Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace amlodipinu a kandesartanu snižuje výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 10.7.2017

Kombinace amlodipinu a kandesartanu snižuje výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u hypertoniků s ischemickou chorobou srdeční

Vliv kombinace blokátorů receptoru 1 pro angiotenzin II (ARB) a dihydropyridinových blokátorů kalciových kanálů (DHP-CCB) na výskyt kardiovaskulárních příhod je nejasný, byť se jedná o účinnou kombinaci v léčbě hypertenze. Cílem post hoc analýzy studie HIJ-CREATE bylo porovnat incidenci závažných kardiovaskulárních událostí (MACE) u pacientů s hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční (ICHS) léčených buď kombinací kandesartanu s amlodipinem, nebo kandesartanu s jiným DHP-CCB.

Subanalýza studie HIJ-CREATE

HIJ-CREATE byla multicentrická prospektivní randomizovaná kontrolovaná studie, která porovnávala účinnost terapie s ARB kandesartanem se standardní léčbou bez ARB. Sledován byl výskyt MACE u 2049 hypertoniků s ICHS. Ve skupině s kandesartanem bylo při vstupu do studie celkem 335 pacientů léčeno DHP-CCB (170 dostávalo amlodipin a 165 jiný DHP-CCB). Právě tato skupina byla dále zkoumána v následující subanalýze. Autoři u pacientů léčených kandesartanem srovnávali dlouhodobý účinek amlodipinu a ostatních DHP-CCB na výskyt MACE. Volba DHP-CCB nebyla randomizována.

Výsledky

Medián doby sledování činil 3,9 roku. Léčba amlodipinem v kombinaci s kandesartanem snížila riziko MACE o 38 % (poměr rizik [HR] = 0,62; 95% interval spolehlivosti [95% CI] 0,41−0,94; p = 0,025) ve srovnání s pacienty léčenými jinými DHP-CCB a kandesartanem. Kombinace kandesartanu s amlodipinem byla nezávislým prediktorem sníženého rizika MACE.

Závěr

Výsledky této subanalýzy naznačují, že kombinace amlodipinu a kandesartanu je v redukci MACE u hypertenzních pacientů s ICHS výhodnější než kombinace s jiným DHP-CCB. Tyto závěry je ovšem potřeba ověřit většími prospektivními randomizovanými studiemi.

(epa)

Zdroj: Koyanagi R., Hagiwara N., Yamaguchi J. et al. HIJ-CREATE Investigators. Efficacy of the combination of amlodipine and candesartan in hypertensive patients with coronary artery disease: a subanalysis of the HIJ-CREATE study. J Cardiol 2013; 62 (4): 217−223, doi: 10.1016/j.jjcc.2013.04.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Renoprotektivní účinky kombinace losartan + hydrochlorothiazid v experimentálním modelu

Kombinace losartan + hydrochlorothiazid (HCTZ) byla v prevenci rozvoje renálního postižení po 5/6 nefrektomii u potkanů účinnější než kombinace losartan + furosemid. Tato studie vyvrací představu, že thiazidová a thiazidům podobná diuretika jsou neúčinná u pokročilého renálního selhání.

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid v terapii arteriální hypertenze

Studie ELIZA publikovaná v roce 2013 porovnávala účinnost fixní kombinace antihypertenziv losartan/hydrochlorothiazid oproti fixní kombinaci bisoprolol/hydrochlorothiazid u pacientů se středně těžkou až těžkou arteriální hypertenzí.

Vliv fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu na parametry orgánového poškození u hypertoniků

Perindopril a amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. Studie ukrajinských autorů zkoumala vliv fixní kombinace těchto látek na orgánové poškození u pacientů trpících hypertenzí s ischemickou chorobou srdeční nebo bez ní.Všechny novinky