Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kteří pacienti nejvíce těží z kombinace antihypertenziv perindopril/amlodipin?

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 30.9.2016

Kteří pacienti nejvíce těží z kombinace antihypertenziv perindopril/amlodipin?

Z britsko-skandinávské klinické studie, která se věnovala snížení krevního tlaku, vyplynulo, že kombinace amlodipin/perindopril vedla k menšímu počtu úmrtí a kardiovaskulárních příhod než kombinace atenolol/thiazid. Dokonce byl prokázán vliv těchto antihypertenziv v kombinaci na nově vzniklý diabetes mellitus.

Pacienti s hypertenzí a ICHS

Kombinace amlodipinu a perindoprilu je díky vlastnostem inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátorů vápníkových kanálů zvlášť přínosná u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a hypertenzí. Inhibitory ACE mají vedle antihypertenzního účinku též sekundárněpreventivní efekt z hlediska vzniku kardiovaskulárních příhod u nemocných s ICHS. Zároveň bylo prokázáno, že ve srovnání s ostatními skupinami antihypertenzních přípravků snižují riziko vzniku ICHS u nemocných s diagnostikovanou hypertenzí. Blokátory kalciových kanálů mají silný antianginózní účinek a ve srovnání s jinými antihypertenzními režimy jsou spojeny se sníženým rizikem mrtvice.

Většina pacientů s hypertenzí vyžaduje kombinovanou léčbu, která je v nízké dávce doporučována jako terapie první linie v případě 2. či 3. stupně hypertenze nebo u hypertoniků s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Mezi četnými kombinacemi, jež lékař může zvolit, jsou inhibitory ACE a dlouhodobě působící dihydropyridiny.

Pacienti s diabetem mellitem

Kromě toho, že obě třídy léků mají příznivý vliv na metabolismus, snižují i riziko vzniku diabetu mellitu. Samotné blokátory kalciových kanálů snižují riziko rozvoje diabetu a rovněž inhibitory ACE mají schopnost oddálit nástup diabetu u hypertoniků. Studie ASCOT-BPLA pak analyzovala výhody fixní kombinace amplodipin/perindopril u 14 120 pacientů s rizikem vzniku diabetu. Z výsledků vyplynulo, že tato kombinace byla ve srovnání s kombinací atenolol/thiazid spojena s významným snížením rizika vzniku diabetu mellitu.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že obě třídy léčiv mají příznivý metabolický profil, potlačují rozvoj diabetu mellitu a jejich kombinace má výrazný vliv na snížení středního krevního tlaku, který hraje v patogenezi kardiovaskulárních příhod významnou roli. Kombinace amlodipinu a perindoprilu se proto zdá být logickou volbou pro mnoho pacientů s hypertenzí, ICHS nebo obojím.

(ave)

Zdroj: Danchin N. Which patients would benefit the most from the perindopril-amlodipine combination? Eur Heart J 2008; 10 (Suppl. G): G29−G35, doi: 10.1093/eurheartj/sun027.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fixní kombinace perindopril/amlodipin – dobře prozkoumaná modalita

Následující článek přináší přehledné shrnutí nejdůležitějších studií, které se věnovaly bezpečnosti a účinnosti této kombinace antihypertenziv.

Fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem v léčbě arteriální hypertenze

Cílem prospektivní observační studie řeckých autorů bylo posoudit efektivitu a bezpečnost fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem v redukci a kontrole krevního tlaku (TK) u pacientů s arteriální hypertenzí. Dále byl sledován vliv vstupní hodnoty TK a přídatného kardiovaskulárního rizika na redukci TK.

Jak je v reálné praxi přínosné převedení pacientů s hypertenzí na kombinovaný přípravek obsahující blokátor receptorů pro angiotenzin II a blokátor vápníkového kanálu?

V poslední době se objevuje stále více fixních kombinací antihypertenziv. Zda je jejich použití opravdu přínosné i v reálné praxi, zkoumala studie provedená u ambulantních pacientů nefrologického oddělení, kteří byli převedeni z původní antihypertenzní léčby na fixní přípravek obsahující kombinaci blokátoru receptorů pro angiotenzin II s blokátorem vápníkového kanálu.Všechny novinky