Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba diuretiky nebo kalciovými blokátory v kombinaci s blokátory receptorů pro angiotenzin II příznivě ovlivňuje diastolickou dysfunkci u hypertenzních pacientů

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 8.6.2016

Léčba diuretiky nebo kalciovými blokátory v kombinaci s blokátory receptorů pro angiotenzin II příznivě ovlivňuje diastolickou dysfunkci u hypertenzních pacientů

Cílem studie EDEN2 bylo zjistit, zda kombinace blokátoru receptorů pro angiotenzin II (ARB) s hydrochlorothiazidem (HCT) nebo blokátorem kalciových kanálů (CCB) vede ke zlepšení relaxace levé komory srdeční u pacientů s hypertenzí a diastolickou dysfunkcí.

Úvod

Hypertenze zvyšuje riziko rozvoje myokardiální hypertrofie a fibrózy s následným zhoršením relaxace myokardu a vznikem diastolické dysfunkce levé komory srdeční. Ta je významným faktorem vzniku především srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí levé komory (HFPEF). Jelikož konvenční léčba systolického srdečního selhání u pacientů s HFPEF nevede ke zlepšení prognózy, zachování diastolické funkce myokardu patří k zásadním cílům prevence a léčby HFPEF. V minulých studiích bylo prokázáno, že léčba antihypertenzivy vede ke zlepšení relaxace myokardu.

Metodika studie

Do studie EDEN2 bylo zařazeno 231 hypertenzních pacientů, kteří během 4týdenní léčby jakýmkoliv ARB nedosáhli optimální hodnoty krevního tlaku (TK). Nemocní byli randomizováni k léčbě fixní kombinací 50 mg losartanu s 12,5 mg HCT (n = 110) nebo ke kombinaci stávajícího ARB s 5 mg amlodipinu (n = 121). Po 24 týdnech sledování byla echokardiograficky hodnocena diastolická funkce levé komory. Primárním endpointem byla změna v časně diastolické rychlosti mitrálního anulu (e’, cm/s), známce diastolické dysfunkce. 

Výsledky

Po změně léčby na kombinační terapii došlo ke snížení TK v obou skupinách. Taktéž v obou skupinách se zvýšila hodnota e’ – ve skupině losartan/HCT o 0,52 cm/s, ve skupině ARB/amlodipin o 0,59 cm/s (p < 0,001 pro obě skupiny). Průměrný rozdíl mezi oběma skupinami činil –0,02 cm/s (95% CI –0,37 až 0,34 cm/s), což svědčí o podobné míře zlepšení relaxace levé komory v obou skupinách. Ve skupině losartan/HCT se významně zmenšil poměr rychlosti časného diastolického vtoku E k rychlosti e’ (E/e’) a poklesl index objemu levé síně, což odpovídá snížení plnicího tlaku levé komory srdeční.

Závěr

Kombinace losartanu s hydrochlorothiazidem, stejně jako kombinace ARB s amlodipinem, vede ke zlepšení relaxace levé komory srdeční a k ovlivnění diastolické dysfunkce myokardu. 

(kry)

Zdroj: Toh N., Ishii K., Kihara H. et al.; Effect of ARB/Diuretics on Diastolic Function in Patients with Hypertension 2 (EDEN2) trial investigators. Effect of diuretic or calcium-channel blocker plus angiotensin-receptor blocker on diastolic function in hypertensive patients. Circ J 2016 Jan 25; 80 (2): 426–434; doi: 10.1253/circj.CJ-15-0815.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost léčby hypertenze kombinací sartanů s hydrochlorothiazidem

Prevalence hypertenze v populaci narůstá a většina pacientů nevystačí pouze s monoterapií. Faktoriálové studie analyzované v souhrnném článku prokázaly lepší účinnost fixních kombinací sartanů a hydrochlorothiazidu (HCT) oproti monoterapií i kombinací jednotlivých látek odděleně. Fixní kombinace jsou běžně komerčně dostupné a dobře účinné u většiny pacientů.

Kandesartan v kombinaci s hydrochlorothiazidem snižuje krevní tlak účinněji než vyšší dávka samotného sartanu

Hypertenze je významným rizikovým faktorem mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Dosažení optimálních hodnot krevního tlaku (TK) nemusí být vždy zcela jednoduchou záležitostí. Cílem studie japonských autorů bylo srovnání antihypertenzního efektu fixní kombinace nižší dávky kandesartanu s hydrochlorothiazidem s monoterapií kandesartanem ve vyšší dávce.

Kombinace ramipril/amlodipin koriguje středně těžkou hypertenzi lépe než monoterapie ramiprilem

Podávání ramiprilu snižuje u pacientů se středně těžkou hypertenzí tlak zpočátku rychleji, avšak použití kombinace ramiprilu s amlodipinem vede k výraznějšímu a stabilnějšímu poklesu tlaku.Všechny novinky