Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antiemetická terapie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

NEPA: bezpečná kombinace v antiemetické léčbě onkologických pacientů

Specializace: hematologie onkologie
Téma: Antiemetická terapie

Vydáno: 13.7.2016

NEPA: bezpečná kombinace v antiemetické léčbě onkologických pacientů

Standardní profylaxe chemoterapií navozené nevolnosti a zvracení (CINV – chemotherapy-induced nausea and vomiting) při léčbě silně emetogenní chemoterapií zahrnuje antagonisty receptorů 5-hydroxytryptaminu 3 (5-HT3), antagonisty neurokininových receptorů typu 1 (NK1RA) a kortikoidy. NEPA je fixní kombinací netupitantu a palonosetronu.

Metodika

Studie nedávno publikovaná v časopisu The Oncologist se zaměřuje na bezpečnost užívání kombinace NEPA a dexamethasonu v porovnání se standardním antiemetickým zajištěním onkologických pacientů. Data byla získána ze čtyř randomizovaných dvojitě zaslepených studií čítajících celkem 3280 pacientů. Ti byli rozděleni do 3 skupin dle kombinace užívané v rámci profylaxe CINV. Skupina 1 dostávala NEPA + dexamethason, skupina 2 palonosetron + dexamethason a skupina 3 kombinaci aprepitant + ondansetron/palonosetron + dexamethason. Bezpečnost byla stanovena na základě počtu nežádoucích účinků, v rámci hodnocení kardiální bezpečnosti byly posuzovány změny na EKG.

Vyhodnocení

Většinu pacientů tvořila ženská populace a zpravidla mladší 65 let. Frekvence nežádoucích účinků byla srovnatelná napříč všemi skupinami. Většina nežádoucích účinků spadala do kategorie mírné závažnosti a často byly očekávané dle použité chemoterapie a základního onemocnění (hematologické nežádoucí účinky, ztráta vlasů, všeobecná slabost). Mezi častější nežádoucí účinky spojené s profylaxí CINV patřila bolest hlavy a zácpa. Stejně tak byly ve všech sledovaných skupinách velmi podobné změny na EKG (prodloužení intervalu QT, tachykardie).

Závěr

Podpůrná terapie onkologických pacientů by měla být účinná, dobře tolerovaná a bezpečná. Kombinace NEPA se ukázala jako dobře tolerovaná s klasickými očekávanými nežádoucími účinky. 

(boba)

Zdroj: Aapro M., Hesketh P. J., Jordan K. et al. Safety of an oral fixed combination of netupitant and palonosetron (NEPA): pooled data from the phase II/III clinical program. Oncologist 2016 Apr; 21 (4): 494−502.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Chemoterapií navozená nauzea a zvracení − tentokrát z pohledu pacientů

Výzkum zaměřený na chemoterapií navozenou nauzeu a zvracení (CINV) studuje především objektivně měřitelné aspekty, jako je frekvence a intenzita zvracení. Subjektivní stránka věci nám ale zůstává často skryta. Rozpoznání nauzey a její objektivní zhodnocení je obtížné, protože se jedná o zcela subjektivní symptom, který nemá žádný objektivní korelát. Chceme-li znát její skutečnou intenzitu, jedinou možností je komunikace s pacienty. Ti totiž tyto obtíže obvykle prožívají doma.

NEPA − preventivní antiemetikum nové generace

Doporučené postupy antiemetické terapie podporují kombinovanou terapii, která zahrnuje působení na více mechanismů podílejících se na vzniku zvracení. Cílem je co nejlepší prevence i zvládnutí chemoterapií indukované nauzey a zvracení (CINV). Fixní kombinace netupitantu a palonosetronu (NEPA) je nově dostupný přípravek, který působením na více receptorů zabraňuje vzniku časné i pozdní CINV po podání středně emetogenní chemoterapie v dávkování 1× denně.

Bezpečnost a nežádoucí účinky antiemetik používaných v onkologii

Moderní antiemetika používaná k prevenci a léčbě nauzey a zvracení způsobených chemoterapií jsou dobře účinná, a jak vyplývá z přehledového článku uveřejněného v březnu 2016 v časopisu Expert Opinion on Drug Safety, také dobře snášená a bezpečná.Všechny novinky