Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Palonosetron jako prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětí

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 8.1.2018

Palonosetron jako prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětí

Práce mezinárodního týmu loni publikovaná v časopisu Future Oncology hodnotila bezpečnost a efektivitu palonosetronu podávaného v rámci prevence nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií u dětských onkologických pacientů.

CINV a dětští pacienti

Nauzea a zvracení indukované chemoterapií (CINV) jsou jedním z nejčastějších a subjektivně nejobtížnějších nežádoucích účinků spojených s protinádorovou léčbou, zejména s vysoce a středně emetogenními režimy. CINV nejen snižuje kvalitu života pacienta, ale také může být spojená s non-compliance pacienta nebo předčasným ukončením léčby. Data ukazují, že děti léčené chemoterapií mají tendenci zvracet častěji než dospělí pacienti. Odhaduje se, že až u 70 % dětských onkologických pacientů se vyvine CINV.

Práce dětských onkologů z několika zemí, zahrnujících také české specializované pracoviště − Kliniku dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze, byla zaměřena na účinnost a bezpečnost podávání palonosetronu v prevenci CINV u dětských pacientů léčených chemoterapeutickými režimy obsahujícími vysoce či středně emetogenní látky.

Design studie a výsledky

Jednalo se o dvojitě zaslepenou studii fáze III, do níž byli zahrnuti dětští pacienti mladší 17 let. Ti byli randomizováni k podání palonosetronu v dávce 10 μg/kg do maxima dávky 0,75 mg nebo 20 μg/kg do maxima dávky 1,50 mg, případně ondansetronu v dávce 3× 150 μg/kg aplikované každé 4 hodiny v průběhu chemoterapie do maxima celkové dávky 32 mg, a to po dobu až 4 léčebných cyklů.

Ve všech chemoterapeutických cyklech bylo dosaženo vyšší míry celkové odpovědi na podaná antiemetika ve skupině pacientů užívajících palonosetron v dávce 20 μg/kg. Nežádoucí účinky spojené s léčbou odpovídaly známým, již dříve popsaným a vyskytly se v obdobné míře u pacientů léčených jak palonosetronem, tak i ondansetronem.

Závěr

Autoři shrnují, že podávání palonosetronu v dávce 20 μg/kg jako prevence CINV u dětí léčených vysoce či středně emetogenní chemoterapií až po dobu 4 léčebných cyklů bylo účinné a bezpečné.

(eza)

Zdroj: Kovács G., Wachtel A., Basharova E., Spinelli T., Nicolas P., Kabíčková E. Palonosetron compared with ondansetron in pediatric cancer patients: multicycle analysis of a randomized phase III study. Future Oncol 2017 Aug; 13 (19): 1685−1698, doi: 10.2217/fon-2017-0189.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antiemetická profylaxe v kazuistikách: NEPA v kombinaci s dexametazonem

Kombinace antagonistů receptorů 5HT3 (palonosetron) a NK1 (netupitant) blokuje hlavní signální dráhy zodpovědné za nauzeu a zvracení navozené chemoterapií (CINV). Příznivý vliv této fixní kombinace v antiemetické terapii přibližují následující dvě kazuistiky onkologických pacientů.

Role antagonistů receptorů NK1 v léčbě chemoterapií indukované nauzey

Pokroky v antiemetické léčbě významně snížily incidenci nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií, přičemž zvracení může být zabráněno u většiny pacientů. Kontrola nauzey je však horší, a to především nauzey opožděné, která má vyšší incidenci, je závažnější a hůře odpovídá na léčbu než nauzea akutní.

Antiemetický účinek NEPA u pacientů s karcinomem hlavy a krku léčených chemoterapií založenou na cisplatině

Retrospektivní analýza vycházející z randomizované dvojitě zaslepené studie hodnotila účinnost kombinace netupitantu s palonosetronem (NEPA) v podskupině pacientů s nádorovým onemocněním hlavy a krku léčených cisplatinou, která má vysoký emetogenní potenciál.Všechny novinky