Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva v kombinaci: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Adherence pacientů k medikamentózní léčbě hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva v kombinaci

Vydáno: 5.5.2016

Adherence pacientů k medikamentózní léčbě hypertenze

V terapii hypertenze lze použít fixní kombinace antihypertenziv. Maďarská studie publikovaná v lednu 2016 se zabývala adherencí pacientů k těmto kombinacím léčiv.

Důležitost terapie hypertenze

Hypertenze je závažný rizikový faktor, který zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, způsobuje akceleraci aterosklerózy a při neadekvátní terapii hrozí závažné komplikace − například krvácení do CNS. Byla provedena řada studií, jejichž cílem bylo zjistit, jaké procento pacientů je správně léčeno a zda je jejich krevní tlak adekvátně korigován.

Výsledky studií ukázaly, že hypertenze je v populaci značně poddiagnostikována. Z diagnostikovaných pacientů nebyli někteří léčeni vůbec a z léčených bylo jen nízké procento léčeno dostatečně, a tedy adekvátně kompenzováno. Tato zjištění ukazují, že ani existence účinné léčby není zárukou dobrých klinických výsledků. Velmi důležitá je také spolupráce pacienta a jeho adherence k léčbě. 

Adherence k fixním kombinacím léčiv

Maďarská retrospektivní studie z roku 2016 porovnává u pacientů s hypertenzí adherenci k léčbě při užívání fixní kombinace ramiprilu s amlodipinem nebo lisinoprilu s amlodipinem. Autoři v rozsáhlé databázi vyhledali pacienty, kterým byly tyto kombinace léků předepsány v období od října 2012 do konce září 2013. Do studie byli zařazeni pacienti, kteří v předchozím roce neužívali léčivo se stejnou nebo podobnou účinnou látkou. 

Do studie bylo na počátku zařazeno více než 10 tisíc pacientů, kteří užívali kombinaci ramiprilu s amlodipinem, a více než 20 tisíc pacientů léčených kombinací lisinoprilu s amlodipinem. Bylo zjištěno, že v průběhu sledování trvajícího jeden rok byla průměrná délka kontinuálního užívání léku (perzistence s léčbou) u kombinace ramipril + amlodipin 271 dní, zatímco u kombinace lisinopril + amlodipin pouze 211 dní. Jednoroční perzistence dosáhlo 54 % pacientů užívajících ramipril + amlodipin a 36 % pacientů užívajících lisinopril + amlodipin. Statisticky významnější adherenci k léčbě tedy vykazovali pacienti s hypertenzí léčení fixní kombinací amlodipinu s ramiprilem.

(idav)

Zdroj: Simonyi G., Ferenci T. Ramipril plus amlodipine and lisinopril plus amlodipine fixed dose combinations and patient’s adherence. Orv Hetil 2016 Jan; 157 (1): 30−34.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Na kombinaci v léčbě hypertenze záleží

Hypertenze je jedním z nejvýznamnějších ovlivnitelných rizikových faktorů kardiovaskulární i celkové morbidity a mortality. Vzhledem ke značné prevalenci vysokého krevního tlaku má i minimální rozdíl v účinnosti a bezpečnosti terapie obrovský populační význam. Metaanalýza nedávno publikovaná v Journal of Clinical Hypertension ukázala, že nejvýhodnější vlastnosti vykazuje kombinace inhibitoru renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) a blokátoru kalciových kanálů (CCB).

Postavení fixní kombinace perindoprilu a amlodipinu v léčbě hypertenze

Hypertenze představuje celosvětově jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulární a renální morbidity i mortality. Kontrola tlaku je proto jednou z hlavních globálních priorit zdravotnictví. Značná část pacientů potřebuje k optimální kontrole hypertenze kombinaci více antihypertenziv. Čím dál oblíbenější jsou fixní kombinace účinných látek podávaných v jedné tabletě. Velkou výhodou těchto přípravků je zejména zlepšení adherence i perzistence, což vede k lepším terapeutickým výsledkům.

Porovnání fixních kombinací látek v iniciální léčbě závažné hypertenze

Farmakoterapie hypertenze začíná většinou monoterapií, a pokud není dosaženo cílových hodnot, pokračuje se kombinací látek. V případě závažné hypertenze a u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem je doporučeno použít kombinaci antihypertenziv již pro úvodní léčbu. Studie zveřejněná v časopisu Clinical and Experimental Hypertension hodnotila, která z dostupných fixních dvojkombinací látek je pro tuto skupinu pacientů nejvhodnější.Všechny novinky