Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Podávání fixní kombinace netupitantu a palonosetronu u žen léčených pro karcinom prsu

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 25.4.2017

Podávání fixní kombinace netupitantu a palonosetronu u žen léčených pro karcinom prsu

Post hoc hodnocení účinnosti terapeutické fixní antiemetické kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) u žen s karcinomem prsu bylo recentně publikováno v časopisu Breast.

Riziková populace

Ženy s karcinomem prsu patří mezi onkologické pacienty, u nichž je riziko chemoterapií indukované nauzey a zvracení vysoké. Je tomu tak zejména proto, že v řadě chemoterapeutických cyklů jsou obsaženy vysoce emetogenní antracykliny či cyklofosfamid. Dalšími predispozičními faktory jsou ženské pohlaví a relativně mladší věk.

Analyzované studie

Data byla získána ze dvou studií fáze III. Celkově se jednalo o 1460 léčených žen, hodnocení zahrnovalo 6060 chemoterapeutických cyklů. Ve studii 1 byly cykly založeny na antracyklinech a cyklofosfamidu, ve studii 2 tyto léky stěžejní nebyly. Pacientky byly randomizovány k různým antiemetických režimům: dexamethason s NEPA či s orálním palonosetronem (studie 1), NEPA či aprepitant v kombinaci s palonosetronem (studie 2).

Výsledná zjištění

U pacientek, jež byly léčené chemoterapií zahrnující antracykliny a cyklofosfamid, bylo dosaženo celkově vyšší kompletní odpovědi na antiemetickou terapii NEPA v kombinaci s dexamethasonem v porovnání s palonosetronem kombinovaným s dexamethasonem (73,9−83,6 vs. 65,9−74,4 % při hodnocení 4 různých cyklů). Obdobně při hodnocení nevýznamné nauzey byly výsledky příznivější pro NEPA s dexamethasonem ve srovnání s orálním palonosetronem a dexamethasonem (74,2−79,95 vs. 68,5−74,9 %).

U pacientek léčených chemoterapií nezahrnující antracykliny a cyklofosfamid vedlo podávání NEPA s dexamethasonem rovněž k vysokému procentu dosažených celkových remisí z pohledu odpovědi na antiemetickou terapii a také stupně nevýznamné nauzey.

Efektivní léčba, pohodlné podávání

Tato data ukazují, že jednotlivá dávka NEPA v kombinaci s dexamethasonem je efektivní možností prevence chemoterapií indukované nauzey a zvracení u žen léčených pro karcinom prsu, a to napříč různými chemoterapeutickými cykly. Výhodou NEPA je pohodlné orální podávání. Tato vlastnost může pomoci adherenci pacientek k předepsané léčbě a zlepšit tak kontrolu nepříjemných vedlejších příznaků chemoterapie.

(eza)

Zdroj: Rugo H. S., Rossi G., Riyyi G., Aapro M. Efficacy of NEPA (netupitant/palonosetron) across multiple cycles of chemotherapy in breast cancer patients: a subanalysis from two phase III trials. Breast 2017 Mar 9; 33: 76−82.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace netupitantu s palonosetronem pomáhá v každé fázi chemoterapie

V časopisu Hospital Pharmacy, který každý měsíc publikuje přehledy schválených léčivých přípravků nebo léčiv v III. fázi klinického hodnocení, vyšla podrobná monografie přípravku Akynzeo.

Profylaxe nauzey a zvracení u vysoce emetogenní chemoterapie – nová doporučení

V roce 2016 byla publikována aktualizovaná, na důkazech založená doporučení MASCC/ESMO (Multinational Association of Supportive Care in Cancer / European Society for Medical Oncology) pro profylaxi nauzey a zvracení u dospělých pacientů léčených vysoce emetogenní chemoterapií.

Vysoká účinnost a bezpečnost fixní kombinace NEPA u starších pacientů

Retrospektivní analýza bezpečnosti a účinnosti kombinace antiemetik NEPA v populaci pacientů starších 65 let byla publikována v listopadu 2016 v Journal of Geriatric Oncology. NEPA prokázala vysokou účinnost a snášenlivost i u pacientů s komorbiditami.Všechny novinky