Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Fixní kombinace inhibitoru renin-angiotenzinového systému a blokátoru kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 2.4.2017

Fixní kombinace inhibitoru renin-angiotenzinového systému a blokátoru kalciových kanálů v léčbě hypertenze

Ve velkých klinických studiích bylo kontroly hypertenze monoterapií dosaženo pouze u 20 % nemocných. V doporučeních pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze je proto zdůrazněna nutnost dosažení normálních hodnot krevního tlaku, a to většinou využitím kombinace antihypertenziv, např. inhibitoru renin-angiotenzinového systému (ACEi) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).

ACEi blokují tvorbu angiotenzinu II. Tak jako u ostatních inhibitorů ACE je protekce endotelu perindoprilem částečně zprostředkována bradykininem indukovaným zvýšením exprese a aktivity endotelové NO-syntázy (eNOS). Vazodilatační efekt blokátorů kalciových kanálů je dán blokádou vápníkových kanálů typu L v hladké svalovině cév.

Benefity kombinace amlodipin/perindopril

Klinická studie ASCOT (AngloScandinavian Cardiac Outcomes Trial) potvrdila účinnost kombinace amlodipin/perindopril při snižování krevního tlaku i kardiovaskulární a renální protektivní efekt této terapie. Uvedená kombinace snížila progresi jak diabetického, tak i nediabetického poškození ledvin. U rizikových hypertoniků byla účinnější než kombinace beta-blokátorů a thiazidů.

Lepší adherence

Fixní kombinace léků mají oproti jednotlivým preparátům obecně jednu velkou výhodu − lepší adherenci pacientů k léčbě. Společným komplementárním působením zajišťuje kombinace amlodipin/perindopril dostatečnou kontrolu hypertenze po dobu 24 hodin.

Snížení kardiovaskulární mortality

Zdá se, že terapeutický efekt kombinace amlodipin/perindopril nespočívá jen ve významném snížení krevního tlaku, ale i ve snížení kardiovaskulární mortality a incidence hlavních kardiovaskulárních událostí. Proto se jeví jako vhodná zejména u rizikových pacientů s hypertenzí.

(ada)

Zdroj: Mourad J. J., Le Jeune S., Pirollo A. et al. Combinations of inhibitors of the renin-angiotensin system with calcium channel blockers for the treatment of hypertension: focus on perindopril/amlodipine. Curr Med Res Opin 2010; 26 (9): 2263−2276, doi: 10.1185/03007995.2010.510925.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost fixní kombinace perindoprilu/amlodipinu na krevní tlak a jeho variabilitu

Dle velkých klinických studií a současných doporučených postupů zlepšují fixní kombinace antihypertenziv účinnost léčby. Předkládaná ruská studie se věnovala vlivu nahrazení neefektivní medikace fixní kombinací perindopril/amlodipin na krevní tlak u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Fixní kombinace perindopril/amlodipin zvyšuje antihypertenzní efekt a snášenlivost terapie

Perindopril i amlodipin jsou velmi účinnými antihypertenzivy, která se používají v monoterapii i kombinační léčbě arteriální hypertenze. K dostatečné kontrole hladiny tlaku krve je přitom zapotřebí stále častěji užívat kombinovanou terapii. Nedávno publikovaná studie potvrzuje, že fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu zvyšuje antihypertenzní efekt i tolerabilitu léčby oproti volné kombinaci těchto léčiv.

Kteří pacienti nejvíce těží z kombinace antihypertenziv perindopril/amlodipin?

Z britsko-skandinávské klinické studie, která se věnovala snížení krevního tlaku, vyplynulo, že kombinace amlodipin/perindopril vedla k menšímu počtu úmrtí a kardiovaskulárních příhod než kombinace atenolol/thiazid. Dokonce byl prokázán vliv těchto antihypertenziv v kombinaci na nově vzniklý diabetes mellitus.Všechny novinky