Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porovnání efektu ramiprilu a telmisartanu na endotelovou dysfunkci

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 25.4.2017

Porovnání efektu ramiprilu a telmisartanu na endotelovou dysfunkci

Endotel cév produkuje řadu vazoaktivních látek, které výrazně ovlivňují cévní tonus. U inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátorů receptoru pro angiotenzin II (ARBs) se předpokládá, že pozitivní vliv na endotel je zprostředkován inhibicí AT II. Cílem níže prezentované studie bylo porovnat efekt ACEi a ARBs na funkci endotelu hodnocenou u pacientů s hypertenzí pomocí reaktivního hyperemického indexu (RHI) měřeného periferní arteriální tonometrií.

Do pilotní studie bylo zahrnuto 20 pacientů s hypertenzí (věk 57,9 ± 11,3 roku; 60 % tvořili muži), kteří byli léčeni buď ramiprilem, nebo telmisartanem po dobu 8 týdnů. Krevní tlak (TK) a RHI byly měřeny před zahájením léčby a po 8 týdnech terapie.

Výsledky studie

Hodnoty bazálního systolického tlaku a tlakové amplitudy (pulzní tlak − PT) byly u skupiny léčené telmisartanem vyšší než u skupiny s ramiprilem (sTK 159 ± 6,83 vs. 150 ± 7,49; p = 0,028; PT 75,0 ± 14,0 vs. 60,3 ± 12,4; p = 0,034). Po 8 týdnech terapie došlo u obou skupin k signifikantnímu poklesu (p < 0,05) systolického i diastolického TK. Ačkoliv k poklesu PT také došlo u obou skupin (ramipril ze 60,3 ± 12,4 mmHg na 50,4 ± 7,60 mmHg; telmisartan ze 75,0 ± 14,0 mmHg na 57,4 ± 15,1 mmHg), statisticky signifikantní rozdíl byl prokázán pouze u pacientů léčených telmisartanem. Pozitivní korelace mezi poklesem PT a zlepšením endotelové funkce však byla prokázána pouze u skupiny s ramiprilem (ramipril r = 0,671; p = 0,034; telmisartan r = −0,487; p = 0,153).

Závěr

Výsledky ukazují, že zlepšení endotelové funkce nemusí být vždy úměrné redukci PT, eventuálně TK. U ramiprilu hraje zjevně příznivou roli bradykininem zprostředkovaná produkce NO, která navozuje vazodilataci cév.

(ada)

Zdroj: Ki Y. J., Seo J. B., Kim H. L. et al. Comparison of endothelial function improvement estimated with reactive hyperemia index between ramipril and telmisartan in hypertensive patients. Clin Hypertens 2017 Feb 15; 23: 4, doi: 10.1186/s40885-016-0060-y.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace ramipril + amlodipin umožňuje dosáhnout cílového krevního tlaku u většiny diabetiků s hypertenzí

Fixní kombinace ramipril + amlodipin vedla během 4 měsíců k dosažení cílové hodnoty krevního tlaku (TK) u 70 % diabetiků s hypertenzí, u nichž se nepodařilo kompenzovat TK při předchozí léčbě. Tyto výsledky přinesla nedávno publikovaná maďarská observační studie.

Adherence k léčbě hypertenze fixní kombinací ramiprilu s amlodipinem a ramiprilu s hydrochlorothiazidem

Při léčbě hypertenze je jako u všech dlouhodobých terapií nezbytná dobrá spolupráce pacienta. Pro dostatečnou kontrolu krevního tlaku je někdy nutné použít kombinaci antihypertenziv. Podle doporučených postupů European Society of Hypertension (ESH) a European Society of Cardiology (ESC) je doporučeno upřednostnit fixní kombinace látek, jejichž podávání vede u pacientů k lepší adherenci k léčbě.

Krátkodobý kardioprotektivní efekt fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris: výsledky PAPA-CAD studie

Cílem observační studie publikované vloni na podzim v časopisu Advances in Therapy bylo zhodnocení vlivu fixní kombinace perindopril/amlodipin na závažnost anginy pectoris dle CCS (Canadian Cardiovascular Society) a hodnocení zátěžové kapacity pacientů se stabilní anginou pectoris v podmínkách běžné klinické praxe.Všechny novinky