginy pectoris jsou doporučeny β-blokátory a blokátory Ca kanálů. Dosud bylo publikováno 11 metaanalýz účinnosti těchto přípravků. Ukázaly podobné klinické výsledky pro BB a CCB s nižším výskytem nežádoucích účinků u BB, dále větší účinnost kombinace BB s CCB v porovnání s monoterapií, příznivý vliv dlouhodobého podávání nitrátů v profylaxi anginy pectoris na zlepšení kapacity zátěže, nikoliv z hlediska zlepšení kvality života. Podle dalších výsledků můžou BB snížit mortalitu a výskyt nestabilní anginy pectoris oproti stavu bez léčby, ale v profylaxi ischemie myokardu nejsou výhodnější než jiné antianginózní léky. V porovnání s placebem ovšem BB vliv na mortalitu neprokázaly. Poslední analýza byla publikována v roce 2012. Vždy se ale jedná jen o párové metaanalýzy.

Probíhající studie bude pracovat s daty ze studií vyhledaných v databázích PubMED, ScienceDirect, Cochrane Library a EMBASE. Klíčovými slovy k vyhledání vhodných studií budou „angina pectoris“ a „random“. Zahrnuty budou pouze randomizované kontrolované studie s pacienty se stabilní anginou pectoris vyžadující léčbu, které hodnotí účinnost některého z uvedených 13 přípravků.

(zza)

Zdroj: Jia Y., Leung S. W. Drug efficacy in treating stable angina pectoris: a protocol for network meta-analysis of randomised controlled trials BMJ Open. 2014; 4 (6): e005453. Published online 2014 Jun 19. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přístup kardiologů k léčbě pacientů se stabilní ICHS by měl zohledňovat vliv anginózních záchvatů na kvalitu života

Nedostatečná kontrola anginy pectoris u ambulantních pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) významně snižuje kvalitu života. Podle turecké celonárodní observační studie PULSE dávají pacienti při zmírnění příznaků přednost krátkodobě a dlouhodobě působícím nitrátům a ivabradinu před beta-blokátory a blokátory Ca kanálů.

Pacient se zmírněním anginózní bolesti při nošení těžkých břemen v levé ruce a muž s anginou pectoris projevující se pouze bolestí v krku

Chtěli bychom se s vámi podělit o dvě raritní kazuistiky popisující pacienty s anginou pectoris.

Vyšetření mikrovaskulárního postižení u žen s anginózními příznaky bez postižení koronárních tepen

První výsledky dánské studie iPOWER ukázaly využitelnost neinvazivního dopplerovského měření průtokové koronární rezervy ramus interventricularis v diagnostice žen s anginou pectoris bez obstrukce koronárních tepen. Studie hodnotí další diagnostické metody a jejich prognostický význam a v budoucnu bude ženám s prokázaným mikrovaskulárním koronárním postižením nabídnuta účast ve studiích hodnotících terapeutické možnosti.Všechny novinky