Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Patofyziologie CINV aneb Víme, co a čím léčíme?

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 27.10.2016

Patofyziologie CINV aneb Víme, co a čím léčíme?

Riziko vzniku chemoterapií navozené nauzey a zvracení (CINV − chemotherapy-induced nausea and vomiting) je u některých protinádorových terapií téměř stoprocentní. Antiemetika, podávaná většinou profylakticky, jsou naštěstí schopna čím dál tím efektivněji zasahovat do jejich patofyziologického procesu.

Mnoho zúčastněných faktorů zvracení

Reflex zvracení (případně dávení), nasedající obvykle na nauzeu, je vyvolaný emetogenními podněty. Ty jsou přijímány a zpracovávány v centrálním nervovém systému, odkud jsou k mnoha orgánům a tkáním vysílány eferentní signály vedoucí ve finále ke zvracení. Celý proces není závislý na jediné oblasti nervového systému, ale spolupracuje jich na něm několik.

  • Chemoreceptorová spouštěcí zóna v mozku, area postrema, se nachází na spodině IV. komory mozkové. Relativně propustná hematoencefalická bariéra v tomto místě umožňuje látkám, jako jsou opioidy, dopaminergní antagonisté, střevní peptidické hormony nebo metabolity chemoterapeutik, aby se navázaly na receptory a posléze vyvolaly zvracení.
  • Několik okrsků v prodloužené míše tvoří centrum zodpovědné za koordinaci reflexu zvracení. Aferentní stimuly pro něj přicházejí kromě area postrema například i z GIT, mozkového kmene, mozkové kůry nebo vestibulárního aparátu.
  • V patofyziologii CINV hrají roli aferentní vagová vlákna. Na jejich receptory se vážou mediátory, které jsou v reakci na chemoterapii produkovány enterochromafinními buňkami střevní sliznice. Jedná se o substanci P, cholecystokinin a 5-hydroxytryptamin.

Známá patofyziologie = cílenější léčba

Prostřednictvím ovlivnění receptorů zmíněných mediátorů působí většina antiemetických léčiv používaných v profylaxi CINV:

  • Blokádou dopaminergních receptorů působí léčiva patřící do skupiny fenothiazinů, benzamidů a butyrofenonů.
  • Receptory 5-HT3 nacházející se v mozku a stěně GIT se uplatňují v mechanismu CINV prostřednictvím aferentních vagových vláken. Jsou ovlivňovány některými typy benzamidů (např. metoklopramid) a především antagonisty 5-HT3 − setrony.
  • Receptory NK1, cílové receptory substance P, jsou dalším klíčovým faktorem vzniku CINV. Relativně nová skupina specifických antagonistů NK1 (prvním byl aprepitant) je pro svoji kontrolu akutní a především opožděné fáze zvracení pro pacienty významným přínosem. Je možné je podávat jak samostatně, tak v kombinační terapii − slibně se jeví například fixní kombinace netupitant/palonosetron.
  • Dalšími léčivy s odlišným mechanismem účinku jsou kortikosteroidy, benzodiazepiny, kanabinoidy a antihistaminika.

Odborníky podceňované?

Nauzea a zvracení je jedna z nejhorších zkušeností, jaké pacienti v souvislosti s onkologickou léčbou zažívají. Studie ukázaly, že lékaři mají často tendenci tento klíčový faktor ovlivňující kvalitu života nemocných podceňovat. Kontrola CINV od začátku podávání chemoterapie je velmi důležitá, a proto je v současnosti ve všech guidelines zdůrazňována nutnost profylaktického podávání antiemetické terapie již od prvního cyklu vysoce (riziko emetogeneze > 90 %) či středně (riziko 30−90 %) emetogenních chemoterapeutických režimů.

(luko)

Zdroje: 
1. Bayo J., Fonseca P. J., Hernando S. et al. Chemotherapy-induced nausea and vomiting: pathophysiology and therapeutic principles. Clin Transl Oncol 2012; 14 (6): 413−422, doi: 10.1007/s12094-012-0818-y.
2. Navari R. M. Profile of netupitant/palonosetron (NEPA) fixed dose combination and its potential in the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV). Drug Des Devel Ther 2014; 17 (12); 9: 155−161, doi: 10.2147/DDDT.S76158.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv potravy a věku na farmakokinetiku a bezpečnost fixní kombinace netupitant/palonosetron

Potrava a biologický věk mají vliv na farmakokinetiku fixní kombinace NEPA − ukázala to otevřená studie I. fáze. Bezpečnost přípravku se potvrdila i při zvýšení plazmatické expozice u obou jeho složek.

Role fixní kombinace netupitantu s palonosetronem při zvládání nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií

Cílem práce publikované v květnu 2016 bylo shrnout a zhodnotit výsledky dostupných klinických studií, které se věnují efektivitě orálně podávaných přípravků obsahujících fixní kombinaci netupitantu s palonosetronem (NEPA) v prevenci časné a pozdní nauzey a zvracení u pacientů, kteří podstupují léčbu středně a vysoce emetogenní chemoterapií.

NEPA: bezpečná kombinace v antiemetické léčbě onkologických pacientů

Standardní profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) při léčbě silně emetogenní chemoterapií zahrnuje antagonisty receptorů 5-hydroxytryptaminu 3 (5-HT3), antagonisty neurokininových receptorů typu 1 (NK1RA) a kortikoidy. NEPA je fixní kombinací netupitantu a palonosetronu.Všechny novinky