Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Nová antiemetika v onkologii z pohledu klinického i ekonomického

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 12.1.2016

Nová antiemetika v onkologii z pohledu klinického i ekonomického

Nová fixní dvojkombinace antiemetik netupitant/palonosetron může efektivně zlepšit management léčby pacientů s velkým rizikem nauzey a zvracení indukovaných chemoterapií, a to jak z hlediska klinické účinnosti, tak i z ekonomického pohledu.

Nauzea a zvracení jsou jedněmi z nejobávanějších a nejčastějších (70−80 % pacientů) nežádoucích účinků chemoterapie. Prevence a správná léčba těchto příznaků jsou součástí základní péče o onkologické pacienty.

Neléčení nauzey a zvracení může vést k:

  • nonadherenci k léčbě,
  • předčasnému ukončení léčby,
  • problémům s příjmem potravy vedoucím k nutričnímu deficitu,
  • narušení denního režimu,
  • snížení performance status a celkové kvality života.

Palonosetron je antagonista 5-HT3 receptorů a působí především na akutní nauzeu, která bývá serotonergním systémem zprostředkována. Netupitant je selektivní antagonista NK1 receptorů. Působí na pozdní nauzeu a vomitus, jež jsou indukovány aktivací NKreceptorů substancí P.

Kombinace netupitantu a palonosetronu ve fixním dávkování (netupitant 300 mg a palonosetron 0,5 mg) je indikována k prevenci časné a pozdní nauzey a zvracení u pacientů léčených chemoterapií, včetně vysoce emetogenních režimů. Podává se perorálně 1 hod. před zahájením aplikace cytostatik a výhodně se kombinuje také dexamethasonem v režimu trojkombinace antiemetik.

Farmakoekonomická cost-effectiveness (CEA) studie z Velké Británie vyčíslila, že u pacientů léčených středně a vysoce emetogenní léčbou je kombinace netupitantu a palonosetronu méně finančně nákladná než kombinace aprepitantu s palonosetronem. 

(lsf)

Zdroje:
1. Raedler L. A. Akynzeo (netupitant and palonosetron), a dual-acting oral agent, approved by the FDA for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting. Am Health Drug Benefits 2015 Mar; 8 (Spec Feature): 44−48.
2. D'agostino P., Cawston H., Bourhis F. et al. Fixed combination netupitant and palonosetron is a cost-effective intervention for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in the UK. Value Health 2015 Nov; 18 (7): A461; doi: 10.1016/j.jval.2015.09.1196.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Palonosetron v prevenci nevolnosti a zvracení při chemoterapii karcinomu prsu a tlustého střeva

Palonosetron je silným a vysoce selektivním antagonistou receptorů 5-HT3 užívaným v současné době k prevenci nevolnosti a zvracení v rámci protinádorové chemoterapie. Studie publikovaná italskými autory potvrdila jeho účinnost při podávání středně emetogenní chemoterapie karcinomu prsu a tlustého střeva.

Palonosetron, aprepitant a dexamethason zmírňují nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií u pacientů s karcinomem žaludku

Nevolnost a zvracení vyvolané chemoterapií (CINV) jsou běžnými, ale obávanými nežádoucími účinky léčby cytostatiky. Jejich neadekvátní terapie může vést k dehydrataci, nutričnímu deficitu a minerálové dysbalanci, což významně narušuje kvalitu života pacientů, a může být i příčinou přerušení onkologické léčby.

Netupitant s palonosetronem jsou bezpečnou kombinací z pohledu kardiografických změn

Chemoterapií vyvolané zvracení je vnímáno jako jeden z nejvýznamnějších nežádoucích účinků této léčby. Netupitant/palonosetron (NEPA) je perorální kombinace antiemetik s fixní dávkou (300 mg / 0,5 mg). Studie hodnotí její bezpečnost z hlediska změn srdečních funkcí detekovatelných při vyšetření EKG.Všechny novinky