Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Jak je v reálné praxi přínosné převedení pacientů s hypertenzí na kombinovaný přípravek obsahující blokátor receptorů pro angiotenzin II a blokátor vápníkového kanálu?

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 12.6.2016

Jak je v reálné praxi přínosné převedení pacientů s hypertenzí na kombinovaný přípravek obsahující blokátor receptorů pro angiotenzin II a blokátor vápníkového kanálu?

V poslední době se objevuje stále více fixních kombinací antihypertenziv. Zda je jejich použití opravdu přínosné i v reálné praxi, zkoumala studie provedená u ambulantních pacientů nefrologického oddělení, kteří byli převedeni z původní antihypertenzní léčby na fixní přípravek obsahující kombinaci blokátoru receptorů pro angiotenzin II s blokátorem vápníkového kanálu.

Úvod

Ze všech civilizačních onemocnění má nejvyšší incidenci hypertenze. Patří k hlavním rizikovým faktorům kardiovaskulárních a renálních onemocnění. Antihypertenzní terapie významně snižuje riziko kardiovaskulárních příhod a dle výsledků klinických studií vede pokles systolického krevního tlaku o 5 mmHg ke snížení rizika vzniku cévní mozkové příhody o 14 %, ischemické choroby srdce o 9 % a k poklesu celkové mortality o 7 %.

K dostatečné kontrole krevního tlaku často nestačí monoterapie, a je proto nutné podávat kombinace léčivých látek. Pro své organoprotektivní účinky jsou často jako léky první volby doporučované blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB), které se kombinují s blokátory vápníkových kanálů (CCB).

Metodika studie

Celkem 90 ambulantních pacientů (58 mužů a 32 žen) s chronickým onemocněním ledvin i bez něj bylo převedeno z antihypertenzní léčby (monoterapie nebo kombinace), kterou dosud užívali, na přípravky obsahující fixní kombinaci ARB a CCB. Původní medikace byla u 64,4 % pacientů ARB + CCB, u 12,2 % ARB + CCB + diuretikum, u 10,0 % CCB, ve 4,4 % ARB a u zbylých pacientů různé kombinace těchto látek, inhibitorů ACE a alfa-blokátorů. Průměrný věk pacientů činil 63,1 ± 13,4 roku a žádný z nich nepodstupoval dialýzu.

Krevní tlak byl opakovaně měřen před změnou medikace a minimálně jeden měsíc po ní. Pacienti byli zároveň požádáni o vyplnění dotazníku, ve kterém uváděli, zda se po změně medikace nějak změnila četnost vynechaných dávek, hodnota krevního tlaku měřeného doma, jejich výdaje za léky a zda preferují původní medikaci, nebo kombinovaný přípravek.

Výsledky

U všech pacientů došlo po změně medikace k poklesu systolického (ze 142,7 ± 19,4 mmHg na 134,7 ± 18,0 mmHg; p < 0,001) i diastolického krevního tlaku (z 82,6 ± 13,0 mmHg na 78,4 ± 11,7 mmHg; p < 0,001) měřeného v ordinaci. Dle dotazníku došlo u 33,3 % účastníků studie také k poklesu tlaku měřeného v domácím prostředí, 47,8 % uvedlo, že změnu nezaznamenali, a 18,9 % si tlak doma neměřilo. Celkem 26,7 % pacientů uvedlo, že se snížil počet dávek, které zapomněli užít, 81,1 % pacientů preferovalo kombinovaný přípravek před původní léčbou a 52,2 % pacientů konstatovalo, že klesly jejich měsíční výdaje za léky.

Závěr

Studie prokázala, že záměna původní antihypertenzní medikace za kombinovaný preparát vedla u hypertoniků s chronickým selháním ledvin i bez něj k významnému poklesu krevního tlaku, ke zvýšení adherence k léčbě, ke snížení výdajů za léky a k větší subjektivní spokojenosti pacientů s léčbou.

(blu)

Zdroj: Kato H., Shiraishi T., Ueda S. et al. Blood pressure control and satisfaction of hypertensive patients following a switch to combined drugs of an angiotensin receptor blocker and a calcium channel blocker in clinical practice of nephrology. Clin Exp Nephrol 2015 Jun; 19 (3): 465–473; doi: 10.1007/s10157-014-1017-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,1/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba diuretiky nebo kalciovými blokátory v kombinaci s blokátory receptorů pro angiotenzin II příznivě ovlivňuje diastolickou dysfunkci u hypertenzních pacientů

Cílem studie EDEN2 bylo zjistit, zda kombinace blokátoru receptorů pro angiotenzin II (ARB) s hydrochlorothiazidem (HCT) nebo blokátorem kalciových kanálů (CCB) vede ke zlepšení relaxace levé komory srdeční u pacientů s hypertenzí a diastolickou dysfunkcí.

Účinnost léčby hypertenze kombinací sartanů s hydrochlorothiazidem

Prevalence hypertenze v populaci narůstá a většina pacientů nevystačí pouze s monoterapií. Faktoriálové studie analyzované v souhrnném článku prokázaly lepší účinnost fixních kombinací sartanů a hydrochlorothiazidu (HCT) oproti monoterapií i kombinací jednotlivých látek odděleně. Fixní kombinace jsou běžně komerčně dostupné a dobře účinné u většiny pacientů.

Kandesartan v kombinaci s hydrochlorothiazidem snižuje krevní tlak účinněji než vyšší dávka samotného sartanu

Hypertenze je významným rizikovým faktorem mnoha kardiovaskulárních onemocnění. Dosažení optimálních hodnot krevního tlaku (TK) nemusí být vždy zcela jednoduchou záležitostí. Cílem studie japonských autorů bylo srovnání antihypertenzního efektu fixní kombinace nižší dávky kandesartanu s hydrochlorothiazidem s monoterapií kandesartanem ve vyšší dávce.Všechny novinky