Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

NEPA − preventivní antiemetikum nové generace

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 29.4.2016

NEPA − preventivní antiemetikum nové generace

Doporučené postupy antiemetické terapie podporují kombinovanou terapii, která zahrnuje působení na více mechanismů podílejících se na vzniku zvracení. Cílem je co nejlepší prevence i zvládnutí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA) je nově dostupný přípravek, který působením na více receptorů zabraňuje vzniku časné i pozdní CINV po podání středně emetogenní chemoterapie v dávkování 1× denně.

NEPA je nová perorální fixní kombinace 300 mg netupitantu, vysoce selektivního antagonisty receptoru NK1, a 0,5 mg palonosetronu (PALO), farmakologicky i klinicky odlišného antagonisty receptoru 5-HT3. V časopisu Annals of Oncology byly prezentovány výsledky mezinárodní randomizované dvojitě zaslepené klinické studie fáze III, které se účastnilo celkem 1455 pacientů, již absolvovali středně emetogenní cytostatickou léčbu (antracykliny/cyklofosfamid).

Cíle a výsledky studie

Studie hodnotila účinnost a bezpečnost jedné dávky NEPA oproti jedné dávce (0,5 mg) PALO. Všem pacientům byl podán též perorální dexamethason (DEX), a to pouze v den 1 (12 mg ve větvi NEPA a 20 mg ve větvi PALO). Primárním cílem byla úplná odpověď (complete response [CR] = žádné zvracení, žádná rescue terapie) během pozdní fáze (25−120 hod.) v cyklu 1. 

Procento pacientů s CR během pozdní fáze bylo ve skupině NEPA významně vyšší oproti skupině PALO (76,9 vs. 69,5 %; p = 0,001), stejně jako procento pacientů s CR za celou dobu trvání studijního intervalu (0−120 hod.; 74,3 vs. 66,6 %; p = 0,001) a v akutní fázi (0−24 hod.; 88,4 vs. 85,0 %; p = 0,047). Kombinace NEPA byla rovněž účinnější než PALO v pozdní fázi i za celý studijní interval ve všech sekundárních cílech, mezi které patřilo žádné zvracení, nepřítomnost významné nauzey a úplná ochrana před CINV (tj. CR + žádná významná nauzea). Kombinace NEPA byla dobře snášena a s obdobným bezpečnostním profilem jako PALO. 

Závěr

NEPA s jednou dávkou DEX byla v prevenci akutní i pozdní CINV po podání středně emetogenní chemoterapie účinnější než PALO + DEX. Ve formě fixní kombinace nabízí NEPA s jednou dávkou DEX v den 1 pohodlnou profylaxi CINV v souladu s doporučenými postupy.

(thom)

Zdroj: Aapro M., Rugo H., Rossi G. et al. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy. Ann Oncol 2014; 25 (7): 1328−1333; doi: 10.1093/annonc/mdu101.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antiemetická léčba chemoterapií indukované nauzey u dětských pacientů

Nevolnost a zvracení jsou častým problémem u dětských pacientů podstupujících léčbu malignit, a to i přes neustálý rozvoj antiemetické terapie. Update systematického přehledu antiemetické terapie u pediatrických pacientů se zabýval hledáním nejvhodnějšího léčebného režimu.

Nový nomogram ke stanovení pravděpodobnosti vzniku nauzey a zvracení při chemoterapii

Aktuálně platná doporučení pro antiemetickou terapii v onkologii jsou založená na rizikovosti užívané chemoterapie. I přes moderní terapii se však asi 30 % pacientů musí s nauzeou a zvracením vyvolaných chemoterapií (CINV) potýkat. Tým čínských, australských a singapurských lékařů proto vyvinul nový nástroj pro predikci a personalizaci rizika CINV.

Chemoterapií indukovanou nauzeu a zvracení lze zvládnout s kombinací antiemetik

Použití chemoterapeutik v onkologické léčbě je limitované jejich nežádoucími účinky. Mezi ty velmi běžné patří nauzea a zvracení, v jejichž moderním managementu hrají nezastupitelnou roli antagonisté receptoru 5-HT3, setrony. V případě, kdy léčba samotným setronem nedostačuje, je nyní na trhu dostupná fixní kombinace palonosetronu s netupitantem, vysoce selektivním antagonistou receptoru pro neurokinin-1.Všechny novinky