Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nitráty mají i dnes své místo v symptomatické léčbě anginy pectoris

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 17.9.2015

Nitráty mají i dnes své místo v symptomatické léčbě anginy pectoris

Nitráty jsou nejdéle a stále často užívanými léky u anginy pectoris. I když již nepatří mezi léky nejdůležitější, mají stále své nezastupitelné místo. Jejich indikací je především symptomatické zmírnění ischemie myokardu, a to jak okamžité ovlivnění anginózní bolesti, tak profylaxe ischemie myokardu při chronické stabilní angině pectoris.

Základním hemodynamickým účinkem nitrátů je dilatace žil v systémovém řečišti, která snižuje žilní návrat, a tím nároky na myokard. Ve vyšších dávkách navozují i arteriální dilataci s poklesem systémového tlaku. V epikardiálních koronárních arteriích vede tato vazodilatace k redistribuci krevního průtoku do ischemických ložisek myokardu.

U nitrátů bylo spolehlivě prokázáno vazodilatační působení v akutních stadiích infarktu myokardu i příznivý vliv na hemodynamiku. Nebyl ovšem prokázán žádný jiný účinek, který by ovlivňoval základní příčinu ICHS a zpomalil její progresi nebo eliminoval komplikace. Ačkoliv nitráty významně zmírňují obtíže nemocných, neprokázaly žádný vliv na mortalitu.

V klinické praxi je u nitrátů důležitý vznik tolerance charakterizovaný snížením účinnosti po určité době kontinuálního podávání. Pro obnovení účinnosti je nutné podávání na několik hodin přerušit. V praxi to při každodenním podávání nitrátů znamená ponechat pacientovi každý den určitý interval bez této léčby, nejčastěji v noci.

V současné době jsou možnosti revaskularizace široké a pro odstranění anginózních obtíží je preferována revaskularizace (PCI/CABG), a to zejména z důvodu prognózy pacienta. Nitráty proto nejčastěji používáme krátkodobě k symptomatické úlevě v mezidobí do provedení revaskularizačního zákroku. Ovšem v případech, kdy revaskularizace není možná, např. z důvodu neřešitelného nálezu nebo neúnosnosti výkonu pro pacienta, je indikována maximální antianginózní léčba včetně nitrátů, a to i doživotně.

Mezi používané nitráty patří nitroglycerin, který se v současné době používá především k symptomatické léčbě akutního záchvatu anginy pectoris, izosorbiddinitrát, používaný v perorální formě k profylaxi stenokardií při ICHS, a izosorbidmononitrát, jehož biologická dostupnost dosahuje 90 % a který má delší biologický poločas a menší riziko vzniku tolerance, a proto je mu nyní v léčbě chronické anginy pectoris dávána přednost před izosorbiddinitrátem.

(zza)

Zdroj: Bufka V., Lorenzová A. Současné postavení a indikace nitrátů. Zdraví e15. Postgraduální medicína. 11. 11. 2008. http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/soucasne-postaveni-a-indikace-nitratu-410982 (navštíveno 24. 3. 2015).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Probíhá první síťová metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií s přípravky pro symptomatickou léčbu stabilní anginy pectoris

Očekáváme výsledky síťové metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií s beta-blokátory (BB), blokátory Ca kanálů (CCB) a nitráty v léčbě stabilní anginy pectoris. Současná klinická doporučení pro antianginózní léčbu (např. NICE) vycházejí pouze z jednotlivých klinických studií a párových metaanalýz.

Přístup kardiologů k léčbě pacientů se stabilní ICHS by měl zohledňovat vliv anginózních záchvatů na kvalitu života

Nedostatečná kontrola anginy pectoris u ambulantních pacientů se stabilní ischemickou chorobou srdeční (ICHS) významně snižuje kvalitu života. Podle turecké celonárodní observační studie PULSE dávají pacienti při zmírnění příznaků přednost krátkodobě a dlouhodobě působícím nitrátům a ivabradinu před beta-blokátory a blokátory Ca kanálů.

Pacient se zmírněním anginózní bolesti při nošení těžkých břemen v levé ruce a muž s anginou pectoris projevující se pouze bolestí v krku

Chtěli bychom se s vámi podělit o dvě raritní kazuistiky popisující pacienty s anginou pectoris.Všechny novinky