Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kandesartan v kombinaci s hydrochlorothiazidem snižuje krevní tlak účinněji než vyšší dávka samotného sartanu

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 2.6.2016

Kandesartan v kombinaci s hydrochlorothiazidem snižuje krevní tlak účinněji než vyšší dávka samotného sartanu

Hypertenze je významným rizikovým faktorem mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Dosažení optimálních hodnot krevního tlaku (TK) nemusí být vždy zcela jednoduchou záležitostí. Cílem studie japonských autorů bylo srovnání antihypertenzního efektu fixní kombinace nižší dávky kandesartanu s hydrochlorothiazidem s monoterapií kandesartanem ve vyšší dávce.

Podle doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi z roku 2013 je léčbu hypertenze možno zahájit kterýmkoliv lékem ze skupiny inhibitorů ACE, sartanů, antagonistů kalcia, beta-blokátorů a diuretik. Metaanalýza více než 40 studií prokázala, že kombinace dvou léků z libovolných skupin antihypertenziv snižuje krevní tlak účinněji než zvyšování dávky jednoho léku a fixní kombinace antihypertenziv zároveň zvyšuje compliance pacientů.

Metodika studie

Cílem multicentrické randomizované prospektivní studie bylo zhodnocení hypotenzivního efektu a doby do dosažení maximálního antihypertenzního účinku fixní kombinace 8 mg kandesartanu / 6,25 mg hydrochlorothiazidu (kombinační terapie) jednou denně ve srovnání s navýšenou dávkou kandesartanu na 12 mg v monoterapii. Hodnocení krevního tlaku bylo prováděno jeho domácím měřením.

Do studie byli zařazeni pacienti s esenciální arteriální hypertenzí, u nichž léčba 8 mg kandesartanu nevedla k dosažení optimálního tlaku (systolický TK ≤ 135 mmHg). Tito pacienti byli randomizováni do dvou skupin: kombinační terapie (n = 103) a monoterapie (n = 103).

Výsledky

Po 8 týdnech sledování došlo ve skupině užívající kombinační terapii k poklesu ranního systolického TK o 11,4 ± 1,3 mmHg, zatímco u monoterapie o 7,8 ± 1,2 mmHg. Kombinační léčba vedla v porovnání s monoterapií vysokou dávkou kandesartanu k dodatečné redukci ranního systolického TK o 4 mmHg (95% konfidenční interval [CI] 0,8–7,2 mmHg; p = 0,01). Ve skupině s kombinační terapií došlo k maximálnímu poklesu ranního systolického TK o 9,4 mmHg (p < 0,0001) a doba dosažení maximálního antihypertenzního účinku činila 37,1 dne (p < 0,0001).

Léčebný režim s navýšením dávky kandesartanu v monoterapii vedl pouze k mírnému poklesu ranního TK a odhadovaný maximální pokles TK a odhadovaná doba k jeho dosažení nebyly statisticky významné (p > 0,02). Optimální hodnoty krevního tlaku (systolický TK < 135 mmHg) bylo u pacientů s kombinační léčbou hypertenze dosaženo významně častěji než u pacientů s monoterapií (52,4 vs. 30,1 %; p = 0,002).

Závěr

Fixní kombinace nižších dávek kandesartanu a hydrochlorothiazidu vede k výraznější redukci systolického krevního tlaku a rychlejšímu dosažení optimálního TK při domácím monitorování než zvýšení dávky samotného kandesartanu.

(kry)

Zdroje:
1. Hosaka M., Metoki H., Satoh M. et al.; J-HOME-CARD Study Group. Randomized trial comparing the velocities of the antihypertensive effects on home blood pressure of candesartan and candesartan with hydrochlorothiazide. Hypertens Res 2015 Oct; 38 (10): 701−707; doi: 10.1038/hr.2015.64.
2. Filipovský J., Widimský J. jr., Špinar J. Souhrn Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi / Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu hypertenze z roku 2013. Připraven Českou společností pro hypertenzi / Českou kardiologickou společností. Cor et Vasa 2014; 56: e494–e518. Dostupné na: www.kardio-cz.cz/data/upload/
Souhrn_Doporuceni_Evropske_spolecnosti_pro_hypertenzi_Evropske_kardiologicke_spolecnosti_pro_diagnostiku_a_lecbu_hypertenze_z_roku_2013.pdf

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace ramipril/amlodipin koriguje středně těžkou hypertenzi lépe než monoterapie ramiprilem

Podávání ramiprilu snižuje u pacientů se středně těžkou hypertenzí tlak zpočátku rychleji, avšak použití kombinace ramiprilu s amlodipinem vede k výraznějšímu a stabilnějšímu poklesu tlaku.

Fixní kombinace antihypertenziv vede k významně vyšší adherenci k léčbě než současné užívání dvou samostatných přípravků

Dostatečná kontrola hypertenze často vyžaduje podávání kombinace léčiv. Rozsáhlá maďarská studie zjišťovala, jaký vliv na riziko přerušení léčby u pacientů s hypertenzí má podávání fixní kombinace ramiprilu s amlodipinem v porovnání s užíváním dvou samostatných přípravků obsahujících tyto látky.

Adherence pacientů k medikamentózní léčbě hypertenze

V terapii hypertenze lze použít fixní kombinace antihypertenziv. Maďarská studie publikovaná v lednu 2016 se zabývala adherencí pacientů k těmto kombinacím léčiv.Všechny novinky