Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace perindopril/amlodipin zvyšuje antihypertenzní efekt a snášenlivost terapie

Specializace: interní lékařství praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 4.10.2016

Fixní kombinace perindopril/amlodipin zvyšuje antihypertenzní efekt a snášenlivost terapie

Perindopril i amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. K dostatečné kontrole hladiny tlaku krve je přitom zapotřebí stále častěji užívat kombinovanou terapii. Nedávno publikovaná studie potvrzuje, že fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu zvyšuje antihypertenzní efekt i tolerabilitu léčby oproti volné kombinaci těchto léčiv.

Úvod

Ačkoliv je v současné době fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu schválená k terapii hypertenze a snižování kardiovaskulárních rizik, dosud nebyl proveden výzkum, který by porovnával účinnost a tolerabilitu fixní kombinace oproti volné kombinaci obou léčiv. Cílem této studie bylo zjištění, zda přechod z volné kombinace na fixní kombinaci zvyšuje účinnost a tolerabilitu terapie.

Metodika analýzy

Slovenští výzkumníci provedli dílčí analýzu již dříve publikované studie SYMBIO. Zaměřili se na 335 pacientů, kteří během výzkumu přešli z volné kombinace amlodipinu a perindoprilu na fixní kombinaci o ekvivalentní dávce. Ve studii SYMBIO byla povolena konkomitantní antihypertenzní terapie, která však po celou dobu výzkumu zůstala nezměněna. Tlak krve byl změřen na počátku studie a poté po 1 a 3 měsících. Cílem výzkumu bylo snížení tlaku krve pod 140/90 mmHg nebo pod 130/80 mmHg u jedinců trpících diabetem 2. typu nebo s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Výsledky

V porovnání s výchozími hodnotami došlo při terapii fixní kombinací k signifikantnímu poklesu tlaku krve po 1 a 3 měsících. Průměrné změny oproti výchozím hodnotám činily –15,6 ± 14,3 / –7,7 ± 9,1 mmHg po měsíci (p < 0,0001) a –23,3 ± 16,4 / –11,3 ± 9,8 mmHg po 3 měsících (p < 0,0001). Procento pacientů, kteří dosáhli cílového tlaku krve, se zvýšilo ze 16 % na počátku studie na 50,6 % po prvním měsíci a na 75,9 % po 3 měsících. Incidence kotníkových otoků se snížila z výchozích 14,9 % na 9,9 % po měsíci a na 5,4 % po 3 měsících terapie. Relativní pokles rizika pro kotníkové otoky tak činil –37,5 % v prvním měsíci (p < 0,001) a –57,2 % po 3 měsících (p < 0,001).

Závěr

Výsledky studie potvrzují, že přechod z volné kombinace amlodipinu a perindoprilu na kombinaci fixní zvyšuje antihypertenzní účinnost i snášenlivost léčby.

(holi)

Zdroj: Hatalová K., Pella D., Šidlo R., Hatala R. Switching from a free association of perindopril/amlodipine to a fixed-dose combination: increased antihypertensive efficacy and tolerability. Clin Drug Investig 2016; 36 (7): 591−598; doi: 10.1007/s40261-016-0404-0.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kteří pacienti nejvíce těží z kombinace antihypertenziv perindopril/amlodipin?

Z britsko-skandinávské klinické studie, která se věnovala snížení krevního tlaku, vyplynulo, že kombinace amlodipin/perindopril vedla k menšímu počtu úmrtí a kardiovaskulárních příhod než kombinace atenolol/thiazid. Dokonce byl prokázán vliv těchto antihypertenziv v kombinaci na nově vzniklý diabetes mellitus.

Fixní kombinace perindopril/amlodipin – dobře prozkoumaná modalita

Následující článek přináší přehledné shrnutí nejdůležitějších studií, které se věnovaly bezpečnosti a účinnosti této kombinace antihypertenziv.

Fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem v léčbě arteriální hypertenze

Cílem prospektivní observační studie řeckých autorů bylo posoudit efektivitu a bezpečnost fixní kombinace perindoprilu s amlodipinem v redukci a kontrole krevního tlaku (TK) u pacientů s arteriální hypertenzí. Dále byl sledován vliv vstupní hodnoty TK a přídatného kardiovaskulárního rizika na redukci TK.Všechny novinky