Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinek trojkombinací založených na antagonistech receptoru NK1 v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení – metaanalýza

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 8.6.2017

Účinek trojkombinací založených na antagonistech receptoru NK1 v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení – metaanalýza

Recentní metaanalýza srovnávající efektivitu a vedlejší účinky trojkombinací založených na inhibitorech receptorů NK1 s kombinacemi dvou léčiv v antiemetické léčbě prokázala nejen vyšší efektivitu trojkombinací v případě vysoce emetogenní terapie, ale také možnost dosažení stejných léčebných výsledků s použitím nižších dávek dexamethasonu.

Prevence CINV

Běžnou komplikací onkologické léčby je chemoterapií indukovaná nevolnosti a zvracení (CINV), které mají zásadní vliv na kvalitu života a compliance pacientů. Začátkem 90. let 20. století se k prevenci těchto potíží začaly používat kortikosteroidy, především dexamethason. Později byla prokázána vyšší účinnost léčby s použitím antagonistů serotoninových receptorů (5HT3RAs) v kombinaci s dexamethasonem v prevenci akutní CINV (tj. projevy nastupující do 24 hodin od podání chemoterapie). Další výzkum pak prokázal, že opožděné projevy CINV (nastupující 24−120 hodin od podání chemoterapie) jsou lépe zvladatelné pomocí antagonistů receptoru pro neurokinin 1 (NK1RA). Léčiva patřící do skupiny NK1RA blokují účinek substance P na emetické centrum v CNS a zmírňují projevy akutní i opožděné fáze CINV.

Aktuální doporučení

V současnosti je k prevenci nauzey a zvracení indukovaných vysoce emetogenní chemoterapií doporučováno podávání následující trojkombinace: dexamethason, některé z léčiv ze skupiny 5HT3RA (1. generace – ondansetron a granisetron, 2. generace – palonosetron) a některý zástupce skupiny NK1RA (aprepitant, kasopitant, fosaprepitant, netupitant, rolapitant). V případě středně emetogenní terapie je doporučována kombinace dexamethasonu s některým ze zástupců skupiny 5HT3RA.

Vzhledem k tomu, že je k dispozici několik různých antiemetických protokolů kombinujících léčiva z výše uvedených skupin, bylo cílem následující metaanalýzy zhodnotit efektivitu a výskyt vedlejších účinků jednotlivých režimů a rovněž se zaměřit na účinek jednotlivých dávek dexamethasonu. Zatím totiž ohledně vhodných dávek kortikosteroidů v antiemetické léčbě nebylo dosaženo konsenzu.

Metodika analýzy

Do statistické analýzy bylo zahrnuto celkem 18 889 pacientů ze 35 studií publikovaných v letech 2003–2016. Data byla nejprve analyzována pomocí párových Z-testů, hodnocen byl účinek terapie v profylaxi akutní, opožděné a celkové CINV a výskyt terapií indukovaných nežádoucích účinků. Dále byla provedena síťová metaanalýza založená na bayesovském statistickém modelu. Vedle srovnání účinků trojkombinací a konvenčních dvojkombinací byl také hodnocen efekt podávání palonosetronu ve srovnání s léčivy z první generace 5HT3RA. Dále byl analyzován účinek jednotlivých dávek dexamethasonu s cílem ověřit, zda vyšší dávky kortikosteroidů mají lepší účinky v prevenci CINV.

Výsledky a závěr

Statistická analýza prokázala vyšší efektivitu trojkombinací založených na NK1RA ve srovnání s dvojkombinacemi v případě vysoce emetogenní terapie (relativní riziko [RR] 0,47–0,66). U středně emetogenní chemoterapie byly významně efektivnější pouze trojkombinace obsahující aprepitant (RR 0,52; 95% CI 0,34–0,68). Dále se ukázalo, že vyšší dávky dexamethasonu nemají lepší účinek v profylaxi CINV, a naopak v kombinaci s léčivy ze skupiny NK1RA by měly být upřednostňovány nižší dávky. Někteří zástupci skupiny NK1RA jsou totiž inhibitory CYP3A4. Síťová metaanalýza neprokázala ani významně lepší účinky trojkombinací obsahujících palonosetron ve srovnání s trojkombinacemi obsahujícími zástupce 1. generace 5HT3RA (ondansetron a granisetron). 

(alz)

Zdroj: Zhang Y., Yang Y., Zhang Z. et al. Neurokinin-1 receptor antagonist-based triple regimens in preventing chemotherapy-induced nausea and vomiting: a network meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2017; 109: 1–11, doi: 10.1093/jnci/djw217.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevence nauzey a zvracení u pacientů léčených karboplatinou

Klinická doporučení pro antiemetickou terapii pacientů léčených karboplatinou jsou nekonzistentní v názoru, zda se mají antagonisté neurokininových receptorů (NK1RA) podávat spolu s antagonisty 5-hydroxytryptaminových receptorů (5HT3RA) a dexamethasonem (DEX). Nedávno publikovaná mezinárodní studie se zaměřila na účinnost antiemetické léčby dexamethasonem a palonosetronem v kombinaci s netupitantem či aprepitantem u těchto pacientů.

Vyšší účinnost a ekonomická výhodnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s monoterapií palonosetronem

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení (CINV) patří mezi nejčastější a nejobávanější nežádoucí účinky chemoterapie, jež výrazně ovlivňují kvalitu života pacientů. Logickou snahou je takovýmto komplikacím předcházet, což představuje pro zdravotnický systém značnou finanční zátěž. V následujícím článku jsou prezentovány výsledky analýzy, která byla zaměřena nejen na porovnání účinnosti fixní kombinace netupitant/palonosetron v porovnání s palonosetronem v monoterapii, ale i na její finanční efektivitu.

Profil fixní kombinace netupitant/palonosetron a její potenciál v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení (CINV) jsou spojeny s významným zhoršením kvality života pacientů. Výskyt CINV je ovlivněn emetogenitou chemoterapie, opakováním cyklů chemoterapie a přítomností rizikových faktorů na straně pacienta (ženské pohlaví, věk < 50 let, anamnéza minimálního příjmu alkoholu, kinetóza při jízdě v autě, nevolnost a zvracení během předchozí chemoterapie, nevolnost a zvracení během těhotenství). Výrazná a nekontrolovaná CINV může vést až k nutnosti hospitalizace. Používání kombinace antagonistů receptorů pro 5-hydroxytryptamin 3 (serotonin, 5-HT3), dexamethasonu a antagonistů receptorů pro neurokinin 1 (NK1) zlepšilo kontrolu CINV akutního (do 24 hodin) i pozdního (více než 24 hodin po podání emetogenní léčby) u jednodenní chemoterapie.Všechny novinky