Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid v terapii arteriální hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 4.7.2017

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid v terapii arteriální hypertenze

Studie ELIZA publikovaná v roce 2013 porovnávala účinnost fixní kombinace antihypertenziv losartan/hydrochlorothiazid oproti fixní kombinaci bisoprolol/hydrochlorothiazid u pacientů se středně těžkou až těžkou arteriální hypertenzí.

Úvod

Podle nejnovějších doporučení by pacienti s hypertenzí s hodnotami tlaku ≥ 160/100 mmHg měli být iniciálně léčeni kombinací antihypertenziv. Tento postup má totiž několik výhod. Zhruba u dvou třetin pacientů se díky kombinované farmakoterapii podaří dosáhnout cílových hodnot tlaku krve, doba potřebná k dosažení cílových hodnot tlaku krve je redukována a rozvoj nežádoucích účinků je méně pravděpodobný díky nižším dávkám léků se synergickým účinkem. Adherence k terapii se navíc zvyšuje, a to zejména při použití fixní kombinace antihypertenziv.

Jednu z nejslibnějších kombinací představují antagonisté receptoru pro angiotenzin II a diuretika, mezi něž se řadí kombinace losartanu a hydrochlorothiazidu. Pozitivní účinek této kombinace prokázala řada předchozích studií, její účinnost porovnávala i klinická studie ELIZA.

Metodika studie

Celkem 59 pacientů z 60 bylo náhodně rozděleno do 2 skupin. Průměrná počáteční hodnota tlaku krve činila 173,3 ± 1,7 / 98,4 ± 1,2 mmHg. První skupina (n = 32) podstoupila terapii fixní kombinací losartanu (100 mg) a hydrochlorothiazidu (25 mg). Druhá skupina (n = 27) podstoupila terapii fixní kombinací bisoprololu (10 mg) a hydrochlorothiazidu (25 mg). Do terapie byl přidán amlodipin v dávce 5 a 10 mg, pokud nebylo dosaženo cílových hodnot tlaku krve po 1. měsíci terapie. Doxazosin v dávce 2–4 mg byl do terapie přidán, jestliže se cílových hodnot nepodařilo dosáhnout ve 3. měsíci terapie.

Na počátku a po 6 měsících terapie byly změřeny hodnoty BMI, bylo provedeno ambulantní a 24hodinové měření tlaku krve, rychlosti pulzové vlny, neinvazivního centrálního systolického tlaku krve a augmentačního indexu (AIx) a dále bylo provedeno laboratorní vyšetření a zhodnocení elektrokardiogramu.

Výsledky studie

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid byla stejně efektivní jako kombinace bisoprolol/hydrochlorothiazid ve snižování ambulantního a 24hodinového tlaku krve. V první skupině se cílových hodnot při ambulantním měření podařilo po 6 měsících terapie dosáhnout u 96,9 % pacientů, ve druhé skupině u 92,6 %. Cílových hodnot při 24hodinovém měření se podařilo dosáhnout u 75 %, respektive 66,7 % pacientů.

Efektivní terapie tlaku krve vedla k významnému snížení centrálního systolického tlaku krve. Tento efekt byl signifikantně výraznější (p < 0,05) ve skupině léčené losartanem a hydrochlorothiazidem (− 23,0 ± 2,3 mmHg) v porovnání se skupinou léčenou bisoprololem a hydrochlorothiazidem (− 15,4 ± 2,9 mmHg) navzdory stejnému snížení hodnot brachiálního tlaku krve.

Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid významně neovlivnila arteriální tuhost, ale kombinace bisoprolol/hydrochlorothiazid byla spojena se zvýšením AIx. Snížení srdeční frekvence v případě terapie bisoprololem a hydrochlorothiazidem bylo spojeno s vyšším centrálním systolickým tlakem krve a AIx.

Závěr

Obě terapeutické modality efektivně snižují hodnoty tlaku krve. Fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid však v porovnání s kombinací bisoprolol/hydrochlorothiazid signifikantně snižuje hodnoty centrálního systolického tlaku krve a má pozitivnější vliv na rychlost pulzové vlny bez negativního efektu snížení srdeční frekvence na AIx a centrální systolický tlak krve.

(holi)

Zdroj: Radchenko G. D., Sirenko Y. M., Kushnir S. M. et al. Comparative effectiveness of a fixed-dose combination of losartan + HCTZ versus bisoprolol + HCTZ in patients with moderate-to-severe hypertension: results of the 6-month ELIZA trial. Vasc Health Risk Manag 2013; 9: 535–549, doi: 10.2147/VHRM.S44568.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv fixní kombinace amlodipinu a perindoprilu na parametry orgánového poškození u hypertoniků

Perindopril a amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. Studie ukrajinských autorů zkoumala vliv fixní kombinace těchto látek na orgánové poškození u pacientů trpících hypertenzí s ischemickou chorobou srdeční nebo bez ní.

Porovnání efektu ramiprilu a telmisartanu na endotelovou dysfunkci

Endotel cév produkuje řadu vazoaktivních látek, které výrazně ovlivňují cévní tonus. U inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) a blokátorů receptoru pro angiotenzin II (ARBs) se předpokládá, že pozitivní vliv na endotel je zprostředkován inhibicí AT II. Cílem níže prezentované studie bylo porovnat efekt ACEi a ARBs na funkci endotelu hodnocenou u pacientů s hypertenzí pomocí reaktivního hyperemického indexu (RHI) měřeného periferní arteriální tonometrií.

Fixní kombinace ramipril + amlodipin umožňuje dosáhnout cílového krevního tlaku u většiny diabetiků s hypertenzí

Fixní kombinace ramipril + amlodipin vedla během 4 měsíců k dosažení cílové hodnoty krevního tlaku (TK) u 70 % diabetiků s hypertenzí, u nichž se nepodařilo kompenzovat TK při předchozí léčbě. Tyto výsledky přinesla nedávno publikovaná maďarská observační studie.Všechny novinky