Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace ramipril + amlodipin umožňuje dosáhnout cílového krevního tlaku u většiny diabetiků s hypertenzí

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 23.4.2017

Fixní kombinace ramipril + amlodipin umožňuje dosáhnout cílového krevního tlaku u většiny diabetiků s hypertenzí

Fixní kombinace ramipril + amlodipin vedla během 4 měsíců k dosažení cílové hodnoty krevního tlaku (TK) u 70 % diabetiků s hypertenzí, u nichž se nepodařilo kompenzovat TK při předchozí léčbě. Tyto výsledky přinesla nedávno publikovaná maďarská observační studie.

Úvod

Kombinace inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátorů kalciových kanálů (BKK) je doporučovaným a úspěšným terapeutickým postupem při snižování TK. Cílem této studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost fixní kombinace ramiprilu a amlodipinu u diabetiků s hypertenzí.

Design studie a sledovaná populace

Do prospektivní otevřené studie fáze IV bylo zahrnuto 1276 pacientů s mírnou (40 %) až středně závažnou hypertenzí (60 %) ze studie RAMONA, kteří měli současně diabetes 2. typu a u nichž nebylo při předchozí antihypertenzní léčbě dosaženo kompenzace TK. Předchozí antihypertenzní léčba zahrnovala beta-blokátory (59 %), BKK (46 %), ACEi (36 %), diuretika (31 %), sartany (12 %), alfa-agonisty (8 %) a centrálně působící antihypertenziva (7 %). Průměrný věk zařazených pacientů činil 64 let, 55 % tvořili muži. Přes 98 % pacientů mělo ještě další kardiovaskulární rizikový faktor (dyslipidémii, kouření, obezitu, pozitivní rodinnou anamnézu, hyperurikémii).

Pacienti užívali po dobu 4 měsíců fixní kombinaci ramiprilu a amlodipinu s možností titrace dávky podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře. Cílová hodnota TK byla stanovena na < 140/85 mmHg. TK byl vždy určen na základě 2 měření s 2minutovým odstupem. Primárním sledovaným parametrem byl podíl pacientů s dosažením cílové hodnoty TK. Sekundární sledované parametry zahrnovaly další metabolické účinky a bezpečnost podávané léčby.

Výsledky

Na konci studie byla kombinace ramipril + amlodipin podávána v dávkách 5/5 mg (u 28 % pacientů), 5/10 mg (5 %), 10/5 mg (29 %) nebo 10/10 mg (38 %). Cílové hodnoty TK bylo po 4 měsících dosaženo celkem u 69,8 % pacientů. Při podávání této léčby popisují autoři snížení celkového cholesterolu (z 5,5 na 5,2 mmol/l), LDL cholesterolu (z 3,2 na 3,0 mmol/l), triglyceridů (z 2,20 na 1,97 mmol/l), glykémie nalačno (ze 7,2 na 6,7 mmol/l) a HbA1c (ze 7,9 na 7,6 %), neuvádějí však průvodní farmakoterapii. Léčba fixní kombinací ramipril + amlodipin byla dobře tolerována.

(zza)

Zdroj: Simonyi G. Benefits of fixed dose combination of ramipril/amlodipine in hypertensive diabetic patients: a subgroup analysis of RAMONA trial. Chin Med J 2016 May 20; 129 (10): 1224–1228.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Krátkodobý kardioprotektivní efekt fixní kombinace perindopril/amlodipin u pacientů se stabilní anginou pectoris: výsledky PAPA-CAD studie

Cílem observační studie publikované vloni na podzim v časopisu Advances in Therapy bylo zhodnocení vlivu fixní kombinace perindopril/amlodipin na závažnost anginy pectoris dle CCS (Canadian Cardiovascular Society) a hodnocení zátěžové kapacity pacientů se stabilní anginou pectoris v podmínkách běžné klinické praxe.

Fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu u hypertenzních pacientů s ICHS

Adherencí k léčbě a účinkem fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem na krevní tlak a orgánové poškození u pacientů s hypertenzí a ICHS se zabývaly dvě studie prezentované na 26th Meeting of the European Society of Hypertension.

Fixní kombinace inhibitoru renin-angiotenzinového systému a blokátoru kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Ve velkých klinických studiích bylo kontroly hypertenze monoterapií dosaženo pouze u 20 % nemocných. V doporučeních pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze je proto zdůrazněna nutnost dosažení normálních hodnot krevního tlaku, a to většinou využitím kombinace antihypertenziv, např. inhibitoru renin-angiotenzinového systému (ACEi) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).Všechny novinky